• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000034049

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Podejmowanie działań na rzecz ogółu społecznego, w szczególności wobec osób dotkniętych marginalizacją, w tym: bezdomnych, uzależnionych, chorych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych tymi problemami i pogłębianie formacji chrześcijańskiej katolików świeckich pragnących angażować się na tym polu w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną.

2. Społeczna nieodpłatna działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie: A)- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ; B)- działalności charytatywnej ; C)- ochrony i promocji zdrowia ; 3. Społeczna odpłatna działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie: A) - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; B) - działalności charytatywnej; C) - ochrony i promocji zdrowia.

- Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: podejmowanie różnych zadań pomocowych wobec społeczeństwa między innymi w zakresie: dobroczynnym, charytatywnym, ochrony zdrowia, wydawniczym i informacyjnym, edukacyjnym i formacyjnym w tym tworzenie domów starców, domów dla osób fizycznie i umysłowo niepełnosprawnych, domów rehabilitacyjnych (bez opieki medycznej), domów dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, domów dla bezdomnych, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej . 1.nieodpłatną działalność Pożytku Publicznego którą jest: a.pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem; b.szpitalnictwo; c.pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania; d.praktyka lekarska. 2.odpłatną działalność Pożytku Publicznego którą jest: a.pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem; b.szpitalnictwo; c.pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania; d.praktyka lekarska.

Prowadzone działania
Obecnie Stowarzyszenie prowadzi: Centrum Socjalne - Dom „Fides" które dysponuje 65-cioma miejscami dla osób bezdomnych i do 100 miejsc licząc możliwość „dostawek" w sytuacjach kryzysowych, oraz 2 do 4 miejscami w „mieszkaniu chronionym" przy współpracy z MOPS i PCPR w Malborku dla osób usamodzielniających się; a także prowadzi Inicjatywę „SOS - Malbork" realizowaną wobec ubogich i zagrożonych bezdomnością. W kolejnych latach naszej działalności poczynając od roku 1993 ze schronienia skorzystało ok. 1500 osób. Ponad to pomoc otrzymały osoby dochodzące korzystające tylko z dożywiania, porady czy różnych innych form pomocy.

Na terenie Centrum Socjalnego znajduje się kaplica publiczna p.w.św. Faustyny, w której umieszczone są relikwie świętej w relikwiarzu wykonanym z posrebrzanego brązu. Jednym z elementów ewangelizacji wśród ubogich jest właśnie szczególne nabożeństwo do miłosierdzia Bożego i z tym związane uczestnictwo w spotkaniach społeczności naszych placówek na terenie kaplicy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000034049

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika