• Dochody z zagranicy

  prosto rozliczysz
  w polskim urzędzie skarbowym
  z pomocą
  PITax.pl Łatwe podatki


  Sprawdź jakie to proste!

 • Rozlicz dochody zagraniczne w PITax.pl

  Program do PIT PITax.pl oferuje szybkie i bezpłatne rozliczenie dochodów zagranicznych. Nie musisz wiedzieć, gdzie wpisać dochody, jaką wysokość dochodów, jakie ulgi możesz odliczyć - PITax.pl obliczy wszystko za Ciebie - wraz ze skomplikowaną ulgą zagraniczną. Ty jedynie odpowiadasz na pytania - a my wypełnimy za Ciebie PIT.

 • Rozliczenie dochodów zagranicznych z PITax.pl

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat Rozliczenia w PIT dochodów zagranicznych, przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo główne informacje na temat rozliczenia rocznego PIT, kto powinien rozliczyć się w Polsce z dochodów zagranicznych i na jakim PIT wykazać dochody z obcego kraju. Ponadto w poniższym miniprzewodniku opisaliśmy sposób rozliczania poszczególnych dochodów zagranicznych; dochodów z pracy, emerytur, rent, działalności gospodarczej oraz z nieruchomości. Dodatkowo wzbogaciliśmy nasz miniprzewodnik o bazę artykułów na temat rozliczenia dochodów zagranicznych.

  • Kto musi rozliczyć dochody
   zagraniczne

  • Jak rozliczyć dochody z zagranicy

  • Dochody z pracy i emerytur

  • Ulgi w PIT

  • Artykuły na temat zagranicy

 • Kto musi rozliczyć dochody z zagranicy w Polsce?

  Kto musi rozliczyć dochody z zagranicy w Polsce?

  Do rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce zobowiązane są osoby, które podlegają tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby, które mają tzw. polską rezydencję podatkową, czyli mówiąc w skrócie mają w Polsce miejsce zamieszkania.

  Polska rezydencja podatkowa występuje, gdy spełniamy co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • przebywamy w Polsce dłużej niż 183 dni w roku (chodzi o łączną liczbę dni, a nie kolejno po sobie następujących) lub
  • mamy w Polsce ośrodek interesów osobistych lub życiowych (np. pracę, firmę, rodzinę).

  Wystarczy spełnić co najmniej jeden z powyższych warunków, aby dochody zagraniczne podlegały rozliczeniu w Polsce - jeśli np. w Polsce będziemy przebywać przez 90 dni, ale posiadamy tu rodzinę, dom, to mamy polską rezydencję podatkową, czyli z dochodów zagranicznych musimy się rozliczyć w polskim PIT.

  Miejsca zamieszkania nie należy mylić z miejscem stałego pobytu.

  O zmianie miejsca zamieszkania nie decyduje sam fakt długotrwałego przebywania za granicą.

  Dokumentem potwierdzającym, że podatnik jest rezydentem danego państwa jest certyfikat rezydencji. Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych,wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Certyfikat sporządzony w języku obcym powinien być wiarygodnie przetłumaczony na język polski.

 • Dochody z pracy i emerytur/rent

  Dochody z pracy i emerytur/rent

  Obowiązek rozliczenia się w Polsce z dochodów zagranicznych zależy od dwóch czynników:

  1. Od rezydencji podatkowej - jeżeli mamy polską rezydencję podatkową, wtedy musimy rozliczyć się w Polsce z dochodów zagranicznych.
  2. Od kraju, w którym uzyskaliśmy dochody zagraniczne (dochody z niektórych krajów są w Polsce zwolnione z opodatkowania, z innych - należy je wykazać w PIT. O tym, czy rozliczać w Polsce dochody zagraniczne decyduje rodzaj umowy, jaką nasz kraj ma podpisany z danym państwem).

  Dochody zagraniczne z pracy oraz emerytur z zagranicy wykazujemy na PIT-36 oraz PIT/ZG z uwzględnieniem poniższych warunków:

  • Jeśli z danym krajem Polska ma ma podpisaną tzw. umowę z odliczeniem proporcjonalnym, to dochody zagraniczne należy wykazać w polskim PIT i zapłacić od nich podatek (nawet jeśli w Polsce nie uzyskiwaliśmy dochodów). Dochody zagraniczne wpisujemy w odpowiednie pozycje (w zależności od rodzaju dochodów) do sekcji D w PIT-36 i rozliczamy razem z dochodami polskimi. Dodatkowo dochody zagraniczne wykazujemy w PIT/ZG w kolumnie “c”. Zapłacony za granicą podatek wykazujemy w PIT-ZG w kolumnie “d” oraz w PIT-36 w polu “Podatek zapłacony za granicą” - z uwzględnieniem ustawowego limitu.
  • Jeśli z danym krajem Polska ma ma podpisaną tzw. umowę z wyłączeniem z progresją, to jeśli dochody uzyskiwaliśmy tylko za granicą - nie musimy wypełniać polskiego PIT. Jeśli dochody uzyskiwaliśmy w Polsce i za granicą - to dochody zagraniczne należy wykazać w polu “Dochody osiągnięte za granicą” w PIT-36. Dochodów zagranicznych nie dolicza się do dochodów polskich (nie płaci się od nich podatku, są w Polsce zwolnione z opodatkowania), natomiast mają one wpływ na obliczenie podatku do zapłaty w Polsce. Dodatkowo dochody zagraniczne wykazujemy w PIT/ZG w kolumnie “b”.

  Jeżeli nie ma zastosowania żadna metoda unikania podwójnego opodatkowania, bo zgodnie z umową emerytura zagraniczna podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, to podatnik nie wypełnia PIT/ZG.

 • Dochody z działalności gospodarczej

  Dochody z działalności gospodarczej

  Dochody z działalności gospodarczej uważane są za osiągnięte za granicą, jeśli za granicą położony jest zakład. Gdy dochody zostały osiągnięte za granicą, ale zakład jest położony tylko w Polsce - wtedy dochody te uważa się jako polskie.

  Dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo, gdy zakład jest położony za granicą wykazujemy na PIT-36L, PIT-B oraz PIT-ZG - jeśli Polska z danym krajem ma umowę dotyczącą odliczenia proporcjonalnego. Wtedy dochody zagraniczne dodaje się do dochodów polskich i łączna ich sumę wykazuje się na PIT-B oraz PIT-36. W PIT/ZG wykazać należy tylko dochody zagraniczne.

  Jeśli Polska z danym krajem ma podpisaną umowę dotyczącą wyłączenia z progresją - wtedy w PIT-36 nie wykazujemy dochodów zagranicznych. Dlatego też, jeśli dochody z działalności osiągaliśmy jedynie za granicą, to w Polsce nie musimy składać PIT. Jeśli dochody uzyskiwaliśmy w Polsce i za granicą, wtedy w PIT-36 oraz w PIT-B wykazujemy tylko dochody polskie.

  Dochody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtowo, gdy zakład jest położony za granicą wykazujemy na PIT-28 oraz 28/A, razem z dochodami polskimi  - jeśli z danym krajem Polska ma umowę dotyczącą proporcjonalnego odliczenia. W PIT-28 wykazujemy również podatek zapłacony za granicą.

  Jeśli z danym krajem podpisana jest umowa wyłączenia z progresją, wtedy dochodów zagranicznych nie wykazuje się w polskim PIT.

  Dochody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych, gdy zakład jest położony za granicą wykazujemy w PIT-36 (w części D), PIT-B oraz PIT/ZG (kolumna “c”) - jeśli Polska z danym krajem ma umowę dotyczącą proporcjonalnego odliczenia. Dodatkowo w PIT/ZG w kolumnie “d” należy wykazać podatek zapłacony za granicą - w pełnej wysokości oraz w PIT-36 w polu “podatek zapłacony za granicą” - wg ustawowego limitu.

  Jeśli z danym krajem Polska ma podpisaną umowę z wyłączeniem progresją, to jeśli nie uzyskiwaliśmy dochodów polskich z dział.gosp - nie musimy składać PIT-36. Natomiast jeśli uzyskiwaliśmy dochody za granicą, jak i w Polsce, to dochody zagraniczne wykazujemy w PIT-36 w polu “dochody osiągnięte za granicą” oraz w PIT/ZG w kolumnie “b”. Dochód zagraniczny jest zwolniony z podatku w Polsce, ale ma wpływ na obliczanie polskiego podatku. Dlatego obliczając polski podatek należy wziąć pod uwagę dochody zagraniczne poprzez zastosowanie stopy procentowej.

 • Dochody z nieruchomości

  Dochody z nieruchomości

  DOCHODY Z NAJMU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ ZA GRANICĄ:

  • opodatkowanie wg skali podatkowej

  Jeżeli rezydent polski wynajmuje nieruchomość położoną za granicą, a w Polsce do opodatkowania dochodów z najmu stosuje zasady ogólne tj. skalę podatkową, to w przypadku:

  - metody wyłączenia z progresją - jeżeli podatnik, oprócz dochodów z najmu nieruchomości położonej za granicą, nie uzyskał w Polsce innych dochodów opodatkowanych według skali, to nie ma obowiązku składania PIT-36. Jeżeli natomiast zamierza skorzystać z preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów z dochodami małżonka albo jako rodzic samotnie wychowujący dziecko albo też uzyskał dochody w Polsce opodatkowane według skali, wówczas wykazuje dochody zagraniczne celem ustalenia stopy procentowej. W takim przypadku składa PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Dochody zagraniczne należy wykazać w PIT-36 w polu “Dochody osiągnięte za granicą” oraz w PIT/ZG w kolumnie “b”.

  - metody odliczenia proporcjonalnego - podatnik zawsze składa PIT-36 oraz PIT/ZG. Dochody zagraniczne należy wykazać w PIT-36 w części D oraz w PIT/ZG w kolumnie “c”. Kolumna “d” jest przeznaczona wykazania podatku zapłaconego za granicą, który należy również wykazać (ograniczony do limitu ustawowego) w polu “podatek zapłacony za granicą” w PIT-36.

  • opodatkowanie ryczałtem

  Jeżeli podatnik uzyskuje wyłącznie dochody z najmu nieruchomości położonej za granicą i w Polsce dokonał wyboru zryczałtowanego podatku, to w przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje zastosowanie:

  - metody wyłączenia z progresją - to jeśli dochody uzyskiwaliśmy tylko za granicą, nie mamy obowiązku składać PIT-28 i rozliczania tego dochodu. Jeżeli uzyskaliśmy dochody z najmu w Polsce i za granicą, to w PIT-28 należy wykazać tylko dochody polskie.

  - metody proporcjonalnego odliczenia - podatnik jest obowiązany do złożenia PIT-28 zarówno jeśli przychody uzyskiwał tylko za granicą, jak i przychody uzyskiwał w Polsce i za granicą. Dochody zagraniczne należy zsumować z dochodami polskimi. Ponadto w PIT-28 można odliczyć podatek zapłacony za granicą.

  DOCHODY ZE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ ZA GRANICĄ

  Odpłatne zbycie nieruchomości po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości powoduje, że uzyskane z tego tytułu przychody w Polsce nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

  • kraj z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją

  Jeśli podatnik uzyskał przychody ze zbycia nieruchomości tylko z zagranicy, wtedy tych przychodów nie wykazuje się w PIT - oraz PIT nie trzeba składać. Natomiast jeśli podatnik sprzedał nieruchomość za granicą, jak i w Polsce, wtedy zsumowane dochody zagraniczne i polskie wykazuje w PIT-39. Dodatkowo dochody zagraniczne należy wykazać w PIT/ZG, w którym również można wykazać podatek zapłacony za granicą. Podatek zapłacony za granicą należy również wpisać w PIT-39 w pole “Podatek zapłacony za granicą” - z uwzględnieniem ustawowego limitu.

  • kraj z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego

  W przypadku zbycia nieruchomości w kraju, do którego ma zastosowanie powyższa metoda dochód ze zbycia nieruchomości należy wykazać w PIT-39 oraz w PIT-ZG.  Dodatkowo dochody zagraniczne należy wykazać w PIT/ZG, w którym również można wykazać podatek zapłacony za granicą. Podatek zapłacony za granicą należy również wpisać w PIT-39 w pole “Podatek zapłacony za granicą” - z uwzględnieniem ustawowego limitu.

 • Jak rozliczyć dochody z zagranicy

  Jak rozliczyć dochody z zagranicy

  Dochody z zagranicy należy rozliczyć  - w zależności od źródeł dochodów - na różnych formularzach PIT. Dochody z pracy, emerytury, działalności, gospodarczej i najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych należy wykazać w PIT-36, dochody z działalności gospodarczej oraz najmu opodatkowanych ryczałtem należy wykazać na PIT-28, a dochody ze sprzedaży nieruchomości - na PIT-39.

  Przy rozliczaniu przychodów zagranicznych przysługuje nam odliczenie kosztów uzyskania przychodów. Do przychodów zagranicznych stosujemy koszty uzyskania przychodów, jak dla dla dochodów polskich. A zatem kosztami są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

  Sposób obliczenia dochodu w przypadku uzyskiwania dochodów z pracy za granicą

  Osiągnięty za granicą przychód należy pomniejszyć o 30% należnej diety.
  Na początku należy odliczyć dietę, a dopiero potem dochody przeliczamy na złotówki.


  Czym jest dieta?
  Przychody z pracy osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku pracy, pomniejszamy za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, o 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Aby odliczyć dietę nie trzeba pracować w sferze budżetowej.
  Wysokość diet można sprawdzić pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000167 (diety wykazane są w tabelce).


  Jak obliczyć przychód z uwzględnieniem diety?

  1. Odpowiednią dietę (przysługującą za dzień pobytu za granicą) należy pomnożyć przez 30% (dieta * 0,3).
  2. Następnie ustalamy przysługującą dietę za miesiąc pracy (wynik z poz. 1 mnożymy przez 30 lub przez 31). 
  3. Powyższą czynność wykonujemy dla każdego miesiąca, w którym pozostawaliśmy w stosunku pracy (wliczamy urlopy pracownicze oraz weekendy).
  4. Teraz ustalamy miesięczne przychody z uwzględnieniem diet: w tym celu od miesięcznego przychodu odejmujemy wyliczoną dietę wg pkt.2 i 3.
  5. W kolejnym kroku poszczególne przychody z pkt.4 przeliczamy na złotówki - stosujemy kurs średni walut, ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
  6. Następnie dodajemy miesięczne przychodu z pkt 5 do siebie - i jest to kwota, którą należy wpisać do pola "dochód uzyskany za granicą" lub w części D PIT-36.
 • Ulgi w PIT

  Ulgi w PIT

  Rozliczając dochody zagraniczne przysługują takie same ulgi, jak w przypadku dochodów polskich. A zatem rozliczając dochody zagraniczne możemy odliczyć od dochodu:

  • składki na ubezpieczenie społeczne,
  • darowizny,
  • wydatki rehabilitacyjne,
  • wydatki na internet,
  • wpłaty na ikze,
  • ulgi mieszkaniowe.

  Od podatku natomiast możemy odliczyć:

  • ulgę na dzieci,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • ulgi mieszkaniowe,
  • ulgę abolicyjną/zagraniczną,

  Ulga abolicyjna (zagraniczna) jest to ulga, która przysługuje osobom osiągającym dochody z pracy za granicą, w kraju, do którego zastosowanie ma metoda odliczenia proporcjonalnego, jeśli ten kraj nie należy do raju podatkowego.

  Ulga zagraniczna to różnica pomiędzy podatkiem obliczonym zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym zgodnie z metodą wyłączenia z progresją.

  Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na opodatkowaniu w Polsce całego dochodu osiągniętego przez podatnika (tego w Polsce plus tego za granicą), a następnie odjęciu od tak obliczonego podatku podatku zapłaconego za granicą, jednak nie więcej niż limit odliczenia ( podatek wg skali *(dochód zagraniczny/dochód łączny)).

  Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że w Polsce nie płaci się podatku od dochodów uzyskanych za granicą. Jednak dla ustalenia podatku należnego w Polsce (od dochodów polskich) stosuje się stawkę podatku dla łącznych dochodów (polskich i zagranicznych). A następnie stosuje się stopę procentową obliczonego podatku dla sumy dochodów. I tak obliczoną stopę procentową (obliczony podatek wg skali od łącznych dochodów/suma dochodów z Polski i z zagranicy) stosuje się do dochodów uzyskanych w Polsce.

 • Artykuły na temat Rozliczenie dochodów zagranicznych

  • Jak rozliczyć emeryturę/rentę z zagranicy
   Rozliczenie emerytury/renty zagranicznej

   Sposób rozliczenia emerytury z zagranicy zależy od państwa, które emeryturę wypłaca. W zależności od kraju zagranicznego - czasami emerytury nie musimy wykazywać w polskim PIT, a czasami - jesteśmy do tego zobowiązani.

  • Zyski z revenue share a rozliczenie PIT
   Zyski z revenue share a rozliczenie PIT

   Programy internetowe typu revenue sharing działają w Internecie i mają zasięg globalny. Umieszczane są one najczęściej na zagranicznych serwerach, tj. amerykańskich, kanadyjskich, oraz w innych krajach. Wobec powyższego do rozliczania revshare stosujemy przepisy podatkowe dotyczące rozliczania przychodów z zagranicy.

  • Sprzedaż nieruchomości za granicą
   Sprzedaż nieruchomości za granicą

   W przypadku zbycia nieruchomości położonej za granicą należy zastosować postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące zysków z przeniesienia własności majątku.

  • Pracuję w Polsce i za granicą - jak się rozliczyć w PIT
   Praca w Polsce i za granicą - jak rozliczyć PIT

   W przypadku osób uzyskujących przychody w Polsce i za granicą, sposób rozliczenia w Polsce, zależy od rezydencji podatkowej (upraszczając: głównego miejsca zamieszkania w dłuższym czasie) danej osoby.

  • Rozliczenie zwrotu podatku z zagranicy w polskim PIT
   Rozliczenie zwrotu podatku
   z zagranicy

   Rozliczenie dochodów zagranicznych
   w polskim PIT zależy od kraju, w którym pracowaliśmy. Podobnie jest z rozliczeniem zwrotu podatku z zagranicy - gdy pracowaliśmy w państwie należącym do jednej grupy, nie musimy wykazywać zwrotu podatku z zagranicy, gdy zwrot podatku otrzymaliśmy od państwa należącego do drugiej grupy - wtedy dochód ten musimy wykazać w polskim PIT. Do wykazania dochodów zagranicznych służy druk PIT-36. Te PIT-y roczne przez internet można wysłać, jak i złożyć osobiście w urzędzie skarbowym.

  • Raje podatkowe
   Raje podatkowe

   Osobom, które pracowały w jednym z poniżej wymienionych państw, nie przysługuje ulga "zagraniczna". Praca w kraju należącym do raju podatkowego nie zwalnia z obowiązku rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce.

  • Ulga na powrót (abolicyjna)
   Ulga zagraniczna

   Osoby, które pracowały za granicą, w swoim PIT 2019 (składanym do 02.05.[rok-seoznu] r.), mogą obniżyć podatek do zapłacenia o przysługującą im ulgę abolicyjną. Ulga ta przysługuje osobom, które pracowały w kraju, do którego ma zastosowanie umowa o odliczeniu proporcjonalnym podatku

  • Praca za granicą
   Praca za granicą

   Sposób rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce zależy od dwóch czynników; od rezydencji podatkowej oraz od zagranicznego kraju, a ściślej od umowy, jaką ma Polska podpisana z danym krajem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

  • Przychody z zagranicy
   Przychody z zagranicy

   Przychody z zagranicy mamy obowiązek rozliczyć na druku PIT-36. W zależności od kraju, w którym pracaowaliśmy - dochody z zagranicy wpisujemy w inne rubryki PIT-36. 

  pokaż więcej

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00