1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu
  KRS 0000046184

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Wypowiada się i działa w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin lub opiekunów w Polsce. Stowarzyszeniem jest członkiem: Inclusion International – Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ILSMH).

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu jest organizacją pozarządową i niedochodową, jest kołem terenowym organizacji o zasięgu ogólnopolskim z Zarządem Głównym w Warszawie.

Jak wykorzystamy 1%

Budowa Centrum Szkoleniowo Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hostelem.

Budowany objekt w całości objemować będzie część leczniczo-rehabilitacyjną, część szkoleniową, część mieszkalną stałego pobytu dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną.

Budowany kompleks powstaje z darów ludzkich serc- wpłat rodziców, opiekunów osób z niepełnosprawnością, darowizn osób fizycznych
i instytucji.

Więcej o nas

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu jako wspólnota rodzin i przyjaciół ludzi z niepełnosprawnością intelektualną działa na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób z niepełnosprawnościami oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym poprzez udzielanie pomocy w dziedzinie:
- terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, opieki medycznej, rehabilitacji ruchowej, transportu osób niepełnosprawnych, rekreacji, kultury i sportu, pomocy w sytuacjach kryzysowych, wsparcia rodziny, doradztwa prawnego i socjalnego, doradztwa i wsparcia zawodowego.
Koło obejmuje opieką dzieci, młodzież, osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny.

Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez prowadzenie placówek:
1. Ośrodek Wczesnej Interwencji /niepubliczny zespół opieki zdrowotnej/ dla średnio 215 dzieci z zaburzeniami w rozwoju w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego/. OWI działa od 01.09.1991r. i obejmuje opieką dzieci od urodzenia do 18 r. ż. z szerokim spektrum trudności i zaburzeń rozwojowych (m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu , zaburzeniami zachowania i emocji czy z niepełnosprawnością sprzężoną) oraz udziela wsparcia ich rodzinom.
Ośrodek udziela pomocy w zakresie:
1) Ustalenia wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z zaburzeniami rozwoju
w zakresie:
– medycznym: neurologii, psychiatrii dziecięcej i rehabilitacji medycznej;
– psychologii i psychoterapii, pedagogiki, logopedii;
– rehabilitacji ruchowej

2) Opracowania szczegółowego, wielospecjalistycznego
programu postępowania terapeutycznego;
– Konsultacji i porad medycznych;
–  Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji ruchowej, logopedii, terapii psychologiczno-pedagogicznej;
– Pomocy rodzinie małego dziecka niepełnosprawnego: poradnictwo i terapia rodzin;
Szczegółowy program postępowania w każdej sferze rozwoju opracowywany jest po konsultacjach przez zespół specjalistów zatrudnionych w OWI.

Ośrodek realizuje kontrakt zawarty na podstawie umowy z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na prowadzenie Poradni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Logopedycznej

OWI realizuje także projekt PFRON pt. ,,Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego”.

Ośrodek funkcjonuje na terenie obiektu przy ul. Długa 62 w Zgierzu.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby wykazujące inne
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych . Celem ŚDS jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej osób uczęszczających oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym. Kształtowanie nawyków celowej aktywności oraz postaw i zachowań akceptowanych przez społeczeństwo, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie i funkcjonowania w życiu codziennym.

3. Warsztat Terapii Zajęciowej. WTZ działa od 01.11.1995 r., liczy 30 uczestników, osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem WTZ jest: Przygotowanie młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością do aktywności zawodowej i w miarę możliwości do pełnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Tworzenie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej.

4. Zespół Terapeutyczno- Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej” to terapia i rehabilitacja rozwijająca aktywność twórczą, poznawczą, społeczną i zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym; z niepełnosprawnością sprzężoną bądź z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy placówki biorą udział w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych w zakresie: terapii zajęciowej, terapii psychologicznej, muzykoterapii, rehabilitacji ruchowej.

Ośrodki funkcjonują na terenie obiektu przy Chełmskiej 42/42a.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000046184
 • Konto:19 8783 0004 0020 5942 2000 0002
 • Adres:95-100 Zgierz, ul. Chełmska 42/42a
 • WWW:www.miasto.zgierz.pl
 • E-mail:psoni@miasto.zgierz.pl
 • Telefon:42 710 10 84 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu

  KRS 0000046184

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu

 • Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Wypowiada się i działa w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin lub opiekunów w Polsce. Stowarzyszeniem jest członkiem: Inclusion International – Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ILSMH).

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu jest organizacją pozarządową i niedochodową, jest kołem terenowym organizacji o zasięgu ogólnopolskim z Zarządem Głównym w Warszawie.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Budowa Centrum Szkoleniowo Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hostelem.

  Budowany objekt w całości objemować będzie część leczniczo-rehabilitacyjną, część szkoleniową, część mieszkalną stałego pobytu dla osób
  z niepełnosprawnością intelektualną.

  Budowany kompleks powstaje z darów ludzkich serc- wpłat rodziców, opiekunów osób z niepełnosprawnością, darowizn osób fizycznych
  i instytucji.

 • Więcej o nas

  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu jako wspólnota rodzin i przyjaciół ludzi z niepełnosprawnością intelektualną działa na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób z niepełnosprawnościami oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym poprzez udzielanie pomocy w dziedzinie:
  - terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, opieki medycznej, rehabilitacji ruchowej, transportu osób niepełnosprawnych, rekreacji, kultury i sportu, pomocy w sytuacjach kryzysowych, wsparcia rodziny, doradztwa prawnego i socjalnego, doradztwa i wsparcia zawodowego.
  Koło obejmuje opieką dzieci, młodzież, osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny.

  Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez prowadzenie placówek:
  1. Ośrodek Wczesnej Interwencji /niepubliczny zespół opieki zdrowotnej/ dla średnio 215 dzieci z zaburzeniami w rozwoju w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego/. OWI działa od 01.09.1991r. i obejmuje opieką dzieci od urodzenia do 18 r. ż. z szerokim spektrum trudności i zaburzeń rozwojowych (m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu , zaburzeniami zachowania i emocji czy z niepełnosprawnością sprzężoną) oraz udziela wsparcia ich rodzinom.
  Ośrodek udziela pomocy w zakresie:
  1) Ustalenia wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z zaburzeniami rozwoju
  w zakresie:
  – medycznym: neurologii, psychiatrii dziecięcej i rehabilitacji medycznej;
  – psychologii i psychoterapii, pedagogiki, logopedii;
  – rehabilitacji ruchowej

  2) Opracowania szczegółowego, wielospecjalistycznego
  programu postępowania terapeutycznego;
  – Konsultacji i porad medycznych;
  –  Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji ruchowej, logopedii, terapii psychologiczno-pedagogicznej;
  – Pomocy rodzinie małego dziecka niepełnosprawnego: poradnictwo i terapia rodzin;
  Szczegółowy program postępowania w każdej sferze rozwoju opracowywany jest po konsultacjach przez zespół specjalistów zatrudnionych w OWI.

  Ośrodek realizuje kontrakt zawarty na podstawie umowy z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na prowadzenie Poradni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Logopedycznej

  OWI realizuje także projekt PFRON pt. ,,Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego”.

  Ośrodek funkcjonuje na terenie obiektu przy ul. Długa 62 w Zgierzu.

  2. Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby wykazujące inne
  przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych . Celem ŚDS jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej osób uczęszczających oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym. Kształtowanie nawyków celowej aktywności oraz postaw i zachowań akceptowanych przez społeczeństwo, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie i funkcjonowania w życiu codziennym.

  3. Warsztat Terapii Zajęciowej. WTZ działa od 01.11.1995 r., liczy 30 uczestników, osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną.

  Celem WTZ jest: Przygotowanie młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością do aktywności zawodowej i w miarę możliwości do pełnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Tworzenie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej.

  4. Zespół Terapeutyczno- Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej” to terapia i rehabilitacja rozwijająca aktywność twórczą, poznawczą, społeczną i zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym; z niepełnosprawnością sprzężoną bądź z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy placówki biorą udział w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych w zakresie: terapii zajęciowej, terapii psychologicznej, muzykoterapii, rehabilitacji ruchowej.

  Ośrodki funkcjonują na terenie obiektu przy Chełmskiej 42/42a.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000046184
 • Konto:19 8783 0004 0020 5942 2000 0002
 • Adres:95-100 Zgierz, ul. Chełmska 42/42a
 • WWW:www.miasto.zgierz.pl
 • E-mail:psoni@miasto.zgierz.pl
 • Telefon:42 710 10 84
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00