Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
 • Tylko Jedna Taka Tęcza!

  Naszą misją jest działanie na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci, młodzieży i dorosłych osób niewidomych i słabowidzących.

  Jak wykorzystamy 1%

  Cele statutowe Stowarzyszenia Tęcza

  • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
  • Obszar działania:województwo mazowieckie
  • KRS:0000095698
  • Wizytówka:www.pitax.pl/tecza
  • Konto:35 1060 0076 0000 3300 0060 9962
  • Adres:02-321 Warszawa, ul.Kopińska 6/10
  • WWW:www.tecza.org
  • E-mail:tecza@idn.org.pl
  • Telefon:22-822-03-44

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"

Zobacz.Niewidome Dzieci.

Sfinansowano z 1% podatku.