1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "Szansa"
  KRS 0000011682

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

„Pomagać innym dając im szansę spojrzenia w przyszłość z nadzieją”

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej „Szansa” im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Czarnem zostało założone w 1996r. Jest organizacją pozarządową, dobrowolną, w pełni autonomiczną, o zasięgu ogólnopolskim.

     Od samego początku celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym ruchowo w zakresie organizacji form ich leczenia, rehabilitacji, wypoczynku, nauki oraz integracji społecznej. Zajmujemy się również organizowaniem form samopomocy dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. Prowadzimy działalność informacyjno-edukacyjną, upowszechniająca wiedzę o problematyce życia dzieci i osób niepełnosprawnych.

     W tym celu organizujemy wszelkiego rodzaju wydarzenia i spotkania okolicznościowe takie jak: Dzień Wiosny, Majówki, Dzień Dziecka, Zakończenie lata, Bale jesieni, Andrzejki, paczki pod choinkę oraz zimowiska i półkolonie letnie. Biorąc w nich czynny udział osoby niepełnosprawne integrują się z dziećmi i młodzieżą. Dzieci i młodzież uczą się akceptacji i udzielania wszelkiej pomocy dzieciom „sprawnym inaczej”, oraz osobom starszym, samotnym i potrzebującym.

Jak wykorzystamy 1%

Pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności dzieciom w zakresie organizacji form ich leczenia, rehabilitacji, wypoczynku, rekreacji, nauki, integracji społecznej oraz dofinansujemy koszty leczenia dzieci, w szczególności dzieci z chorobą nowotworową. Z 1% pokryjemy także koszty organizowanych dla dzieci wycieczek, zakupu materiałów, książek i sprzętu edukacyjnego, a także organizowanych przez stowarzyszenie imprez kulturalnych i oświatowych.

Więcej o nas

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej „Szansa” im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Czarnem jest organizacją pozarządową posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Świetlicy środowiskowej budynku Urzędu Miasta i Gminy Czarne. W drodze porozumienia z władzami naszego miasta, Stowarzyszenie nieodpłatnie użytkuje pomieszczenie Świetlicy środowiskowej na prowadzenie działalności statutowej, a także na działalność Klubu Dobrego Serca działającego przy Stowarzyszeniu oraz multimedialnej świetlicy tzw. „Pracowni Orange”, funkcjonującej dzięki współpracy z Fundacją Orange z Warszawy. Ze świetlicy korzystają dzieci i młodzież, którą edukujemy, jak należy mądrze i kreatywnie używać nowych technologii (komputery, internet), aby w pełni mogli rozwijać swój potencjał w tak szybko zmieniającym się cybernetycznym świecie.

Oprócz opisanej powyżej siedziby, nasze Stowarzyszenie dysponuje również terenem i obiektem po byłym nadleśnictwie o nazwie „Sarniak”. Obiekt „Sarniaka” dzięki unijnej dotacji został zmodernizowany i dostosowany do naszych potrzeb. Teren „Sarniaka” został zagospodarowany na teren zielony, z urządzonym dla dzieci placem zabaw. Z obiektu „Sarniaka” wydzielono jego część, którą przeznaczyliśmy na przetrzymywanie zwierząt (kucyków, osłów, owiec i itp.), które wykorzystywane są do organizowania przejażdżek konnych oraz do zabawy z dziećmi. Na „Sarniaku” odbywają się wszelkie wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie, takie jak Dzień Wiosny, Majówki, Dzień Dziecka, Zakończenie lata, Bale jesieni, Andrzejki, paczki pod choinkę oraz zimowiska i półkolonie letnie i wiele wiele innych imprez kulturalno-oświatowych, których czynny udział biorą dzieci i młodzież naszej lokalnej społeczności.

Od początku założenia naszego stowarzyszenia, tj. od 1996r, przyświecał nam jeden główny cel, którym było charytatywne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Dlatego  podejmujemy wszelkie działania, które ukierunkowane są na to, aby „niepełnosprawny” nie został na zawsze wtłoczony w rolę osoby niepełnosprawnej. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z Gminą Langlingen w Niemczech, która niejednokrotnie obdarowywała Stowarzyszenie różnorodnym sprzętem rehabilitacyjnym, który wykorzystywany jest przez osoby niepełnosprawne.

Aby przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży organizujemy wszelkiego rodzaju wydarzenia i imprezy kulturalno-oświatowe, takie jak: Dzień Wiosny, Majówki, Dzień Dziecka, Zakończenie lata, Bale jesieni, Andrzejki, paczki pod choinkę oraz zimowiska i półkolonie letnie. Podczas tych spotkań osoby niepełnosprawne integrują się z dziećmi i młodzieżą. Dzieci i młodzież uczą się akceptacji i udzielania pomocy w normalnym funkcjonowaniu osobom „sprawnym inaczej” oraz osobom starszym, samotnym, potrzebującym pomocy. Mając na uwadze swoisty charakter grupy, należy zaznaczyć, że zajęcia ukierunkowane są na popularyzację, uczestnictwo, organizację i rozwój rehabilitacji ruchowej i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności psychofizycznych osób niepełnosprawnych. Wszelkie wycieczki, zajęcia plastyczne, inscenizacje teatralne, spacery, wypoczynek letni, ferie zimowe i wiele, wiele innych wspólnych zabaw, mają charakter edukacyjny i wpływają na rozwój intelektualny i fizyczny osób niepełnosprawnych poprzez oddziaływanie na nie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Organizujemy także zajęcia z terapii ruchowej i gimnastyki korekcyjnej. W ramach potrzeb zapewniamy niepełnosprawnym dzieciom pomoc psychologiczną poprzez inicjowanie spotkań z psychologiem. Organizujemy spotkania członków Stowarzyszenia z niepełnosprawnymi dziećmi oraz dorosłymi, prowadzimy działalność poradniczą i informacyjną.  W ramach prowadzonej statutowej działalności współpracujemy ściśle ze Starostą Powiatu Człuchowskiego oraz Burmistrzem Gminy Czarne.

Cieszymy się, że dzięki tej współpracy, jak również dzięki ludziom dobrej woli, możemy pomagać innym dając im szansę spojrzenia w przyszłość z nadzieją.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000011682
 • Konto:18 932 6 00 06 0 040 0044 200 0 00 10
 • Adres:ul. Moniuszki 12 77-330 Czarne
 • WWW:https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Os%C3%B3b-Niepe%C5%82nosprawnych-i-
 • E-mail:szansa.1996@wp.pl
 • Telefon:502649448 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Stowarzyszenie "Szansa"

  KRS 0000011682

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Szansa"

 • „Pomagać innym dając im szansę spojrzenia w przyszłość z nadzieją”

  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej „Szansa” im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Czarnem zostało założone w 1996r. Jest organizacją pozarządową, dobrowolną, w pełni autonomiczną, o zasięgu ogólnopolskim.

       Od samego początku celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym ruchowo w zakresie organizacji form ich leczenia, rehabilitacji, wypoczynku, nauki oraz integracji społecznej. Zajmujemy się również organizowaniem form samopomocy dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. Prowadzimy działalność informacyjno-edukacyjną, upowszechniająca wiedzę o problematyce życia dzieci i osób niepełnosprawnych.

       W tym celu organizujemy wszelkiego rodzaju wydarzenia i spotkania okolicznościowe takie jak: Dzień Wiosny, Majówki, Dzień Dziecka, Zakończenie lata, Bale jesieni, Andrzejki, paczki pod choinkę oraz zimowiska i półkolonie letnie. Biorąc w nich czynny udział osoby niepełnosprawne integrują się z dziećmi i młodzieżą. Dzieci i młodzież uczą się akceptacji i udzielania wszelkiej pomocy dzieciom „sprawnym inaczej”, oraz osobom starszym, samotnym i potrzebującym.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności dzieciom w zakresie organizacji form ich leczenia, rehabilitacji, wypoczynku, rekreacji, nauki, integracji społecznej oraz dofinansujemy koszty leczenia dzieci, w szczególności dzieci z chorobą nowotworową. Z 1% pokryjemy także koszty organizowanych dla dzieci wycieczek, zakupu materiałów, książek i sprzętu edukacyjnego, a także organizowanych przez stowarzyszenie imprez kulturalnych i oświatowych.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej „Szansa” im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Czarnem jest organizacją pozarządową posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego.

  Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Świetlicy środowiskowej budynku Urzędu Miasta i Gminy Czarne. W drodze porozumienia z władzami naszego miasta, Stowarzyszenie nieodpłatnie użytkuje pomieszczenie Świetlicy środowiskowej na prowadzenie działalności statutowej, a także na działalność Klubu Dobrego Serca działającego przy Stowarzyszeniu oraz multimedialnej świetlicy tzw. „Pracowni Orange”, funkcjonującej dzięki współpracy z Fundacją Orange z Warszawy. Ze świetlicy korzystają dzieci i młodzież, którą edukujemy, jak należy mądrze i kreatywnie używać nowych technologii (komputery, internet), aby w pełni mogli rozwijać swój potencjał w tak szybko zmieniającym się cybernetycznym świecie.

  Oprócz opisanej powyżej siedziby, nasze Stowarzyszenie dysponuje również terenem i obiektem po byłym nadleśnictwie o nazwie „Sarniak”. Obiekt „Sarniaka” dzięki unijnej dotacji został zmodernizowany i dostosowany do naszych potrzeb. Teren „Sarniaka” został zagospodarowany na teren zielony, z urządzonym dla dzieci placem zabaw. Z obiektu „Sarniaka” wydzielono jego część, którą przeznaczyliśmy na przetrzymywanie zwierząt (kucyków, osłów, owiec i itp.), które wykorzystywane są do organizowania przejażdżek konnych oraz do zabawy z dziećmi. Na „Sarniaku” odbywają się wszelkie wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie, takie jak Dzień Wiosny, Majówki, Dzień Dziecka, Zakończenie lata, Bale jesieni, Andrzejki, paczki pod choinkę oraz zimowiska i półkolonie letnie i wiele wiele innych imprez kulturalno-oświatowych, których czynny udział biorą dzieci i młodzież naszej lokalnej społeczności.

  Od początku założenia naszego stowarzyszenia, tj. od 1996r, przyświecał nam jeden główny cel, którym było charytatywne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Dlatego  podejmujemy wszelkie działania, które ukierunkowane są na to, aby „niepełnosprawny” nie został na zawsze wtłoczony w rolę osoby niepełnosprawnej. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z Gminą Langlingen w Niemczech, która niejednokrotnie obdarowywała Stowarzyszenie różnorodnym sprzętem rehabilitacyjnym, który wykorzystywany jest przez osoby niepełnosprawne.

  Aby przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży organizujemy wszelkiego rodzaju wydarzenia i imprezy kulturalno-oświatowe, takie jak: Dzień Wiosny, Majówki, Dzień Dziecka, Zakończenie lata, Bale jesieni, Andrzejki, paczki pod choinkę oraz zimowiska i półkolonie letnie. Podczas tych spotkań osoby niepełnosprawne integrują się z dziećmi i młodzieżą. Dzieci i młodzież uczą się akceptacji i udzielania pomocy w normalnym funkcjonowaniu osobom „sprawnym inaczej” oraz osobom starszym, samotnym, potrzebującym pomocy. Mając na uwadze swoisty charakter grupy, należy zaznaczyć, że zajęcia ukierunkowane są na popularyzację, uczestnictwo, organizację i rozwój rehabilitacji ruchowej i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności psychofizycznych osób niepełnosprawnych. Wszelkie wycieczki, zajęcia plastyczne, inscenizacje teatralne, spacery, wypoczynek letni, ferie zimowe i wiele, wiele innych wspólnych zabaw, mają charakter edukacyjny i wpływają na rozwój intelektualny i fizyczny osób niepełnosprawnych poprzez oddziaływanie na nie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Organizujemy także zajęcia z terapii ruchowej i gimnastyki korekcyjnej. W ramach potrzeb zapewniamy niepełnosprawnym dzieciom pomoc psychologiczną poprzez inicjowanie spotkań z psychologiem. Organizujemy spotkania członków Stowarzyszenia z niepełnosprawnymi dziećmi oraz dorosłymi, prowadzimy działalność poradniczą i informacyjną.  W ramach prowadzonej statutowej działalności współpracujemy ściśle ze Starostą Powiatu Człuchowskiego oraz Burmistrzem Gminy Czarne.

  Cieszymy się, że dzięki tej współpracy, jak również dzięki ludziom dobrej woli, możemy pomagać innym dając im szansę spojrzenia w przyszłość z nadzieją.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000011682
 • Konto:18 932 6 00 06 0 040 0044 200 0 00 10
 • Adres:ul. Moniuszki 12 77-330 Czarne
 • WWW:https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Os%C3%B3b-Niepe%C5%82nosprawnych-i-
 • E-mail:szansa.1996@wp.pl
 • Telefon:502649448
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00