• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000045567

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie ich życiowej samodzielności i aktywności społecznej, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez:
1. Udzielanie rodzinom różnorodnych form pomocy a w szczególności prowadzenia grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej, organizowanie dostępu do informacji, doradztwa, poradnictwa i terapii psychologicznej.
2. Współdziałanie z organami administracji państwowej, szczególnie ze szkołami, przedszkolami, placówkami opieki zdrowotnej, zakładami pracy i organizacjami społecznymi w celu uzyskania pomocy dotyczącej leczenia, procesu rehabilitacji i nauczania osób niepełnosprawnych poprzez pomoc finansową, organizowanie placówek leczniczych a także systemu indywidualnego nauczania.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szkoleń, kursów i warsztatów.
4. Organizowanie i prowadzenie w miarę własnych możliwości placówek leczniczych i rehabilitacyjnych.
5. Propagowanie wśród społeczeństwa odpowiedniego stosunku do dziecka kalekiego i upośledzonego i zapobieganie w ten sposób jego krzywdzie.
6. Prowadzenie na zlecenie lub ze środków własnych różnorodnych usług w formie placówek; specjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, edukacji, rewalidacji i wychowania w formie wychowania przedszkolnego oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
7.Organizowanie działalności turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej, sezonowego wypoczynku i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności.
8. Promocję i organizację wolontariatu.
9. Działalność charytatywną.
10.Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
12. Organizowanie i prowadzenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000045567

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika