Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
 • Jesteśmy dla osób bez domu

  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio istnieje po to, by każda osoba bezdomna mogła znaleźć lub odzyskać dom.

  Jak wykorzystamy 1%

  Dzięki wpływom z 1% podatku Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi dwa specjalistyczne Centra Pomocy dla osób bezdomnych.

  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000217272
  • Adres:ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków
  • WWW:dzielopomocy.pl
  • E-mail:justyna.nosek@dzielopomocy.pl
  • Telefon:12 433 5160
 • DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO powstało czternaście lat temu z myślą o ludziach, którzy utracili swój dom. W miejscu tym w prawdzie i równości bracia kapucyni oraz świeccy towarzyszą osobom bezdomnym w ich drodze do samodzielnego życia. Fachowe i wszechstronne wsparcie udzielane ponad 2000 podopiecznym jest możliwe w prowadzonych przez Dzieło Centrach Pomocy – przy ul. Loretańskiej 11 i ul. Smoleńsk 4 w Krakowie. Oprócz pomocy doraźnej – ciepłego posiłku, możliwości kąpieli, wymiany i wyprania odzieży – w Centrach udzielane jest również wsparcie specjalistyczne: socjalne, zawodowe, prawne, duchowe i mieszkaniowe. Wszystko po to, by każda osoba dotknięta bezdomnością mogła znaleźć lub odzyskać dom.
  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od wielu lat angażuje się również w akcje społeczne mające na celu zwrócenie uwagi otoczenia na problem, jakim jest bezdomność. Staje się tym samym głosem zapomnianych, zepchniętych na margines i uwięzionych w krzywdzących stereotypach osób bez domu.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Działalność statutowa Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Pomagamy słowem, towarzyszymy czynem