1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja dla Polski | Fundusz Obywatelski
KRS 0000039342Fundusz Obywatelski

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wzmacniamy działania obywatelskie

Fundusz Obywatelski prowadzony przez Fundację dla Polski jest niezależną inicjatywą finansowaną przez obywateli dla obywateli. Fundusz wspiera oddolne działania na rzecz ochrony praw i wolności, pokoju społecznego i tworzenia dialogu w Polsce.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki z 1% przekażemy (w ramach konkursów grantowych) organizacjom oraz obywatelom i obywatelkom działającym na poziomie lokalnym na sfinansowanie prowadzonych przez nich inicjatyw na rzecz niezależności sądownictwa, ochrony praw obywatelskich i praw mniejszości, a także przeciwdziałania mowie nienawiści.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundusz Obywatelski powstał z troski o Polskę. Zależy nam na wspólnocie opartej na szacunku do drugiego człowieka, jego praw i wolności. Wspieramy organizacje, które uczą o prawach obywatelskich, bronią ich i zapraszają, by rozmawiać ze sobą mimo różnic.  

Po co Fundusz Obywatelski?

Fundusz Obywatelski powstał pod koniec 2016 roku. Po ponad 25 latach od rozpoczęcia przemian systemowych w Polsce dotrzegliśmy potrzebę utworzenia niezależnego (opartego o zasoby obywateli) fundusz wspierającego szeroko rozumianą działalność obywatelską.

Dotąd, tego typu działalność najczęściej była finansowane ze środków zewnętrznych (zagranicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej), ale także z publicznych środków krajowych (np. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich). Z wielu powodów oba te źródła (choć ważne) bywają bardzo niestabilne i podatne na różnego rodzaju wpływy ze strony administracji i partii politycznych.

Dlatego postanowiliśmy uzupełnić dotychczasowe źródła finansowania wsparciem ze strony indywidualnych obywateli i obywatelek oraz prywatnych przedsiębiorców. Od momentu powstania, Fudnusz wsparły tysiące Polaków poczuwających się do odpowiedzialności za swój kraj.

Jakie działania wspiera Fundusz Obywatelski?

Fundusz wspiera aktywność obywateli i organizacji dotyczącą w szczególności:

 • edukacji obywatelskiej, w tym także działań adresowanych do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami;
 • działań związanych z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych - organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (ang. watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (ang. whistleblowers);
 • działań zmierzających do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;
 • działań zmierzających do budowania porozumienia – mediacji w sprawach publicznych i merytorycznej debaty publicznej, w której buduje się zaufanie – opartej na faktach, uwzględniającej głosy mniejszościowe;
 • prowadzenia otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
 • przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w życiu publicznym
 • rozwijania mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich.

Fundusz wspiera również działania obywatelskie dotyczące sfery publicznej. Można je czasem określić, jako działania należące do sfery polityki. Chodzi tu jednak o politykę rozumianą, jako "roztropna troska o dobro wspólne", a zatem znacząco inaczej niż polityka partyjna.

Obywatele mają prawo interesować się sprawami publicznymi i wyrabiać sobie pogląd na ich temat. Obywatele mogą też i powinni się o nie spierać, ale ważne, żeby spór ten prowadzony był w oparciu o cywilizowane reguły i odnosił się do faktów, a nie wyłącznie emocji. Z pomocą Funduszu odbudowujemy w Polsce - jakże dziś podzielonej - " tkankę łączną", bez której ​trudno będzie nie tylko o rozwój, ale nawet o przetrwanie jako wspólnoty. Wierzymy, że "tkanka" ta zawiązuje się często w drobnych lokalnych przedsięwzięciach i te w pierwszej kolejności chcemy wspierać.

Fundusz Obywatelski jest zarządzany przez Fundację dla Polski powołaną do życia w 1990 roku, na początku transformacji demokratycznej w Polsce. Jest jedną z najstarszych fundacji w Polsce, która w pierwszych latach prowadzonej działalności realizowała inicjatywy na rzecz odbudowy ruchu obywatelskiego w Polsce. Inicjatorami powstania Fundacji byli m.in. Bronisław Geremek, Stefan Meller, Andrzej Wajda i Jerzy Turowicz. Fundacja odgrywała i odgrywa ważną rolę we wspieraniu aktywności obywatelskiej i rozwoju filantropii w Polsce.  


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000039342
 • Konto:87 1140 1010 0000 5294 4600 1021
 • Adres:ul. Szpitalna 5/3 00-031 Wraszawa
 • WWW:www.fdp.org.pl; www.funduszobywatelski.pl
 • E-mail:darczyncy@funduszobywatelski.pl
 • Telefon:22 370 25 03Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja dla Polski | Fundusz Obywatelski

KRS 0000039342

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja dla Polski | Fundusz Obywatelski

 • Wzmacniamy działania obywatelskie

  Fundusz Obywatelski prowadzony przez Fundację dla Polski jest niezależną inicjatywą finansowaną przez obywateli dla obywateli. Fundusz wspiera oddolne działania na rzecz ochrony praw i wolności, pokoju społecznego i tworzenia dialogu w Polsce.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki z 1% przekażemy (w ramach konkursów grantowych) organizacjom oraz obywatelom i obywatelkom działającym na poziomie lokalnym na sfinansowanie prowadzonych przez nich inicjatyw na rzecz niezależności sądownictwa, ochrony praw obywatelskich i praw mniejszości, a także przeciwdziałania mowie nienawiści.

 • Więcej o nas

  Fundusz Obywatelski powstał z troski o Polskę. Zależy nam na wspólnocie opartej na szacunku do drugiego człowieka, jego praw i wolności. Wspieramy organizacje, które uczą o prawach obywatelskich, bronią ich i zapraszają, by rozmawiać ze sobą mimo różnic.  

  Po co Fundusz Obywatelski?

  Fundusz Obywatelski powstał pod koniec 2016 roku. Po ponad 25 latach od rozpoczęcia przemian systemowych w Polsce dotrzegliśmy potrzebę utworzenia niezależnego (opartego o zasoby obywateli) fundusz wspierającego szeroko rozumianą działalność obywatelską.

  Dotąd, tego typu działalność najczęściej była finansowane ze środków zewnętrznych (zagranicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej), ale także z publicznych środków krajowych (np. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich). Z wielu powodów oba te źródła (choć ważne) bywają bardzo niestabilne i podatne na różnego rodzaju wpływy ze strony administracji i partii politycznych.

  Dlatego postanowiliśmy uzupełnić dotychczasowe źródła finansowania wsparciem ze strony indywidualnych obywateli i obywatelek oraz prywatnych przedsiębiorców. Od momentu powstania, Fudnusz wsparły tysiące Polaków poczuwających się do odpowiedzialności za swój kraj.

  Jakie działania wspiera Fundusz Obywatelski?

  Fundusz wspiera aktywność obywateli i organizacji dotyczącą w szczególności:

  • edukacji obywatelskiej, w tym także działań adresowanych do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami;
  • działań związanych z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych - organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (ang. watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (ang. whistleblowers);
  • działań zmierzających do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;
  • działań zmierzających do budowania porozumienia – mediacji w sprawach publicznych i merytorycznej debaty publicznej, w której buduje się zaufanie – opartej na faktach, uwzględniającej głosy mniejszościowe;
  • prowadzenia otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
  • przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w życiu publicznym
  • rozwijania mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich.

  Fundusz wspiera również działania obywatelskie dotyczące sfery publicznej. Można je czasem określić, jako działania należące do sfery polityki. Chodzi tu jednak o politykę rozumianą, jako "roztropna troska o dobro wspólne", a zatem znacząco inaczej niż polityka partyjna.

  Obywatele mają prawo interesować się sprawami publicznymi i wyrabiać sobie pogląd na ich temat. Obywatele mogą też i powinni się o nie spierać, ale ważne, żeby spór ten prowadzony był w oparciu o cywilizowane reguły i odnosił się do faktów, a nie wyłącznie emocji. Z pomocą Funduszu odbudowujemy w Polsce - jakże dziś podzielonej - " tkankę łączną", bez której ​trudno będzie nie tylko o rozwój, ale nawet o przetrwanie jako wspólnoty. Wierzymy, że "tkanka" ta zawiązuje się często w drobnych lokalnych przedsięwzięciach i te w pierwszej kolejności chcemy wspierać.

  Fundusz Obywatelski jest zarządzany przez Fundację dla Polski powołaną do życia w 1990 roku, na początku transformacji demokratycznej w Polsce. Jest jedną z najstarszych fundacji w Polsce, która w pierwszych latach prowadzonej działalności realizowała inicjatywy na rzecz odbudowy ruchu obywatelskiego w Polsce. Inicjatorami powstania Fundacji byli m.in. Bronisław Geremek, Stefan Meller, Andrzej Wajda i Jerzy Turowicz. Fundacja odgrywała i odgrywa ważną rolę we wspieraniu aktywności obywatelskiej i rozwoju filantropii w Polsce.  

 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000039342
 • Konto:87 1140 1010 0000 5294 4600 1021
 • Adres:ul. Szpitalna 5/3 00-031 Wraszawa
 • WWW:www.fdp.org.pl; www.funduszobywatelski.pl
 • E-mail:darczyncy@funduszobywatelski.pl
 • Telefon:22 370 25 03
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00