• Rozliczenie PIT 38

  Bezpłatny
  program umożliwiający
  rozliczenie PIT-38

 • Rozliczenie PIT 38 program

  Rozliczenie PIT-38 elektronicznie z PITax.pl jest proste. Aby prawidłowo wypełnić PIT-38 formularze, należy odpowiadać na proste pytania zadawane przez program - na podstawie udzielanych przez nas odpowiedzi program wygeneruje poprawny PIT z odpowiednio wyliczonymi kwotami dochodów oraz ulg. Rozliczenie PIT-38 2018 można wysłać przez internet, jak i wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego. Wygodniejszą i oszczędniejszą formą jest rozliczenie PIT 38 online.

 • Po PIT 38 druki powinny sięgnąć osoby, które uzyskiwały dochody z giełdy. Do 30 kwietnia należy zapłacić podatek i złożyć w urzędzie PIT 38. Formularze te można wysłać online lub złożyć osobiście w urzędzie.

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat rozliczenie PIT 38 2018 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo informacje o tym, jakie przychody należy rozliczyć na PIT-38, jakie ulgi można odliczyć, jakie są załączniki do PIT‑38 oraz jak rozliczyć PIT-38.

  • PIT 38
   druki 2019

  • Przychody
   w PIT 38

  • Ulgi
   w PIT 38

  • Jak rozliczyć PIT-38?

  • Artykuły
   na temat PIT-38

 • Przychody

  Przychody

  PIT-38 służy do wykazania dochodów z giełdy, kapitałów pieniężnych, ujmujemy w nim przychody z odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających (np. opcje na akcje),
  • udziałów w spółkach.

  W Picie tym  wykazujemy również przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

  Rozliczenie PIT-38 jest przeznaczone zarówno dla rozliczenia dochodów z giełdy, kapitałów pieniężnych osiąganych w Polsce, jak tych osiąganych za granicą.

  W PIT 38 powinniśmy również ująć kwotę z części G z PIT-8C, do której nie ma zastosowania art. 19 ustawy z 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.).

 • Ulgi w PIT-38

  Ulgi w PIT-38

  Rozliczenie PIT 38 nie daje możliwości odliczenia wielu ulg. Jedyne ulgi, jakie nam przysługują z racji rozliczania dochodów giełdowych, to odliczenie od dochodów straty giełdowej z lat ubiegłych oraz podatku zapłaconego za granicą.

  Strata z lat ubiegłych

  To ulga przysługująca osobom, które w pięciu poprzednich latach wykazały straty z giełdy. Kwota odliczanej straty w danym roku nie może być wyższa niż 50% całej straty.

  Stratę można rozliczać w pięciu następujących po sobie latach.

  Podatek zapłacony z granicą

  Ulga ta przysługuje osobom, które w PIT-38 rozliczają giełdowe dochody zagraniczne i które w za granicą zapłaciły podatek od tych dochodów. Odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

  Dochody wolne od podatku:

  W PIT 38 nie należy wykazywać dochodów:

  • uzyskanych po 1.01.1989 ze zbycia nabytych przed 1.01.2003 obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po 1.01.1989 r. oraz wyemitowanych przez j.s.t. po 1.01.1997,
  • z papierów wartościowych, dopuszczonych do publicznego obrotu, nabytych na podstawie publicznej oferty, na Giełdzie Papierów Wartościowych, w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym lub na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 ustawy z 21.08.1997 r - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
  • z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, nabytych przed 1.01.2004 o których mowa w art. 3 ust. 3 (prawa pochodne, opcje itp) ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
 • Koszty uzyskania przychodów

  Koszty uzyskania przychodów

  Koszty uzyskania przychodu stanowią wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych) oraz wydatki związane np. z obsługą rachunku przez maklera (prowizje zapłacone przy obrocie papierami wartościowymi, związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów, itp.).

  Kosztami są również wydatki związane z nabyciem lub objęciem papierów wartościowych bez pośrednictwa biura maklerskiego, udziałów lub ogółu praw i obowiązków w S.K.A. (np. opłaty notarialne), a także zapłacone odsetki i prowizje od kredytów, za które nabyto papiery wartościowe, udziały lub ogół praw i obowiązków w S.K.A.

  Kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o. lub ogółu praw i obowiązków w S.K.A. są zapłacone odsetki i prowizje od kredytu, za który nabyte zostały te papiery, udziały lub ogół praw i obowiązków w S.K.A. przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która faktycznie została wydatkowana na zakup papierów wartościowych, udziałów lub ogółu praw i obowiązków w S.K.A.

  W przypadku nabycia przez podatnika papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny cena nabycia wynosi 0 zł, natomiast wolny od podatku jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

 • Jak rozliczyć PIT-38?

  Jak rozliczyć PIT-38?

  PIT-38 powinniśmy wypełnić w oparciu o PIT-8C - gdy taki dostaliśmy.
  PIT-8C to informacja o dochodach z kapitałów pieniężnych wystawiana m.in przez instytucje zarządzające papierami wartościowymi, np. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, biuro maklerskie.

  Dane z PIT-8C z sekcji F należy przenieść do wiersza 1. w PIT-38 (przychody oraz koszty) w sekcji C. Kwotę z części G z PIT-8C oraz dochody zagraniczne należy przenieść do wiersza 2. sekcji C w PIT-8C. W zeznaniu rocznym rozliczamy dochody z zagranicy, jeśli uzyskaliśmy je w państwie, z którym Polska ma podpisaną umowę dotyczącą odliczenia proporcjonalnego.

  Ulgi, jakie możemy odliczyć, to straty giełdowe z lat ubiegłych - odliczane od dochodu oraz podatek zapłacony za granicą - odliczany od podatku.

  Rozliczenie PIT-38 2019 może być tylko indywidualne - rozliczając się na tym druku nie ma możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

  Formularze PIT 38 należy złożyć w urzędzie do 30 kwietnia, a gdy 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, to do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia. Te same terminy odnoszą się do zapłaty podatku.

  Można złożyć rozliczenie PIT 38 elektronicznie za pomocą “rozliczenie PIT-38 program” lub osobiście w urzędzie skarbowym.

   

 • Załączniki do PIT

  Załączniki do PIT

  Druki PIT 38 mają tylko jeden załącznik, który może być do nich dołączony. Jest nim załącznik PIT/ZG - wykazujemy w nim dochody z giełdy, papierów wartościowych uzyskanych za granicą, gdy te dochody były osiągane w kraju, z którym Polska ma podpisaną tzw. umowę z zastosowaniem odliczenia proporcjonalnego.

  Dochód zagraniczny (czyli przychód po odjęciu kosztów) oraz podatek zapłacony za granicą wpisujemy w sekcję C.3 PIT/ZG. Kwoty te, z małą modyfikacją, przenosimy do PIT-38 do wiersza 2 - gdzie jest osobne pole na wpisanie przychodu oraz osobne pole na wpisanie kosztów. Podatek zapłacony za granicą przenosimy do PIT głównego do pola o tej samej nazwie, pamiętając o ustawowym limicie, którego wysokości ten podatek nie może przekroczyć.  Jeżeli dochód z papierów wartościowych uzyskaliśmy w kilku obcych krajach, wtedy musimy dołączyć tyle PIT-ów ZG, z ilu krajów uzyskiwaliśmy dochody.

  Polecamy rozliczenie PIT-38 online, gdzie program do PIT wyliczy i naniesie prawidłowe kwoty na formularze PIT-38. Druki, jakie dołączy do PIT-38, to PIT/ZG - uwzględniając odpowiednie limity - gdy uzyskaliśmy dochody giełdowe za granicą.

 • Pobierz PIT 38 2018 - w wersji drukowanej

 • Artykuły na temat PIT-38

  • Jak rozliczyć dochody<br> z forex?
   Jak rozliczyć dochody z forex?

   Do rozliczenia dochodów z forex służy PIT-38, na którym ujmowane są dochody z kapitałów pieniężnych oraz z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych. Właśnie do tych pochodnych instrumentów finansowych zaliczane są operacje walutowe dokonywane na rynku forex.

  • PIT-y i ich przychody - kompendium wiedzy
   PIT-y i ich przychody

   30 kwietnia jest ostatnim dniem, kiedy należy rozliczyć się z fiskusem. Przychody wykazujemy na rocznych zeznaniach PIT - w zależności od rodzaju przychodu, jest to inny PIT.

  • Jak wypełnić PIT-38
   Jak wypełnić PIT-38

   PIT-38 jest przeznaczony dla osób uzyskujących dochody z giełdy, z papierów wartościowych, kapitałów pieniężnych. Formularz PIT-38 powinien być wypełniony w oparciu o PIT-8C.

  pokaż więcej

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00