• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000034833

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja

Rozwój krajoznawstwa jako podstawy do budowy tożsamości regionalnej.
Propagowanie wartości krajoznawczych terenów przynależnych do państwa polskiego wśród młodzieży. Włączenie się dzieci i młodzieży szkolnej z polsko-niemieckiego, polsko - ukraińskiego, polsko - białoruskiego pogranicza do tworzenia infrastruktury turystycznej okolic zamieszkania.
Aktywizacja społeczności lokalnych wokół strategii rozwoju gospodarczego dzięki turystyce i dziedzictwo kulturowemu, szczególnie w regionach o dużym, niewykorzystywanym potencjale turystycznym. Głównie w odniesieniu do tzw. marketingu wewnętrznego. czyli upowszechniania wiedzy o walorach kulturowych miejsca zamieszkania, mogących podnosić tak potencjał regionu, jak i potencjał psychiczny mieszkańców, do podejmowania wyzwań gospodarczych.
Pomoc w powrocie z wykluczenia młodzieży po wyrokach, po odwyku narkotykowym i alkoholowym poprzez aktywizację zainteresowań i zawodową w zakresie gospodarki turystycznej i propagowania walorów kulturowych regionu zamieszkania.

Prowadzone działania
Cztery sztandarowe programy: "Z ulic na boiska", "Sport - tak, nałóg - nie", "Świat starej kolejki", "Kraina 100-milowego lasu" dla dzieci i młodzieży.
Wakacyjne warsztaty profilaktyczno -diagnostyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych
Ponadto Organizowanie całorocznego cyklu szkolenia strażników ochrony przyrody (szkoły średnie, studenci, młodzież pracująca) i społecznych opiekunów przyrody (szkoły podstawowe i średnie), kończonego corocznym obozem patrolowym w Parku Narodowym Gór Stołowych. Prowadzenie całorocznego cyklu szkolenia znakarzy szlaków turystycznych. Zorganizowanie całorocznego konkursu dla szkół "Szkolna Liga Krajoznawcza", sfinalizowanego w postaci Ogólnopolskiego Zlotu Winobraniowego dla Młodzieży. Przygotowywanie cyklu konkursów kulturoznawczych dla dzieci i młodzieży, ukazujących wspólne cechy kultur Polski i Niemiec na terenach przygranicznych: "Szlakiem starych kolei żelaznych", "Na tropach legendy", "Śladami Pana Samochodzika". Prowadzenie działalności wydawniczej: Informator Turystyki Kwalifikowanej Województwa Zielonogórskiego, Szlak Krajoznawczy po Zielonogórskiej Starówce. Współpraca z samorządem lokalnym w zakresie markowych produktów turystycznych w obrębie turystyki społecznej.

Propagowanie i ochrona europejskiego dziedzictwa kultury w zakresie walorów dziedzictwa kultury materialnej: zabytków techniki i poprzemysłowych na terenach przenikania się kultur wielu narodów - prowadzenie Muzeum Lokalnego Kolei Szprotawskiej w Zielonej Górze i współpraca ze strona niemiecką (środowiska modelarzy kolejowych, historyków kolejnictwa, regionalistów )  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000034833

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika