• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000051211

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Działalność programowa obejmuje w szczególności:
1. Działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym jak prowadzenie świetlic, dla dzieci z rodzin patologicznych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin.
2. Działania integracyjne wokół idei trzeźwości - imprezy plenerowe dla różnych środowisk propagujących zdrowy styl życia, rozrywkę i zabawę bez używek, w których zawsze aktywnie uczestniczy młodzież szkolna.
3. Organizację letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami obejmującego formy wypoczynku w miejscu zamieszkania (półkolonie) oraz formy wyjazdowe (kolonie, obozy stałe i wędrowne, a także organizacja turystyki w tym wyjazdowej).
4. Szkolenia dla opiekunów i kierowników świetlic w zakresie zmieniającego się prawa i funkcjonowania placówek
5. Organizowanie pomocy dla rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, rodzin niewydolnych wychowawczo, a także pomocy i wsparcia dla rodzin wielodzietnych.
6. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia skutków patologii społecznych
7. Podejmowanie działań z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także realizacji zadań nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Stowarzyszenie prowadzi 7 świetlic profilaktyczno - wychowawczych przy szkołach podstawowych dla dzieci biednych z rodzin patologicznych.
Świetlice są czynne po lekcjach przez 4 godziny dziennie w których zatrudniamy wykwalifikowanych - wychowawców.
Do zadań świetlicy należy w szczególności:
- tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie;
- eliminowanie zaburzeń;
- wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego;
- podnoszenie poziomu kultury osobistej.
W świetlicach niezależnie od pomocy dzieciom w odrabianiu zadanych lekcji domowych organizowane są różnego rodzaju gry i zabawy świetlicowe i sportowe. Wszystkie dzieci w świetlicy otrzymują posiłki. Organizowane są wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru i wyjścia do kina. Przeprowadzane są różnego rodzaju imprezy i zabawy okolicznościowe m.in. Andrzejki, Mikołajki, Wieczerza Wigilijna z paczkami pod choinkę, dzień wiosny, zakończenia roku i inne. Świetlice są czynne także podczas przerwy świątecznej i podczas ferii zimowych, a w czasie wakacji organizujemy wyjazdy na kolonie, obozy wędrowne lub wielodniowe wyjazdy o charakterze turystyczno-poznawczym.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000051211

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika