Fundacja "Światło"

Fundacja
 • Wszechstronnie wspieramy osoby chore i niepełnosprawne

  Naszą Misją jest wszechstronne wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich najbliższych.

  Jak wykorzystamy 1%

  Fundusze otrzymane z 1% są dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki nim możemy:

  • Zwiększyć liczbę beneficjentów objętych opieką długoterminową.
  • Promować i wspomagać pracę osób i środowisk związanych z opieką długoterminową.
  • Łamać stereotypy poprzez edukację propagującą ideę opieki długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli pielęgniarek i pielęgniarzy. 
  • Szkolić i doskonalić umiejętności personelu medycznego i administracyjnego w dziale opieki długoterminowej.
  • Propagować właściwy stosunek do osób wskutek choroby bądź trwałego kalectwa wyobcowanych społecznie, prowadzić działania na rzecz ich reintegracji.
  • Inicjować i wspierać nowatorskie rozwiązania w dziedzinach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, oraz ich rodzin. 
  • Zakupić specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego który Fundacja "Światło" wprowadzi,
  • Świadczyć szeroko rozumianą pomoc psychologiczną osobom chorym na nowotwory i ich bliskim poprzez Akademię Walki z Rakiem w Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Zamościu i Suwałkach.
  • Zzorganizować wyjazd wakacyjny dla dzieci osieroconych objętych opieką Funduszu Stypendialnego Kaganek prowadzonego przez Fundację "Światło".
  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
  • KRS:0000183283
  • Wizytówka:www.pitax.pl/swiatlo
  • Konto:34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
  • Adres:Ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń
  • WWW:www.swiatlo.org
  • E-mail: fundacja@swiatlo.org
  • Telefon:56 651 12 17

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja "Światło"

Naszą Misją jest wszechstronne wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich najbliższych.