1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
  KRS 0000027675

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Podstawowe, zapisane w statucie cele, to: rozbudowa bazy lokalowej uczelni, wyposażenia technicznego, aparatury i księgozbioru naukowego; intensyfikacja badań naukowych; zwiększenie możliwości kontaktów zagranicznych, prenumeraty czasopism naukowych, itp.
Cele te może realizować nasza Fundacja nie tylko poprzez oczekiwanie na potencjalnych donatorów, ale również poprzez wykorzystanie potencjału ludzkiego uczelni do prowadzenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, itd. z których jest przeznaczany na w/w cele. Kolejne pole działania mogą stanowić wdrożenia powstałych na uczelni opracowań technologicznych, patentów, itp. Fundacja może wchodzić w działania kooperacyjne z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, innymi fundacjami, czy wreszcie z podmiotami zagranicznymi, które są w stanie pomóc nam w realizacji zadań. W szczególności Fundacja może stać się partnerem w programach europejskich nakierowanych na edukację, wzrost innowacyjności, współpracę naukową, programy stypendialne, organizowanie konferencji, itp. Fundacja może wchodzić w działania promujące naszą uczelnię, bo to przecież przekłada się na ilość studentów, czyli w efekcie sukces uczelni.

Prowadzone działania
W ramach działalności nieodpłatnej organizacji pożytku publicznego Fundacja rozpoczyna szeroko zakrojona akcję "Notebook dla żaka". Celem akcji jest umożliwienie studentom UMK posiadającym stypendium naukowe zakupienie w promocyjnej cenie i na raty notebooków, umożliwiających bezprzewodowy dostęp do internetu.
Kolejnym polem nieodpłatnego działania Fundacji jest nawiązanie współpracy ze studenckim radiem "SFERA". Fundacja dba o pozyskanie sponsorów, dzięki którym możliwe będzie wyposażenie Radia w potrzebny sprzęt komputerowy i elektroniczny.
W ramach działalności odpłatnej na uwagę zasługuje podjęcie ścisłej współpracy z Chórem Akademickim UMK.
Fundacja zawiaduje powierzchniami reklamowymi na UMK i to zarówno jeżeli chodzi o reklamę plakatową czy ulotkową ale także reklamę multimedialną. Na 6 wydziałach istnieje 20 monitorów plazmowych, na których emitowane są spoty reklamowe.
Nasza Fundacja wspiera intensywnie studencki ruch naukowy, między innymi stworzyliśmy Centrum Wsparcia Studenckich Kół Naukowych, organizujemy Targi SKN na Uniwersytecie. Wspieramy również sportową działalność studentów poprzez sponsorowanie zespołów piłki ręcznej, sekcji szachowej i szeroko rozumianego sportu studenckiego.
W działaniach kulturalnych opiekujemy się Zespołem Tańca Irlandzkiego "AVALON", któremu zapewniamy bazę do ćwiczeń, organizujemy występy.
Fundacja jest od 3 lat organizatorem Festiwalu Fotografii Przyrodniczej, który odbywa się w Toruniu na początku grudnia każdego roku. W 2010 roku festiwal miał po raz pierwszy charakter międzynarodowy.
Pozyskujemy środki w ramach projektów UE oraz dotacji ministerialnych. Realizujemy projekt "Przedsiębiorczość akademicka - kierunek gospodarki jutra" oraz trzy projekty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Opiekujemy się również niepełnosprawnymi studentami UMK dla których stworzyliśmy wypożyczalnię notebooków.
Od października 2010 roku nasza Fundacja prowadzi przy współpracy z kadrą naukowo - dydaktyczna UMK Uniwersytet Dziecięcy, na który uczęszcza 240 młodych studentów - uczniów szkół podstawowych.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000027675

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici

 • Więcej o nas

  Misja
  Podstawowe, zapisane w statucie cele, to: rozbudowa bazy lokalowej uczelni, wyposażenia technicznego, aparatury i księgozbioru naukowego; intensyfikacja badań naukowych; zwiększenie możliwości kontaktów zagranicznych, prenumeraty czasopism naukowych, itp.
  Cele te może realizować nasza Fundacja nie tylko poprzez oczekiwanie na potencjalnych donatorów, ale również poprzez wykorzystanie potencjału ludzkiego uczelni do prowadzenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, itd. z których jest przeznaczany na w/w cele. Kolejne pole działania mogą stanowić wdrożenia powstałych na uczelni opracowań technologicznych, patentów, itp. Fundacja może wchodzić w działania kooperacyjne z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, innymi fundacjami, czy wreszcie z podmiotami zagranicznymi, które są w stanie pomóc nam w realizacji zadań. W szczególności Fundacja może stać się partnerem w programach europejskich nakierowanych na edukację, wzrost innowacyjności, współpracę naukową, programy stypendialne, organizowanie konferencji, itp. Fundacja może wchodzić w działania promujące naszą uczelnię, bo to przecież przekłada się na ilość studentów, czyli w efekcie sukces uczelni.

  Prowadzone działania
  W ramach działalności nieodpłatnej organizacji pożytku publicznego Fundacja rozpoczyna szeroko zakrojona akcję "Notebook dla żaka". Celem akcji jest umożliwienie studentom UMK posiadającym stypendium naukowe zakupienie w promocyjnej cenie i na raty notebooków, umożliwiających bezprzewodowy dostęp do internetu.
  Kolejnym polem nieodpłatnego działania Fundacji jest nawiązanie współpracy ze studenckim radiem "SFERA". Fundacja dba o pozyskanie sponsorów, dzięki którym możliwe będzie wyposażenie Radia w potrzebny sprzęt komputerowy i elektroniczny.
  W ramach działalności odpłatnej na uwagę zasługuje podjęcie ścisłej współpracy z Chórem Akademickim UMK.
  Fundacja zawiaduje powierzchniami reklamowymi na UMK i to zarówno jeżeli chodzi o reklamę plakatową czy ulotkową ale także reklamę multimedialną. Na 6 wydziałach istnieje 20 monitorów plazmowych, na których emitowane są spoty reklamowe.
  Nasza Fundacja wspiera intensywnie studencki ruch naukowy, między innymi stworzyliśmy Centrum Wsparcia Studenckich Kół Naukowych, organizujemy Targi SKN na Uniwersytecie. Wspieramy również sportową działalność studentów poprzez sponsorowanie zespołów piłki ręcznej, sekcji szachowej i szeroko rozumianego sportu studenckiego.
  W działaniach kulturalnych opiekujemy się Zespołem Tańca Irlandzkiego "AVALON", któremu zapewniamy bazę do ćwiczeń, organizujemy występy.
  Fundacja jest od 3 lat organizatorem Festiwalu Fotografii Przyrodniczej, który odbywa się w Toruniu na początku grudnia każdego roku. W 2010 roku festiwal miał po raz pierwszy charakter międzynarodowy.
  Pozyskujemy środki w ramach projektów UE oraz dotacji ministerialnych. Realizujemy projekt "Przedsiębiorczość akademicka - kierunek gospodarki jutra" oraz trzy projekty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Opiekujemy się również niepełnosprawnymi studentami UMK dla których stworzyliśmy wypożyczalnię notebooków.
  Od października 2010 roku nasza Fundacja prowadzi przy współpracy z kadrą naukowo - dydaktyczna UMK Uniwersytet Dziecięcy, na który uczęszcza 240 młodych studentów - uczniów szkół podstawowych.
 • KRS:0000027675
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00