• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000004293

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Stowarzyszenie ma przede wszystkim za cel chronić rodzinę przed przemocą i udzielać wszelkiej pomocy w sytuacji zaistnienia problemu alkoholowego. W nazwie znajdują się dwa cele: "ochrona" i "pomoc".
A więc:
-pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholowym w adaptacji do życia w rodzinie i społeczeństwie
-ochrona przed przemocą małżeńską i rodzinną, przeciwdziałanie maltretowaniu i zaniedbywaniu dzieci, wykorzystywaniu emocjonalnemu i seksualnemu
-zmniejszenie rozmiarów naruszenia prawa w życiu rodzinnym
-zmniejszenie skutków przemocy (wzmacnianie u kobiet dążeń do większej samodzielności i niezależności, budowanie poczucia własnej wartości u osób uwikłanych w przemoc i praca nad poprawieniem relacji w rodzinie)
-pomoc osobom znajdującym się w kryzysie psychologicznym (zdrady, utraty, kryzysy rozwojowe i sytuacyjne, samobójstwa, uzależnienia chemiczne i niechemiczne).

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie "SOPRA" prowadzi program: Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, realizowany poprzez następujące działania:
-informacja, edukacja, konsultacja i poradnictwo (prawne, psychologiczne i terapeutyczne)
-interwencja w kryzysie osobistym (wsparcie emocjonalne oraz przygotowanie przeprowadzenia interwencji w rodzinie alkoholowej metodą Johnsona celem zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia terapii)
-prowadzenie 3 grup terapeutycznych:
1. grupa pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy
2. grupa psychoedukacyjna dla członków rodzin
3. grupa DDA
-praca grupowa w systemie treningowo-maratonowym
-praca warsztatowa z rodziną i dziećmi z problemem emocjonalnym i zaburzeniami zachowania
-psychoterapia indywidualna
-prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar przemocy
-współpraca z policją (w zakresie niebieskich kart), z sądami (towarzyszenie ofiarom), z kuratorami wydziału rodzinnego i karnego, z KRPA, z pomocą społeczną, Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy "Niebieska Linia", PARPĄ, Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie i innymi.

Odbiorcy:
Kobiety i dzieci pokrzywdzone na skutek przemocy domowej, osoby współuzależnione z rodzin dysfunkcyjnych, czy będących w kryzysie psychologicznym, materialnym czy duchowym. Są to osoby z Lublina i województwa.
W ciągu 10 lat pracy stowarzyszenia z pomocy skorzystało 3242 osoby, którym udzielono 8210 porad indywidualnych.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000004293

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika