Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody

 Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
 • Chroń z nami zieleń

  Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, powstałym w 1996 r. Towarzystwo w swoich działaniach dąży do zahamowania degradacji terenów zielonych, ochrony terenów cennych przyrodniczo, inicjuje akcje społeczne na rzecz zachowania istniejących terenów zielonych i tworzenia nowych. W tym celu współpracujemy z innym organizacjami ekologicznymi i lokalnymi, szkołami, instytucjami.

  Jak wykorzystamy 1%

  • ochrona przyrody,
  • ochrona środowiska,
  • ochrona zwierząt,
  • ochrona krajobrazu,
  • ochrona wartości kulturowych,
  • pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji.
  • Obszar działalności:Ochrona przyrody
  • Obszar działania:województwo małopolskie
  • KRS:0000047970
  • Wizytówka:www.pitax.pl/trop
  • Adres:Krowoderska 49 lok. 1, 31-158 Kraków
  • WWW:www.tnrop.most.org.pl
  • E-mail: tnrop@wp.pl
  • Telefon:12 427 22 52

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody

Towarzystwo w swoich działaniach dąży do zahamowania degradacji terenów zielonych, ochrony terenów cennych przyrodniczo.