Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja Sedeka

11135 Hać Agata

Wszechstronna pomoc starszym i potrzebującym