• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000049694

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misją Fundacji Aktywizacja jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane dziania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Priorytety Fundacji to:
- podniesienie jakości i zwiększenie zasięgu działań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
- dywersyfikacja źródeł finansowania,
- rozwój pośrednich i bezpośrednich działań usamodzielniających, aktywizujących zawodowo i społecznie mieszkańców terenów wiejskich (w szczególności osoby niepełnosprawne),

Fundacja Aktywizacja od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Stąd wywodzi się jej nazwa oraz stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji osób z niepełnosprawnością. Dziś Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski.

Zespół Fundacji to ponad 150 pracowników zatrudnionych w ośmiu Centrach Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, około 30% kadry stanowią osoby niepełnosprawne. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Prowadzi również działalność gospodarczą, z której cały zysk przeznaczany jest na działania statutowe. Tym samym każda z firm, która kupuje usługi Fundacji, przyczynia się do zwiększenia skali pomocy i rozwoju projektów, z których osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać bezpłatnie.

Działamy wielowymiarowo. Specjalizujemy się w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Tworzymy i realizujemy programy edukacyjne w systemie zdalnym (e-learning), mieszanym (blended learning) oraz stacjonarnym. Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Jesteśmy zarejestrowaną Agencja Zatrudnienia (certyfikat 947/1). Prowadzimy konsultacje zawodowe, prawne i psychologiczne. Nasi doradcy pomagają w wyborze optymalnej ścieżki kariery czy edukacji związanej z rozwojem zawodowym. Doradzają jak poruszać się w zawiłym świecie prawa pracy, jakie prawa i obowiązki mają pracownicy niepełnosprawni. Pomagają uporać się w trudnych sytuacjach życiowych i odzyskać wiarę we własne siły - zarówno w aktywności społecznej jak i zawodowej. Prowadzimy także Agencję Zatrudnienia (certyfikat 947/2). Wspieramy osoby niepełnosprawne w znalezieniu zatrudnienia. Pracodawcom pomagamy wyszukać odpowiednich pracowników, jak również wspieramy ich w uzyskaniu dofinansowania do wynagrodzeń bądź przystosowania stanowiska pracy dla niepełnosprawnego pracownika. Prowadzimy bazę pośrednictwa pracy on-line.

Każde z naszych Centrów oferuje różnorodne usługi, takie jak:
- Doradztwo zawodowe, prawne i psychologiczne,
- Szkolenia: warsztaty umiejętności społecznych, seminaria prawne, szkolenia zawodowe i komputerowe,
- Usługi pośrednictwa pracy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000049694

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika