• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000035057

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH „SIL
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL" - Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Lubartowie ul. Szaniawskiego 62 od 13.02.1997r prowadzi działania na rzecz rodzin które z różnych powodów nie są w stanie poradzić sobie z problemami rodzinnymi, społecznymi czy zawodowymi.
1. Podstawowe cele Stowarzyszenia to:
a) aktywizacja społeczna i zawodowa w celu przeciwdziałania zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz umożliwienie dostępu do dóbr i przywilejów społecznych.
b) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności.
c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
2. Do szczegółowych zadań Stowarzyszenia należy: działania w zakresie pomocy społecznej w szczególności na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży, sprawcy i ofiary przemocy domowej oraz osoby uzależnione od alkoholu i inne.
Zadania realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych:
Cykliczne spotkanie z Zającem”- z okazji Św. Wielkanocnych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Wypoczynek Letni - wycieczki, w których uczestnikami są dzieci z miasta i gminy Lubartów w wieku od 4 do 15 lat. Wyjazdy przyczyniają się do integracji dzieci, edukacji poprzez poznawanie otaczającej przyrody, prezentacja historii i kultury, zwiedzanie zabytków z przewodnikiem w formie dostosowanej do grupy wiekowej dzieci, zwiększają aspiracje poznawcze oraz pożyteczne organizują czasu wolny od nauki.
Głównym celem wypoczynku jest stworzenie możliwości wyjazdu na wakacje dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Umożliwia to wyrównywanie szans dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną raz poprawę samooceny u dzieci - uczestników wypoczynku letniego.
Ogólnopolska akcja charytatywna ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę’’- cyklicznie od 2000 r.-wielka uliczna zbiórka darów we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Lubartowie, przedszkolami, szkołami, a w szczególności z wolontariatem Gimnazjum NR1-opiekun Krystyna Bajda i II LO im P.Firleja - opiekun Justyna Niedobit - Świderska.Akcja prowadzona jest jest przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.
Spotkanie z Mikołajem - od 1997 roku cyklicznie.
Zaproszone dzieci biorą udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” - zabawy integracyjne, edukacyjne, ruchowe oraz liczne konkursy z nagrodami. W czasie zabawy wszyscy uczestnicy otrzymują słodki poczęstunek. Punktem kulminacyjnym jest przybycie Św. Mikołaja, który rozdaje dzieciom prezenty. Dzieci atrakcyjnie spędzają czas w towarzystwie swoich opiekunów i rówieśników. Spotkanie ze Św. Mikołajem jest organizowane dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z wiejskiej gminy Lubartów i z miasta Lubartów. Realizowane są wszystkie założone cele spotkania: integrację dzieci z różnych miejsc zamieszkania.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000035057

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika