UKS Jedynka Rabka Zdrój

UKS Jedynka Rabka Zdrój
 • UKS Jedynka - jesteśmy dla dzieci - bądź i Ty z nami

  Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.

  Jak wykorzystamy 1%

  • planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów na terenie działania Klubu
  • uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu i poza nim
  • tworzenie warunków do rozwijania się sportu na terenie działania Klubu
  • szkolenie i przygotowywanie zawodników do reprezentowania Klubu podczas zawodów na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, a w miarę możliwości ogólnokrajowym
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
  • umożliwienie młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej udziału w imprezach sportowych; o charakterze masowym , jak również treningach sportowych sekcji Klubu

  • Obszar działalności:Sport i rekreacja
  • Obszar działania:województwo małopolskie
  • KRS:0000331129
  • Adres: ul. Jana Pawła II 40, 34-700 Rabka - Zdrój
  • WWW:uksjedynka.rabka.pl
  • E-mail:poczta@uksjedynka.rabka.pl
  • Telefon:609 140 660

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

UKS Jedynka Rabka Zdrój

PodajCel

UKS Jedynka - jesteśmy dla dzieci - bądź i Ty z nami