1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Skarbek"
  KRS 0000037799

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele stowarzyszenia:
1. Stwarzanie warunków szerokiego udziału osób niepełnosprawnych na wszelkich aspektach życia społecznego, kulturalnego, sportowo-turystycznego, zawodowego, edukacyjnego, wg. zbiorowych i indywidualnych możliwości, predyspozycji i zamiłowania itd.
2. Stwarzanie możliwości pomocowych w ciężkich sytuacjach materialno-bytowych osób niepełnosprawnych.
3. Wspieranie inicjatyw służących samorealizacji osób niepełnosprawnych.
4. Stwarzanie warunków aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
5. Skupianie osób działających na rzecz osób niepełnospraqnych.
6. Wspieranie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych.
7. Stwarzanie warunków zmiany postaw środowiska do problemów niepełnosprawności.
8. Wspieranie dziaąłń zmierzających do niwelowania zjawisk zagrażających wykluczenia z życia osób niepełnosprawnych.
9. Wspieranie działań zorganizowania stałej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które z różnych przyczyn tej opieki są pozbawione.
10. Rozszerzenie działań terapeutyczynych nad osobami niepełnosprawnymi dostosowanymi do stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Sposoby i metody realizacji celów stowarzyszenia:
Inspirowania i przygotowania szerokiej społeczności osób niepełnosprawnych do korzystania i udziału w realizacji programów i projektów w ramach europejskich funduszy strukturalnych oraz:
Pozyskiwania innych środków finansowych na realizację w.w celów.
Promowania aktywnych form zmniejszania i likwidacji bezrobocia osób niepełnosprawnych.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych między innymi poprzez:
- tworzenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, starszych
- stwarzanie warunków dostępności osób z niepełnosprawnością ruchową
- tworzenie placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i ich najblizszego otoczenia, obozów terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz warsztatów terapii zajęciowej.
Organizwania imprez sportowo-kulturalnych w tym spotkań integracyjnych, imprez sportowych i kulturalnych.
Współpracy z organizacjami i instytucjami, których programy działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnych "Skarbek" w Mysłowicach.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000037799

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Skarbek"

 • Więcej o nas

  Cele stowarzyszenia:
  1. Stwarzanie warunków szerokiego udziału osób niepełnosprawnych na wszelkich aspektach życia społecznego, kulturalnego, sportowo-turystycznego, zawodowego, edukacyjnego, wg. zbiorowych i indywidualnych możliwości, predyspozycji i zamiłowania itd.
  2. Stwarzanie możliwości pomocowych w ciężkich sytuacjach materialno-bytowych osób niepełnosprawnych.
  3. Wspieranie inicjatyw służących samorealizacji osób niepełnosprawnych.
  4. Stwarzanie warunków aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  5. Skupianie osób działających na rzecz osób niepełnospraqnych.
  6. Wspieranie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych.
  7. Stwarzanie warunków zmiany postaw środowiska do problemów niepełnosprawności.
  8. Wspieranie dziaąłń zmierzających do niwelowania zjawisk zagrażających wykluczenia z życia osób niepełnosprawnych.
  9. Wspieranie działań zorganizowania stałej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które z różnych przyczyn tej opieki są pozbawione.
  10. Rozszerzenie działań terapeutyczynych nad osobami niepełnosprawnymi dostosowanymi do stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

  Sposoby i metody realizacji celów stowarzyszenia:
  Inspirowania i przygotowania szerokiej społeczności osób niepełnosprawnych do korzystania i udziału w realizacji programów i projektów w ramach europejskich funduszy strukturalnych oraz:
  Pozyskiwania innych środków finansowych na realizację w.w celów.
  Promowania aktywnych form zmniejszania i likwidacji bezrobocia osób niepełnosprawnych.
  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych między innymi poprzez:
  - tworzenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, starszych
  - stwarzanie warunków dostępności osób z niepełnosprawnością ruchową
  - tworzenie placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i ich najblizszego otoczenia, obozów terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz warsztatów terapii zajęciowej.
  Organizwania imprez sportowo-kulturalnych w tym spotkań integracyjnych, imprez sportowych i kulturalnych.
  Współpracy z organizacjami i instytucjami, których programy działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnych "Skarbek" w Mysłowicach.
 • KRS:0000037799
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00