Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA

Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA
 • PRO LEGNICA legniczan służebnica

  Charakterystyka Organizacji na stronie: www.pro.legnica.pl

  Jak wykorzystamy 1%

  Organizacja spotkań „Legniczanie znani i lubiani", „Legnicka jesień miedziana”, „Konkurs poetycki”.

  • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000155325
  • Konto:72 1540 1030 2103 7700 3892 0003
  • Adres:59-220 Legnica ul. Rynek 5/6
  • WWW:www.pro.legnica.pl
  • E-mail:tmlprolegnica@wp.pl
  • Telefon:76 852 59 48

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA

PRO LEGNICA - Jałmużnica