• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000031099

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Rozwój krakowskiej kardiochirurgii poprzez
1) modernizację pomieszczeń i budowę kliniki kardiochirurgii,
2) uzupełnianie jej wyposażenia w urządzenia i sprzęt diagnostyczno-leczniczy i naukowy dla uzyskania światowego poziomu w tym zakresie,
3) inicjowanie i promowanie przedsięwzięć naukowych oraz organizacyjno-technicznych umożliwiających rozwijanie działań leczniczych i profilaktycznych w Krakowie i regionie.

Prowadzone działania:
Działalność Fundacji koncentrowała się w pierwszym okresie głównie wokół realizacji głównego celu to jest budowy nowego budynku Kliniki Kardiochirurgii, którego wzniesienie jest zasługą Fundacji. Darowizny pieniężne, materiałowe i usługowe uzyskane przez Fundację umożliwiły wznowienie w listopadzie 1990r robót ziemnych i fundamentowych wstrzymanych w I kw. 1990r wskutek braku środków budżetowych oraz wybudowanie w ciągu dwóch lat 7-kondygnacyjnego budynku Kliniki w stanie surowym zamkniętym. Spowodowało to włączenie w 1993r dalszej jego realizacji do finansowania przez budżet państwa, ale darowizny były nadal istotnym źródłem wspomagania realizacji inwestycji, której inwestorem od połowy 1993r jest Szpital im. Jana Pawła II, na terenie którego Klinika się znajduje. Działania Fundacji przyczyniły się także do pozytywnych decyzji władz centralnych o przyznanie środków budżetowych na szybszą realizację inwestycji. Nowy budynek Kliniki Kardiochirurgii został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 9 czerwca 1997r. W latach 1998-2000 - przy finansowej pomocy Fundacji - przebudowano, nadbudowano i zmodernizowano stary 80-letni pawilon Kliniki, a w latach 2002-2003 całkowicie ze środków Fundacji wykonano i wyposażono w niezbędny sprzęt specjalistyczny Salę Rehabilitacyjną, służącą do rehabilitacji ruchowej przed operacjami i po operacjach serca.

Najważniejsze cele statutowe obecnie, to:
- pomoc finansowa przy modernizacji pomieszczeń i uzupełnianiu wyposażenia Kliniki Ka rdiochirurgii (jej obecna nazwa: Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskieg w Krakowskimw Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II) w urządzenia i sprzęt diagnostyczno-leczniczy; ze względu bowiem zarówno na techniczne zużycie, jak i na szybki postęp w dziedzinie technologii oraz metod badań i leczenia chorób serca, urządzenia i sprzęt muszą być wymieniane i uzupełniane, a niektóre pomieszczenia modernizowane w terminach i stopniu zapewniającym utrzymanie w Klinice najwyższego światowego poziomu w zakresie leczenia pacjentów;
- w ramach działań mających na celu promowanie przedsięwzięć naukowych oraz organizacyjno-technicznych umożliwiających rozwijanie działań leczniczych i profilaktycznych w Krakowie i regionie - finansowe wspomaganie szkolenia kadry kardiochirurgicznej i pielęgniarskiej w zakresie osiągnięć światowych w dziedzinie kardiochirurgii.
Klinika jest obecnie ponadwojewódzkim wysokospecjalistycznym ośrodkiem, który diagnozuje i operuje chorych na serce nie tylko z makroregionu południowo-wschodniego, zamieszkałego przez ok. 6 milionów ludzi, ale także z innych regionów kraju. Wykonuje się w niej rocznie ponad 2 500 operacji na otwartym sercu oraz do 10 000 badań i zabiegów inwazyjnych.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000031099

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika