• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie
  KRS 0000014409

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Kompleksowa pomoc osobom bezdomnym i ubogim.

Prowadzone działania:
Pragniemy zwrócić uwagę szeroki zakres prowadzonych usług dla ludzi bezdomnych i ubogich. Nasza oferta stanowi szereg powiązanych ze sobą działań ukierunkowanych na skuteczną pomoc w wyjściu z patologii. Obszar naszej działalności to teren Diecezji Rzeszowskiej.
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzi działalność na rzecz bezdomnych i ubogich od 1988r. Wraz z uzyskaniem osobowości prawnej, tj. od 2000 roku, podejmujemy szereg działań zmierzających do podniesienia standardu świadczonych usług oraz wypracowujemy i udoskonalamy metody skutecznego zapobiegania marginalizacji społecznej bezdomnych i ubogich w ramach programu wychodzenia z bezdomności i aktywizacji zawodowej. Podstawą do prowadzenia wszelakich działań jest nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz posiadanie odpowiedniej bazy (w naszym przypadku są to Schroniska dla bezdomnych). Modelowa wręcz współpraca z samorządem Miasta Rzeszowa spowodowała ogromny wzrost usług świadczony dla potrzeb miasta, co zaowocowało powiększeniem naszej bazy schroniskowej oraz wzrostem ilości wydawanych posiłków do ok. 3000 dziennie.
Mając na uwadze ciągle rosnące zubożenie społeczeństwa, z końcem roku 2000 Władze Miasta Jasła poprosiły nas o utworzenie na ich terenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Napotkaliśmy na serdeczne przyjęcie oraz na duże zrozumienie, czego efektem jest powstanie Schroniska składającego się z dwóch budynków. Przy realizacji tego projektu korzystaliśmy z pomocy władz wojewódzkich oraz angażowaliśmy podopiecznych w prace remontowe - co znacznie zmniejszyło koszty realizacji.
Okres od 2000 do 2005r. obfitował u nas w szereg strategicznych decyzji, które w pewnym sensie kreują nowe oblicze Rzeszowskiego Towarzystwa - choć ciągle jesteśmy wierni albertyńskiej idei pomocy bliźniemu. Kolejny krok w naszym rozwoju wymusiło na nas niejako samo życie. Zarząd Towarzystwa, napotykając na coraz bardziej dochodzący do głosu problem bezdomności i przemocy wśród kobiet, postanowił podjąć starania o uruchomienie dyżurnego dla województwa podkarpackiego Schroniska dla kobiet, połączonego z ośrodkiem interwencji kryzysowej.
Wynikiem prowadzonych rozmów z Gminą Boguchwała jest oddanie w nasze użytkowanie obiektu w Racławówce, który po trwającym właśnie remoncie spełniał będzie wszelkie wymogi i standardy. Przy realizacji tego projektu również korzystaliśmy z pomocy lokalnych władz samorządowych i rządowych oraz przy udziale Gminy Boguchwała wnioskowaliśmy z powodzeniem o dotację do Ministerstwa Infrastruktury. Podopieczni nasi między innymi przy okazji prowadzenia robót, realizują program wychodzenia z bezdomności, mający na celu zapobieganie marginalizacji społecznej oraz aktywizację zawodową. Działania Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na trwałe wpisały się w program pomocy społecznej realizowany przez lokalne instytucje samorządowe, rządowe i kościelne (ściśle współpracujemy z Caritas Diecezji Rzeszowskiej). Wspólne uzupełnianie się i przekazywanie informacji, doprowadziło do powstawania spójnie działającego systemu pomocy społecznej, umożliwiającego skuteczną pomoc naszym beneficjentom.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000014409

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika