Stowarzyszenie "Krok za krokiem"

Stowarzyszenie
 • Niech Twój 1 procent ZAPROCENTUJE !

  Stowarzyszenie "Krok za krokiem w Zamościu od ponad 25 lat obejmuje NIEODPŁATNĄ rehabilitacją i edukacją oraz wsparciem społecznym osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym.

  Jak wykorzystamy 1%

  Prowadzone działania wspierają we wszystkich dziedzinach życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, aby umożliwić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000057364
  • Konto:59 2030 0045 1110 0000 0086 9230
  • Adres:Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
  • WWW:spdn.pl
  • E-mail:biuro@spdn.pl
  • Telefon:846 271 438
 • Krótko o „Krok za krokiem”
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu powstało w 1990 roku z inicjatywy rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych. Jest organizacją pożytku publicznego, wyróżnioną w wielu konkursach oraz docenioną i nagrodzoną wieloma nagrodami. Dzięki pomocy wielu instytucji oraz firm i osób prywatnych, Stowarzyszenie wspiera dzieci, młodzież i dorosłe z niepełnosprawnością, szczególnie z wczesnym uszkodzeniem mózgu oraz ich rodziny.

  Tworząc system zintegrowanego wsparcia Stowarzyszenie utworzyło i prowadzi 11 placówek:
  - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu
  - Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu
  - Warsztat Terapii Zajęciowej „Krok za krokiem” w Zamościu
  - Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu
  - Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach
  - Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych im. Jana i Zofii Kułakowskich w Białobrzegach
  - NZOZ Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju
  - Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju
  - Warsztat Terapii Zajęciowej w Biłgoraju
  - Centrum Aktywizacji Społecznej w Biłgoraju
  - Park Terapeutyczno-Rehabilitacyjny w Bondyrzu

  W swoich placówkach udostępnia osobom z niepełnoprawnością edukację przedszkolną i szkolną (w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy), wczesną interwencję, rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową, zajęcia terapeutyczne, wsparcie społeczne, codzienny, dostosowany dowóz, wypoczynek letni, sport, rekreację, wspierane zatrudnienie, wspierane mieszkalnictwo i wiele innych działań, które m.in. dzięki pomocy osób indywidualnych – Mieszkańców naszego regionu, są z sukcesem realizowane każdego dnia.

  Obecnie Stowarzyszenie ma na celu utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kresowej w Zamościu dla najciężej niepełnosprawnych osób. Koszt tej inwestycji to około 10 mln zł.


  O wszystkich działaniach Stowarzyszenie informuje na swojej stronie internetowej www.spdn.pl .
  Tam też znajdują się informacje o możliwościach i formach wspierania Stowarzyszenia.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie "Krok za krokiem"

Zaprocentujesz?