Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni
 • Zawsze z Wami

  SIO utworzone w 1999 od 2006 OPP w celu wspomagania inicjatyw. Budowa gazociągu, modernizacja ośrodka zdrowia w Trzemeśni, kształcenia czynnego wypoczynku młodzieży, pomoc socjalna rodzinom.

  Jak wykorzystamy 1%

  Modernizacja Ośrodka zdrowia, wypoczynek feryjny i śródroczny młodzieży naszych szkół.

  • Obszar działalności:Zdrowie
  • Obszar działania:województwo małopolskie
  • KRS:0000144165
  • Wizytówka:www.pitax.pl/trzemesnia
  • Adres:32-425 Trzemeśnia 250
  • WWW:trzemesnia.pl
  • E-mail:sukurs@onet.eu
  • Telefon:122735288

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni

Zawsze z Wami