• Rozliczenie PIT 28

  Darmowy program PIT
  Twoje bezbłędne
  rozliczenie PIT-28

 • PIT 28 program PITax.pl

  W okresie do 10 lutego PITax.pl proponuje rozliczenie PIT-28 2017 szybką ścieżką. Możesz wybrać rozliczenie PIT 28 online dla siebie lub dla innej osoby. Poza tym okresem rozliczenie PIT-28 możliwe jest albo poprzez przejście przez pełen kwestionariusz pytań - w pierwszej kolejności zadawane są pytania o dochody z pracy, a następnie należy odpowiedzieć "TAK" na pytanie "Czy uzyskałeś inne dochody?". Wtedy jedną z opcji do wyboru będą dochody rozliczane na PIT-28. Możesz również wybrać rozliczenie PIT 28 2017 z ekranu "Mój PITax.pl" w Koncie Podatnika.

 • Podatnicy rozliczający się ryczałtem mają obowiązek złożyć formularz PIT-28 do końca stycznia 2018 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT-28 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo prezentację rozliczenia PIT 28 w PITax.pl, aktualne druki do pobrania, informacje o tym jak wypełnić formularz PIT 28 oraz przegląd bazy wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozliczeniem ryczałtowym na druku PIT-28.

  • Pobierz
   PIT-28 druki

  • Czy ryczałt się opłaca?

  • Kto
   wypełnia PIT-28?

  • Wniosek
   o rozliczenie
   na PIT28

  • Artykuły
   na temat
   PIT-28

 • Co zawiera druk PIT 28 i załączniki?

  Co zawiera druk PIT 28
  i załączniki?

  PIT-28 umożliwia rozliczenie przychodów objętych ryczałtem.

  Załącznikami do PIT-28 są:

  • PIT-28A - w nim wykazujemy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej jako jednoosobowa działalność,
  • PIT-28B - w nim wykazujemy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki
  • PIT-O - w nim ujmujemy należne nam ulgi oraz odliczenia, np. ulgę rehabilitacyjną, ulgę na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), ulgę na internet, ulgę z tytułu darowizn ulgę z tytułu oddania krwi.
  • PIT-D - w nim ujmujemy ulgi i odliczenia w związku z wydatkami mieszkaniowymi, np. ulgę odsetkową, ulgę mieszkaniową, ulgę remontową.

  Deklaracje PIT-28 przez internet można rozliczyć z pomocą PITax.pl "rozliczenie PIT-28 program" lub wypełniając druki PIT 28. Najprościej jednak wypełnić rozliczenie PIT-28 elektronicznie.

  rozliczenie PIT 28 2017

   

 • Czy mogę rozliczać się ryczałtem na PIT 28?

  Czy mogę rozliczać się ryczałtem na PIT 28?

  Rozliczenie ryczałtem na formularzu PIT 28 jest możliwe jeśli :

  • prywatnie wynajmuesz / podnajmujesz / dzierżawisz nieruchomość, np. mieszkanie
  • prowadzisz małą działalność gospodarczą
  • sprzedajesz produkty roślinne i zwierzęce

  Do rozliczenia ryczałtem konieczne jest wcześniejsze zgłosznie wyboru tej formy opodatkowania w urzędzie skarbowym. Rozliczenie ryczałtem jest prostsze od rozliczenia na zasadach ogólnych, ale nie jest dostępne zawsze i nie zawsze jest dla Ciebie opłacalne. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej...

 • Czy warto wybrać opodatkowanie ryczałtowe?

  Czy warto wybrać opodatkowanie ryczałtowe?

  To zależy. Jeśli wybierzesz opodatkowanie zryczałtowane - wysokość podatku jest niższa, ale tracisz prawo do odliczania kosztów. 

  W przypadku wynajmu mieszknia - możesz zapłacić 8,5% podatku ryczałtowego zamiast 18 lub 32% wg skali podatkowej. Ale nie możesz wtedy amortyzować kosztu zakupu mieszkania na wynajem, czy też kosztów remontów, które często możesz odliczyć w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych. W praktyce rozliczenie na zasadach ogólnych może oznaczać, że przez wiele lat od zakupu mieszkania na wynajem w ogóle nie zapłacisz podatku. Wymaga to jednak utrzymywania dokumentacji kosztów poniesionych na zakup i remont nieruchomości. 

  Podobnie w przypadku prowadzenia niedużej działalności gospodarczej - stawki opodatkownia ryczłałtowego są niższe niż w przypadku zasad ogólnych: 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% lub 20%, jednak jednocześnie tracimy możliwość rozliczenia kosztów prowadzenia działaności lub rozliczenia się wspólnie ze współmałżonkiem. Każdorazowo należy więc rozważyć, czy wybór takiej formy opodatkowania jest opłacalny.

  Szczegółowe informacje o tym kiedy warto rozliczać się ryczałtem znajdziesz w artykułach PITax.pl na temat PIT-28 2017 / PIT-28 2018. Wybór artykułów znajdziesz poniżej.

 • Kiedy mam prawo do rozliczenia ryczałtem i powinienem wypełnić formularze PIT 28?

  Kiedy mam prawo do rozliczenia ryczałtem
  i powinienem wypełnić
  formularze PIT 28?

  Rozliczenie PIT-28 2017 mogą wypełnić wyłącznie osoby, które odpowiednio wcześniej zgłosiły chęć rozliczania podatku PIT na zasadach ryczałtowych:

  • Osoby które rozpoczęły najem, podnajem, dzierżawę lub poddzierżawę lub inne podobne umowy zawierana prywatnie (nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) - mają możliwość podjęcia decyzji najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskały pierwszy przychód z tytułu danej umowy. Wyjątkiem jest miesiąc grudzień - jeśli przychód nastąpił w grudniu, to zgłoszenia można dokonać najpóźniej do ostatniego dnia grudnia.
  • Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą powinny zgłosić chęć rozliczenia na zasadach ryczałtowych najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności, jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
  • Osoby, które wcześniej prowadziły najem lub działalność i rozliczały przychody na zasadach ogólnych, a chciałby przejść na rozliczanie ryczałtowe - muszą to zgłosić najpóźniej do dnia 20 stycznia. Taką zmianę można dokonać wyłącznie z początkiem roku i nie jest możliwa zmiana sposobu rozliczenia na ryczałtowy w trakcie trwania roku.
  • Nowość! Od 2017 roku - osoby, które otrzymują przychód ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych opodatkowanych 2-procentowym ryczałtem również rozliczają się na formularzu PIT-28 pod warunkiem, że zgłosiły chęć rozliczenia w formie ryczałtowej do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym miał miejsce przychód z tego tytułu.
  • Osoby, które korzystały z rozliczenia ryczałtowego w poprzednich latach i nie zrezygnowały z tej formy opodatkowania - automatyczne podlegają rozliczeniu ryczałtowemu w kolejnym roku rozliczeniowym i nie muszą tego faktu dodatkowo zgłaszać.
  Pamiętaj, że z formularza PIT-28 możesz skorzystać wyłącznie jeśli wcześniej prawidłowo i w terminie zgłosiłeś chęć rozliczenia ryczałtowego. Jeśli chciałbyś zmienić sposób rozliczenia na ryczałtowy - masz na to dobrą okazję - w przypadku dochodów kontynuowanych z poprzednich lat - możesz dokonać zmiany do 20 stycznia.

  .

 • Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

  Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

  Oświadczenie o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowani lub rezygnacji z tej formy opodatkowania należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminach, o których mowa w sekcji "Kiedy mam prawo do rozliczenia ryczałtem i powinienem wypełnić formularze PIT-28" powyżej. Nie istnieje ustandaryzowany druk takiego oświadczenia. Poniżej załączamy naszą propozycję.

 • Pobierz formularz PIT-28 w wybranym formacie
  lub ułatwij sobie życie i rozlicz PIT 28 przez internet

 • Wybór artykułów na temat PIT 28

  • Zaliczki na PIT w uproszczonej formie
   Zaliczki na PIT
   w uproszczonej formie
   dla PIT-28
   13 września 2016 r.

   Miesięczną zaliczkę na podatek w uproszczonej formie ustala się jako 1/12 kwoty podatku, który oblicza się stosując obowiązującą skalę podatkową, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za rok, który jest podstawą do skorzystania z uproszczonej formy opłacania zaliczek.X

   czytaj więcej

  • PIT od najmu nieruchomości
   Rozliczanie najmu
   w PIT-28 online
   4 kwietnia 2016 r.

   Rozliczenie najmu bazujące na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest możliwe zarówno przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przez przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać o złożeniu zawiadomienia o wybraniu tej metody do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia danego roku. 

   czytaj więcej

  • Zerowy PIT
   Zerowy PIT
   2 lutego 2016 r.

   Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie są zwolnione z obowiązku rozliczenia rocznego z fiskusem nawet w przypadku zerowego przychodu. Muszą wtedy złożyć zerową deklarację podatkową. Złożenie deklaracji zerowej jest obowiązkowe, jeżeli podatnik zadeklarował wcześniej uzyskiwanie przychodów z jakiegoś tytułu. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie zlikwidowały przedsiębiorstwa, a których działalność nie przynosi dochodów. Dotyczy to zarówno osób prowadzących firmę jak i osób, które jej prowadzenie zawiesiły

   czytaj więcej

  • Wybór i zgłoszenie formy opodatkowania działalności gospodarczej
   Wybór i zgłoszenie formy opodatkowania działalności gospodarczej
   13 stycznia 2016 r.

   Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej wiąże się z decyzją o wyborze formy opodatkowania, ponieważ dochody z działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w skrócie zwanym podatkiem PIT. Możemy wybrać opodatkowanie ryczałtem - wtedy do naszych dochodów powinniśmy stosować druk PIT-28.

   czytaj więcej

  • Przetwory z własnej uprawy lub hodowli - zmiany w PIT
   Przetwory z własnej uprawy lub hodowli - zmiany w PIT
   4 stycznia 2016 r.

   W wyniku nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na początku 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy, które dadzą możliwość zakwalifikowania sprzedaży przetworzonych produktów rolnych jako przychodów z innych źródeł.

   czytaj więcej

  • Ryczałt ewidencjonowany
   Ryczały ewidencjowany
   w PIT-28
   6 marca 2015 r.

   Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta forma opodatkowana działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez pomniejszania go o koszty. Na wysokość stawki ryczałtu ma wpływ rodzaj prowadzonej działalności. Przykładowe  stawki aktualnie obowiazujace: 20% (wolne zawody), 17% (usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, sprzętu),8,5% (działalność usługowa, jeśli nie określono innej stawki, najem, dzierżawa), 5,5% (działalność produkcyjna, roboty budowlane) oraz 3% (działalność handlowa). Możliwe jest opłacanie ryczałtu według jednej z powyższych stawek albo według kilku - jeśli działalność jest różnorodna. 

   czytaj więcej

  • Kredyt podatkowy
   Kredyt podatkowy w PIT-28
   2 lipca 2013 r.

   Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać z przywileju jakim jest kredyt podatkowy. Kredyt podatkowy przysługuje tylko przedsiębiorcom opodatkowanym wg skali podatkowej w roku korzystania ze zwolnienia. W kolejnych latach nie ma obowiązku opodatkowania działalności zasadami ogólnymi

   czytaj więcej

  • Zaliczki uproszczone
   Zaliczki uproszczone a PIT-28
   2 lipca 2013 r.

   Osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeśli spełniają pewne warunki, mogą wybrać uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Zaliczki uproszczone polegają na wpłacie do urzędu skarbowego takiej samej kwoty co miesiąc. Jest to 1/12 kwoty podatku wykazanego w PIT-36 lub w PIT-36L złożonym rok lub dwa lata temu. Kwotę z PIT-u składanego dwa lata temu bierzemy pod uwagę tylko wtedy, gdy w Picie za rok ubiegły nasz dochód nie był większy niż 3 091 zł.

   czytaj więcej

  • Ryczałt
   Opodatkowanie ryczałtem
   w PIT-28 online
   1 lipca 2013 r.

   Dla osób rozliczających działalność gospodarczą ryczałtem przeznaczony jest PIT-28. Taka forma opodatkowania wyklucza możliwość rozliczenia się z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W PIT-28 możemy odliczyć wszystkie przysługująca nam ulgi z wyjątkiem ulgi na dzieci. Możemy wypełnić PIT-28 przez internet, jak i drogą tradycyjną papierową. Ryczałt obliczamy i wpłacamy samodzielnie co miesiąc lub co kwartał. Bez składania deklaracji. Deklarację PIT-28 składamy dopiero po zakończeniu roku podatkowego, czyli do 31.01

   czytaj więcej

  • Wynajem mieszkania
   Wynajem mieszkania
   w PIT-28
   27 czerwca 2013 r.

   Przy wybraniu PIT-28 (ryczałtu) dla dochodów z wynajmu podatek płacimy od całego przychodu (nie pomniejszamy go o koszty uzyskania przychodu). Podatek jest stały i wynosi zawsze 8,5%. Jeżeli zdecydujemy się na ryczałt, to powinniśmy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tej formy w odpowiednim terminie. Dochody z najmu nieruchomości wykazane w PIT-28, przez internet możemy wysłać do ostatniego dnia stycznia.

   czytaj więcej

  • Zeznania podatkowe PIT
   Zeznanie podatkowe PIT-28
   29 grudnia 2012 r.

   Zeznanie roczne PIT-28 jest przeznaczone do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo oraz z najmu prywatnego. Dla powyższych przychodów wybieramy pit-28 oraz możemy wybrać rozliczenie pit-28 przez internet. Rozliczenie prostsze i szybsze niż tradycyjne, papierowe wypełnianie PIT. 

   czytaj więcej

  • Ryczałt
   Ryczałt w PIT-28
   29 grudnia 2012 r.

   Ta forma opodatkowania jest przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy chcą się rozliczać ryczałtem.
   Ryczałt mogą wybrać również osoby, które uzyskują dochody z najmu (dzierżawy) realizowanego poza dzialalnością gospodarczą (z najmu prywatnego). Dochody opodatkowane ryczałtowo wykazujemy na PIT-28.

   czytaj więcej

  pokaż więcej

Jesteś tutaj: Strona główna PIT 28

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00