1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Społeczna Fundacja "Ludzie dla Ludzi"
  KRS 0000029422

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
1)Inicjowanie i wspieranie tworzenia nowych oraz rozbudowy już istniejących ośrodków profilaktyczno-diagnostycznych i leczniczych, świadczących usługi na rzecz ogółu ludności, z wyłączeniem prowadzenia takich ośrodków;
2)Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy systemu opieki zdrowotnej;
3)Pomoc placówkom służby zdrowia;
4)Poszerzanie bazy sprzętowej nowopowstałych oraz istniejących ośrodków profilaktyczno-diagnostycznych i leczniczych;
5)Organizowanie i koordynowanie form pomocy w zakresie profilaktyki i terapii nowotworów, jak również innych chorób genetycznych lub dziedzicznych oraz innych chorób społecznych;
6)Organizowanie systemów doskonalenia kadr w zakresie lecznictwa onkologicznego;
7)Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, diagnozowania i leczenia chorób społecznych;
8)Szerzenie wiedzy na temat patogenezy, diagnozy i leczenia chorób społecznych;
9)Prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinie ochrony zdrowia.

Prowadzone działania
2004 rok
Organizacja i koordynacja "Programu Mammograficznych badań przesiewowych dla mieszkanek miasta Poznania w wieku: 50-64 lata" -współpraca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (wartość: 86.000,-zł., w tym dofinansowanie: 47.300,-zł.) [W badaniach uczestniczyło 2 100 kobiet z grupy zwiększonego ryzyka związanego z wiekiem.]

"Nauczanie podstaw wiedzy o profilaktyce chorób nowotworowych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych"- współpraca: Ministerstwo Zdrowia (wartość: 37.500,-zł., w tym dofinansowanie: 18.700,- zł.). [Programem objęci zostali uczniowie pierwszych klas szkół gimnazjalnych z terenu Poznania, do rak których trafiło 16 tys. egzemplarzy materiałów szkoleniowych.]

2005 rok
"Przygotowanie organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką onkologiczną do partnerstwa w realizacji programów profilaktycznych w onkologii z uwzględnieniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych" - współpraca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wartość: 69.400,- zł., w tym dofinansowanie: 52.450,-zł.).
[W szkoleniu warsztatowym uczestniczyło 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, a trwały efekt zrealizowanego zadania stanowi raport dotyczący działania organizacji w dziedzinie profilaktyki onkologicznej.]

"Promocja zdrowia wśród młodzieży szkolnej poprzez działania edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia" -współpraca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (wartość: 25.000,- zł., w tym dofinansowanie: 12.500,-zł.). [ W realizacji zadania uczestniczyli uczniowie pierwszych klas szkół ponad gimnazjalne z terenu Poznania, do rak których trafiło 10 tys. egzemplarzy materiałów edukacyjnych.]

"Szkolenie nieprofesjonalistów w zakresie umiejętności udzielania pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe"- współpraca: Ministerstwo Zdrowia (wartość: 31.700,- zł., w tym dofinansowanie: 22.190,-zł.). [W ramach zadania odbyły się dwie grupy warsztatów szkoleniowych dla wolontariuszek spośród kobiet po leczeniu raka piersi. Łącznie uczestniczyły w nich 32 ochotniczki ze stowarzyszeń "Amazonek" z całego kraju, co skutkuje ułatwieniem dostępu do wsparcia psychicznego kobietom z rakiem piersi.]

Organizacja i koordynacja "Programu mammograficznych badań przesiewowych dla mieszkanek miasta Poznania w wieku 50-64 lata" - współpraca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (wartość: 149.984,- zł., w tym dofinansowanie: 74.992,-zł.). [ W badaniach uczestniczyło 3 488 mieszkanek Poznania.]

Organizacja i koordynacja oznaczania stężenia PSA w krwi mieszkańców Poznania -współpraca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (wartość: 46.000,- zł., w tym dofinansowanie: 23.000,-zł.). [W badaniach uczestniczyło 1840 mieszkańców Poznania.]

2006 rok
Realizacja zadania pod nazwą: "Przygotowanie samorządu terytorialnego do partnerstwa w realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych" (dofinansowanie: 54.177,60 zł. - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).[Udział 97 pracowników samorządów, studentów Wydziału nauk o Zdrowiu AM.]

Realizacja zadania pod nazwą : "Zdrowie dla całej rodziny - integracja działań różnych sektorów wokół programów promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki onkologicznej w powiatach województwa wielkopolskiego" (dofinansowanie: 75.405,00 zł. - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). [Zadanie dwuletnie. W roku 2006 udział 12 powiatów (50 pracowników Sanepidów), szkolenie w powiatach około 300 osób, rozdano 18 tys. ulotek o samobadaniu piersi, 2400 broszur edukacyjnych "Zdrowe piersi" oraz 180 płyt z filmem edukacyjnym.]

Realizacja zadania pod nazwą: Wolontariat Amazonek - źródłem wsparcia dla kobiet z rakiem piersi". Zadanie polegało na warsztatowym przygotowaniu do wolontariatu na rzecz kobiet z rakiem piersi dwóch grup ochotniczek ze stowarzyszeń kobiet po leczeniu raka piersi (dofinansowanie: 22.190,00 zł. - Ministerstwo Zdrowia).

Realizacja zadania pod nazwą: "Edukacja zdrowotna w służbie pacjenta onkologicznego i jego rodziny", polegającego na wydaniu unowocześnionych wersji trzech tematycznych poradników "Chemioterapia", "Radioterapia", "Kiedy choroba nowotworowa powraca", przeznaczonych dla chorych na nowotwory złośliwe oraz broszury edukacyjnej Pt. "Zdrowe piersi" (dofinansowanie: 20.930,00 zł. - Ministerstwo Zdrowia). [Wydanie i przekazanie do szpitali i klinik 6 000 egzemplarzy poradników dla pacjentów i 2 000 broszur edukacyjnych.]

Realizacja zadania pod nazwą: "Nowotwory dziedziczne - poradnik dla pacjentów i ich rodzin" - w formie wydania broszury pod podanym tytułem (dofinansowanie: 16.800,00 zł. - Ministerstwo Zdrowia). [Wydanie 3 000 egzemplarzy poradnika przekazanie Federacji Stowarzyszeń "Amazonki" oraz Onkologicznym Poradniom Genetycznym.]

Realizacja zadania polegającego na edukacji z zakresu profilaktyki chorób, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym profilaktyki onkologicznej wśród dzieci i młodzieży ze świetlic socjoterapeutycznych z terenu miasta Poznania (dofinansowanie: 15.800,00 zł. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania). [Warsztaty zostały przeprowadzone w 15 świetlicach socjoterapeutycznych.]

Realizacja zadania pod nazwą: "Edukacja zdrowotna i pro-zdrowotna - narzędziem aktywnej profilaktyki i wczesnej diagnostyki raka piersi", w formie przygotowania dodatku załączonego do sobotnio-niedzielnego wydania "Gazety Wyborczej" (dofinansowanie: 15.000,00 zł. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania).

Organizacja profilaktycznych badań mammograficznych - "Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka piersi" (dofinansowanie: 74.992,- zł. - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania). (W badaniach uczestniczyły 1743 kobiety).

Organizacja profilaktycznych badań na oznaczenie stężenia PSA - "Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka prostaty" (dofinansowanie: 23.000,- zł. - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (Uczestniczyło 1000 mężczyzn0.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000029422

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Społeczna Fundacja "Ludzie dla Ludzi"

 • Więcej o nas

  Misja
  1)Inicjowanie i wspieranie tworzenia nowych oraz rozbudowy już istniejących ośrodków profilaktyczno-diagnostycznych i leczniczych, świadczących usługi na rzecz ogółu ludności, z wyłączeniem prowadzenia takich ośrodków;
  2)Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy systemu opieki zdrowotnej;
  3)Pomoc placówkom służby zdrowia;
  4)Poszerzanie bazy sprzętowej nowopowstałych oraz istniejących ośrodków profilaktyczno-diagnostycznych i leczniczych;
  5)Organizowanie i koordynowanie form pomocy w zakresie profilaktyki i terapii nowotworów, jak również innych chorób genetycznych lub dziedzicznych oraz innych chorób społecznych;
  6)Organizowanie systemów doskonalenia kadr w zakresie lecznictwa onkologicznego;
  7)Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, diagnozowania i leczenia chorób społecznych;
  8)Szerzenie wiedzy na temat patogenezy, diagnozy i leczenia chorób społecznych;
  9)Prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinie ochrony zdrowia.

  Prowadzone działania
  2004 rok
  Organizacja i koordynacja "Programu Mammograficznych badań przesiewowych dla mieszkanek miasta Poznania w wieku: 50-64 lata" -współpraca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (wartość: 86.000,-zł., w tym dofinansowanie: 47.300,-zł.) [W badaniach uczestniczyło 2 100 kobiet z grupy zwiększonego ryzyka związanego z wiekiem.]

  "Nauczanie podstaw wiedzy o profilaktyce chorób nowotworowych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych"- współpraca: Ministerstwo Zdrowia (wartość: 37.500,-zł., w tym dofinansowanie: 18.700,- zł.). [Programem objęci zostali uczniowie pierwszych klas szkół gimnazjalnych z terenu Poznania, do rak których trafiło 16 tys. egzemplarzy materiałów szkoleniowych.]

  2005 rok
  "Przygotowanie organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką onkologiczną do partnerstwa w realizacji programów profilaktycznych w onkologii z uwzględnieniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych" - współpraca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wartość: 69.400,- zł., w tym dofinansowanie: 52.450,-zł.).
  [W szkoleniu warsztatowym uczestniczyło 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, a trwały efekt zrealizowanego zadania stanowi raport dotyczący działania organizacji w dziedzinie profilaktyki onkologicznej.]

  "Promocja zdrowia wśród młodzieży szkolnej poprzez działania edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia" -współpraca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (wartość: 25.000,- zł., w tym dofinansowanie: 12.500,-zł.). [ W realizacji zadania uczestniczyli uczniowie pierwszych klas szkół ponad gimnazjalne z terenu Poznania, do rak których trafiło 10 tys. egzemplarzy materiałów edukacyjnych.]

  "Szkolenie nieprofesjonalistów w zakresie umiejętności udzielania pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe"- współpraca: Ministerstwo Zdrowia (wartość: 31.700,- zł., w tym dofinansowanie: 22.190,-zł.). [W ramach zadania odbyły się dwie grupy warsztatów szkoleniowych dla wolontariuszek spośród kobiet po leczeniu raka piersi. Łącznie uczestniczyły w nich 32 ochotniczki ze stowarzyszeń "Amazonek" z całego kraju, co skutkuje ułatwieniem dostępu do wsparcia psychicznego kobietom z rakiem piersi.]

  Organizacja i koordynacja "Programu mammograficznych badań przesiewowych dla mieszkanek miasta Poznania w wieku 50-64 lata" - współpraca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (wartość: 149.984,- zł., w tym dofinansowanie: 74.992,-zł.). [ W badaniach uczestniczyło 3 488 mieszkanek Poznania.]

  Organizacja i koordynacja oznaczania stężenia PSA w krwi mieszkańców Poznania -współpraca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (wartość: 46.000,- zł., w tym dofinansowanie: 23.000,-zł.). [W badaniach uczestniczyło 1840 mieszkańców Poznania.]

  2006 rok
  Realizacja zadania pod nazwą: "Przygotowanie samorządu terytorialnego do partnerstwa w realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych" (dofinansowanie: 54.177,60 zł. - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).[Udział 97 pracowników samorządów, studentów Wydziału nauk o Zdrowiu AM.]

  Realizacja zadania pod nazwą : "Zdrowie dla całej rodziny - integracja działań różnych sektorów wokół programów promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki onkologicznej w powiatach województwa wielkopolskiego" (dofinansowanie: 75.405,00 zł. - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). [Zadanie dwuletnie. W roku 2006 udział 12 powiatów (50 pracowników Sanepidów), szkolenie w powiatach około 300 osób, rozdano 18 tys. ulotek o samobadaniu piersi, 2400 broszur edukacyjnych "Zdrowe piersi" oraz 180 płyt z filmem edukacyjnym.]

  Realizacja zadania pod nazwą: Wolontariat Amazonek - źródłem wsparcia dla kobiet z rakiem piersi". Zadanie polegało na warsztatowym przygotowaniu do wolontariatu na rzecz kobiet z rakiem piersi dwóch grup ochotniczek ze stowarzyszeń kobiet po leczeniu raka piersi (dofinansowanie: 22.190,00 zł. - Ministerstwo Zdrowia).

  Realizacja zadania pod nazwą: "Edukacja zdrowotna w służbie pacjenta onkologicznego i jego rodziny", polegającego na wydaniu unowocześnionych wersji trzech tematycznych poradników "Chemioterapia", "Radioterapia", "Kiedy choroba nowotworowa powraca", przeznaczonych dla chorych na nowotwory złośliwe oraz broszury edukacyjnej Pt. "Zdrowe piersi" (dofinansowanie: 20.930,00 zł. - Ministerstwo Zdrowia). [Wydanie i przekazanie do szpitali i klinik 6 000 egzemplarzy poradników dla pacjentów i 2 000 broszur edukacyjnych.]

  Realizacja zadania pod nazwą: "Nowotwory dziedziczne - poradnik dla pacjentów i ich rodzin" - w formie wydania broszury pod podanym tytułem (dofinansowanie: 16.800,00 zł. - Ministerstwo Zdrowia). [Wydanie 3 000 egzemplarzy poradnika przekazanie Federacji Stowarzyszeń "Amazonki" oraz Onkologicznym Poradniom Genetycznym.]

  Realizacja zadania polegającego na edukacji z zakresu profilaktyki chorób, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym profilaktyki onkologicznej wśród dzieci i młodzieży ze świetlic socjoterapeutycznych z terenu miasta Poznania (dofinansowanie: 15.800,00 zł. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania). [Warsztaty zostały przeprowadzone w 15 świetlicach socjoterapeutycznych.]

  Realizacja zadania pod nazwą: "Edukacja zdrowotna i pro-zdrowotna - narzędziem aktywnej profilaktyki i wczesnej diagnostyki raka piersi", w formie przygotowania dodatku załączonego do sobotnio-niedzielnego wydania "Gazety Wyborczej" (dofinansowanie: 15.000,00 zł. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania).

  Organizacja profilaktycznych badań mammograficznych - "Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka piersi" (dofinansowanie: 74.992,- zł. - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania). (W badaniach uczestniczyły 1743 kobiety).

  Organizacja profilaktycznych badań na oznaczenie stężenia PSA - "Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka prostaty" (dofinansowanie: 23.000,- zł. - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (Uczestniczyło 1000 mężczyzn0.
 • KRS:0000029422
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00