Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja Alfa

Chronimy dziedzictwo narodowe pomagamy ludziom i zwierzętom