• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000043321

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Kim jesteśmy?
Fundacja jest charytatywną instytucją pozarządową non-profit, oferującą pomoc pozamaterialną: psychologiczną i psychopedagogiczną.
Działa od roku 1997.
Jest samodzielną, niezależną inicjatywą obywatelską.
Wszystkie jej organa pracują społecznie.

Po co jesteśmy?
Służymy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach trudnych, destabilizujących i kryzysowych, przytłoczonym bolesnymi doświadczeniami, uwikłanym w konflikty, zdesperowanym, pozbawionym nadziei.

Co robimy?
Zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych. Pracujemy nad odwracaniem zagrożeń wynikających z przeciążenia psychicznego, poczucia osamotnienia i bezradności. Wzmacniamy wysiłki nakierowane na osiąganie pozytywnych rozwiązań oraz konstruktywnych zmian.
W centrum uwagi stawiamy rodzinę, jako podstawowe środowisko życia i rozwoju człowieka, mające zasadniczy wpływ na jego stosunek do siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

Prowadzone działania:
1. Poradnia:
- doradztwo
- pomoc kryzysowa
- spotkania psychoedukacyjne i terapeutyczne
- terapia indywidualna
- terapia małżeńska
- terapia rodzinna
- sesje rodzinne z udziałem 2 terapeutów
- pomoc duszpasterska.
2. Zajęcia grupowe:
- warsztaty, seminaria
- grupy rozwojowe, grupy problemowe
- grupy wsparcia, grupy samopomocowe.

Nasi specjaliści:
psycholodzy i psychopedagodzy: doradcy, terapeuci indywidualni, rodzinni, dziecięcy; prowadzący grupy.

Specyfika:
Fundacja jest miejscem przyjaznym i otwartym dla każdego: wszyscy przyjmowani są bez formalności, z zachowaniem anonimowości i prywatności.

Brak barier w postaci etykiety "pacjenta psychiatrycznego" (stygmatyzacja związana z placówkami służby zdrowia) lub "osoby z marginesu" (stygmatyzacja związana z typowymi placówkami pomocy społecznej).

Skala działań:
Skala działań uzależniona jest od środków finansowych. Waha się od 569 interwencji (rok 2012) do 2.891 (rok 2009).

Niektóre propozycje programowe:
- "Nie czekaj - przyjdź!". Pomoc dla osób w sytuacjach trudnych, przeciążających i kryzysowych.
- "Pomagać w porę". Pomoc osobom i rodzinom w problemach i sytuacjach przekraczających możliwości samodzielnego konstruktywnego radzenia sobie. Przeciwdziałanie rozwojowi zaburzeń funkcjonowania. Pomoc w rozwoju.
- "Nie jesteś sama". Pomoc kobietom z problemami macierzyństwa.
- "Pomoc dla rodziny - to pomoc dla dziecka". Opieka nad rodziną wieloproblemową. Ochrona zdrowia psychicznego i możliwości rozwojowych dziecka.
- "Kryzys jest szansą". Pomoc dla małżeństw w kryzysie. Praca nad przezwyciężaniem destruktywnych postaw i wzorców zachowań; budowanie porozumienia; wzmacnianie rozpadających się więzi małżeńskich.
- "Przerwać błędne koło przemocy". Pomoc dla ofiar i sprawców przemocy. Przeciwdziałanie agresji w rodzinie i społeczeństwie.
- "Pomóż sobie i swojemu dziecku", "Jak być rodzicem?", "Wychowanie bez porażek", "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?". Warsztaty, seminaria, grupy wsparcia dla rodziców. Szkoła umiejętności wychowawczych. Wychowanie do miłości, solidarności, współpracy i odpowiedzialności.
- "Być dobrze razem". Zajęcia grupowe dla dzieci szkolnych. Integracja i współpraca. Przeciwdziałanie wzrostowi agresji wśród dzieci.
- "Kim jestem - dokąd zmierzam?", "Między tobą a mną". Zajęcia grupowe dla młodzieży. Samookreślenie i integracja wewnętrzna, szacunek dla siebie i innych, umiejętności interpersonalne, budowanie więzi, rozwój osobisty i społeczny.
- "Sztuka porozumiewania się". Warsztaty doskonalenia dialogu. Praca na rzecz porozumienia i wzmacniania więzi między ludźmi.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000043321

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika