• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000007981

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misją stowarzyszenia jest:

-dbałość o godność ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, o ich miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi, o godne życie;
-wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka niepełnosprawnego intelektualnie oraz wspólne życie i przekształcenie wspólnego bólu w gotowość niesienia pomocy innym.

Celem jest:
-działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
Dla dzieci i młodzieży głębiej upośledzonych umysłowo z wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 0 do 25 lat (rehabilitacja i terapia, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, wychowanie przedszkolne i realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, opieka terapeutyczna, transport, wspieranie rodzin).

2. Warsztat Terapii Zajęciowej
Uczestnikami są młodzież i dorośli z niepełnosprawnością intelektualną , którzy objęci są programem usprawnianie w zakresie rozwoju społecznego i zawodowego ( terapia zajęciowa i aktywizacja zawodowa i, przygotowanie do pracy, przygotowanie obywatelskie).

3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym świadczący usługi w zakresie wsparcia ku samodzielności (treningi umiejętności osobistych i społecznych w tym: terapia, ustawiczna edukacja, opieka medyczna i rehabilitacja, terapia zajęciowa, rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa.

Programy wieloletnie:
1. Mieszkanie Treningowe - trening umiejętności samodzielnego funkcjonowania w mieszkaniu i otoczeniu społecznym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
2. Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny - świadczy usługi w zakresie kompleksowej rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanych w systemie ambulatoryjnym i konsultacyjnym.
3. Grupa teatralna "Przebudzeni" - terapia przez sztukę . Grupę tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Teatr osiąga duże sukcesy również podczas przeglądów i festiwali dla osób pełnosprawnych.
4. Grupa wsparcia połączona z Klubem Rodziców - wsparcie psychiczne, rozwijanie odroczonych zainteresowań.
5. Regionalna Organizacja Self Adwokatów - samodzielne rzecznictwo praw i wolności.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000007981

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika