Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie
 • Integracja środowiska rodzin zastępczych

  Nasze działania służą zintegrowaniu środowiska rodzinnej opieki zastępczej, wspieraniu współpracy opiekunów zastępczych z rodzinami biologicznymi dzieci, przeciwdziałaniu ”wypalenia sił” opiekunów zastępczych, wspieraniu więzi małżeńskiej i relacji w rodzinie, diagnozowaniu i korygowaniu zaburzeń rozwoju dzieci, edukowaniu w zakresie poalkoholowego Spektrum Zaburzeń Rozwojowych i zaburzenia więzi, rozwijaniu u dorosłych i dzieci umiejętności radzenia sobie w kryzysie.

  Jak wykorzystamy 1%

  Organizujemy grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych, korepetycje, warsztaty i turnusy terapeutyczne dla dzieci, konsultacje psychologiczne, wczasy dla rodzin, obozy letnie dla dzieci. 
  Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli i pedagogów, pracowników socjalnych i pracowników schronisk, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:województwo zachodnio-pomorskie
  • KRS:0000272024
  • Wizytówka:www.pitax.pl/teczaserc
  • Adres:ul. Kaszubska 4/of/ u3, 70-403 Szczecin
  • WWW:http://teczaserc.pl/
  • E-mail:sekretariat@teczaserc.pl
  • Telefon:91 433 27 27

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"

Nasze działania służą zintegrowaniu środowiska rodzinnej opieki zastępczej, wspieraniu współpracy opiekunów zastępczych.