Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Niesiemy pomoc potrzebującym. Szczególną opieką otaczamy dzieci, seniorów oraz osoby chore i niepełnosprawne.