• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000048985

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych oraz ich opiekunów we wszystkich aspektach życia.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zostało oficjalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 01.10.2001 roku.

Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy we wszystkich aspektach życia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunom. Najważniejsze pola działań stowarzyszenia to: edukacja, kultura, sztuka, ochrona zdrowia, pomoc społeczna. Stowarzyszenie realizuje projekty i działalność informacyjną skierowaną do osób niepełnosprawnych.

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się wokół trzech głównych programów:

-Rehabilitacji członków Stowarzyszenia
To jeden z głównych nurtów działalności Stowarzyszenia, polegający się na pozyskiwaniu środków finansowych na zatrudnienie rehabilitantów, zakupie sprzętu rehabilitacyjnego oraz pozyskaniu środków finansowych umożliwiających prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w wodzie, oraz umożliwiających prowadzenie zajęć z dogoterapii.
Pomimo trudnych warunków lokalowych, rehabilitujemy miesięcznie przez dobrze wykwalifikowaną kadrę około 30 -35 osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie jest inicjatorem powstania w Świebodzicach Centrum Rehabilitacji Społecznej, w którym poza rehabilitacją medyczną ciała odbywać się będą zajęcia terapeutyczne i edukacyjne.
Stowarzyszenie zgłosiło wniosek do Programu Rewitalizacji Miasta budynek przy ul. Parkowej 4, z przeznaczeniem na Centrum Rehabilitacji Społecznej

-Projekt edukacyjny "Akademia Nadziei"
W tym projekcie tym zajmujemy się edukowaniem i aktywizacją społeczną młodzieży niepełnosprawnej.
Działania, jakie realizujemy w ramach trzech ścieżek edukacji nieformalnej Akademii:
-Przygoda - w ramach tej ścieżki edukacyjnej niepełnosprawni oraz ich opiekunowie uczestniczą w wycieczkach, biwakach oraz w zajęciach edukacyjnych np. z zakresu posługiwania się mapą, udzielania pierwszej pomocy, itd.
-Dialog - podczas zajęć tej ścieżki edukacyjnej niepełnosprawni oraz wolontariusze Stowarzyszenia uczą się języka angielskiego oraz obsługi komputera
-Kultura - projekt w ramach, którego uczestniczy biorą udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych na Dolnym Śląsku oraz uczestniczą w warsztatach teatralnych

-Projekty o charakterze charytatywnym
Celem tego projektu jest przekazywanie pozyskanej żywności oraz odzieży członkom stowarzyszenia, którzy żyją w trudnych warunkach materialnych.
Od 6 lat Stowarzyszenie realizuje projekty międzynarodowe z partnerami z:
-Białorusi
-Czech
-Niemiec
-obecnie z Turcji
Nasze projekty realizujemy dzięki wsparciu polskich fundacji, stowarzyszeń, oraz środkom finansowym pozyskanym w ramach procedur konkursowych z Budżetu Państwa, Samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz miasta Świebodzice.
Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego i w związku z tym wspierane jest również przez podatników, którzy zechcą oddać 1% swojego podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Strony internetowe stowarzyszenia:
www.ster-na-europe.w8w.pl
www.stowarzyszeniesce.za.pl  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000048985

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika