• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000003678

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele Bractwa (wyciąg ze Statutu):
1) Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszarów leżących nad Wdą,
2) Promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
3) Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej terenów nad Wdą,
4) Wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej, rozwój społeczności lokalnej,
5) Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej,
6) Inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury.
7) Wykreślony
7a) Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju.
8) Wykreślony
9) Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
10) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
11) Działalność wspomagająca rozwój turystyki na terenach nad Wdą.


Główne działania i osiągnięcia 2001 - 2009
1. Zrealizowanie, wspólnie z partnerami, siedmiu projektów (łączny budżet 137 tys. zł)
a) Zestaw widokówek „Gmina Osie na dawnej fotografii” 2005
b) „Dziedzictwo profesora Alfonsa Hoffmanna - z chlubnej karty dziejów powiatu świeckiego”, wyróżniony w skali ogólnopolskiej - program „Działaj lokalnie” PAFW 2005
c) „Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjną działalność profesora Alfonsa Hoffmanna” - program „Działaj lokalnie” PAFW 2006
d) Piknik Rodzinny „Brat do brata i będzie pełna chata - hangar w Żurze budzi się do życia” - projekt w konkursie LGD Bory Tucholskie „Promocja osiągnięć organizacji pozarządowych” 2007
e) „Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową Ziemi Świeckiej. Ks. dr. Bernardowi Sychcie w 100-lecie urodzin” - program „Działaj lokalnie” PAFW 2007
f) „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni - to, co zostało, niech przetrwa wieki” - program „Kultura Bliska” FWW 2007-08
g) „Działalność Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie” - zadanie publiczne dotowane przez gminę Osie 2009
2. Zebranie funduszy na realizację ww. projektów - Bractwo i partnerzy oraz sponsorzy (łącznie około 57,5 tys. zł)
3. Pozyskanie dodatkowych funduszy dla gminy (łącznie 24 tys. zł)
4. Zaangażowanie członków, sympatyków i partnerów Bractwa w wykonanie konkretnych prac w ramach projektów (ponad 5500 roboczogodzin wartości co najmniej 55,5 tys. zł)
5. Promowanie walorów naszego terenu poprzez przeprowadzenie wycieczek autokarowych, rowerowych, kajakowych i pieszych
6. Wytyczenie nowego szlaku rowerowego
7. Uratowanie stanicy wodnej w Żurze, uporządkowanie i szersze udostępnienie terenu koło hangaru
8. Uratowanie przed ostatecznym zniszczeniem istniejących cmentarzy ewangelickich
9. Przeprowadzenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami wielu imprez, wycieczek, konkursów, zawodów i wystaw dla lokalnej i szerszej społeczności
10. Organizacja szkoleń, zawodów i wyjazdów na Imprezy na Orientację dla dzieci i młodzieży szkół gminy Osie - działalność Klubu Imprez na Orientację „Azymut” Osie
11. Współorganizacja Biegów Oskich i nowe inicjatywy z nimi związane (bieg z Żura do Osia, klasyfikacja drużynowa, bieg sztafetowy)
12. Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci związanych z naszą gminą - prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty
13. Wydanie przewodnika historyczno-turystycznego „Profesor Alfons Hoffmann - człowiek, który oświetlił Pomorze”
14. Wydanie przewodnika historyczno-turystycznego „Piękno przyrody, ludowej kultury i słowa. Śladami ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”
15. Wydanie publikacji „Żyli wśród nas” o ewangelikach i ich cmentarzach
16. Doprowadzenie do nadania imienia A. Hoffmanna jednej z ulic w Osiu
17. Współdziałanie w wystawieniu obelisku ku czci Hoffmanna w Tleniu
18. IV miejsce w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki”
19. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000003678

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika