Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu

Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu
 • Wspieraj sport - przekaż 1% podatku

  Naszym głównym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej jako sposobu na wartościowy wypoczynek, ciekawsze i zdrowsze życie. 

  Jak wykorzystamy 1%

  Środki z 1% podatku wykorzystamy na nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania młodych talentów sportowych, pomocy lokalnym klubom, rozwoju infrastruktury i akcji.

  • Obszar działalności:Sport i rekreacja
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000346362
  • Adres:ul. Garncarska 1, 43-200 Pszczyna
  • WWW:sportowafundacja.pl
  • E-mail:biuro@sportowafundacja.pl
  • Telefon:509 108 193
 • Rosnące zapotrzebowanie na promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej pokazało nam, jak ważne jest stworzenie organizacji, która byłaby odpowiedzią na tego typu oczekiwania. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem na zrealizowanie naszych założeń będzie powołanie do życia Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu.

  Fundacja powstała 3 listopada 2009 roku, a już od 13 stycznia 2010 r. rozpoczęliśmy swoje działanie na terenie Ziemi Pszczyńskiej. Naszym głównym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej jako sposobu na wartościowy wypoczynek, ciekawsze i zdrowsze życie. Poprzez wspieranie młodych talentów sportowych, pomoc materialną i finansową lokalnym klubom, wspieranie rozwoju i budowę infrastruktury sportowej oraz profilaktykę społeczną chcemy uczestniczyć w promowaniu zdrowego stylu życia. Pomagamy młodym ludziom właściwie wykorzystywać drzemiący w nich potencjał oraz umożliwiać im rozwijanie swoich zdolności i pasji.

  Naszą misją jest pośrednie wpływanie na zwiększenie poziomu prozdrowotnej edukacji naszej społeczności dzięki aktywizowaniu mieszkańców Ziemi Pszczyńskiej w organizowane przez nas imprezy o charakterze sportowym, czy warsztaty przeznaczone zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą wymierne korzyści. Chcemy także upowszechniać wiedzę o prawach człowieka, dbać o wyrównywanie szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i przeciwdziałać patologiom społecznym.

  Jako Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu, ze wsparciem tych, którym los młodzieży również nie jest obojętny, staramy się wspomagać wszelkie inicjatywy sportowe oraz kreować i popularyzować postawy i zachowania prospołeczne w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport. Wierzymy, że to właśnie sport może stać się lekcją życia i wielką przygodą. Dla wielu może być także szansą na życiowy sukces.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu

Wspieraj sport - przekaż 1% podatku