• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Zduńskowolskie Stowarzyszenie Oświatowe
  KRS 0000038052

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów na poziomie edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie ogólnie obowiązujących programów nauczania.
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie wykraczającym poza programy nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Upowszechnianie zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
4. Propagowanie w środowisku lokalnym idei integracji europejskiej.
5. Rozwijanie wśród uczniów wiedzy z zakresie edukacji europejskiej i regionalnej.
6. Aktywizowanie uczniów i nauczycieli do pracy na rzecz środowiska lokalnego.
7. Umacnianie tożsamości lokalnej, regionalnej i kulturalnej.
8. Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli.
9. Propagowanie idei szkoły środowiskowej i wspomaganie rad pedagogicznych w tworzeniu szkół środowiskowych.
10. Wspomaganie i współdziałanie w publikowaniu artykułów i opracowań dotyczących środowiska lokalnego i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i kultury lokalnej.
11. Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.
12. Propagowanie wśród uczniów i nauczycieli nowoczesnych form komunikacji społecznej, a w szczególności internetu.
13. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
1. Realizacja projektu z zakresu edukacji europejskiej pn. "Dzień dobry, Europo" - warsztaty dla liderów gimnazjalnych klubów europejskich. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wygraniu konkursu Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej pn. "Podsumowanie pierwszych miesięcy członkostwa Polski w Unii Europejskiej"

2. Realizacja projektu z zakresu edukacji reginalnej i kultury lokalnej pn. "Nasze miasto, nasz powiat". W ramach tego projektu ZSO rozpoczyna wydawanie serii publikacji o regionie. Pierwsza pozycja z tej serii ukazała się w grudniu 2004. Była to publikacja pt. "Związki Świętego Maksymiliana Kolbe i jego rodziny ze Zduńską Wolą". Kolejna publikacja pt."Archeologia Powiatu Zduńskowolskiego" ukazała się w październiku 2005 r.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000038052

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika