1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Nasza Świetlica - Pomocna dłoń
  KRS 0000051211

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Kiedy śmieje siędziecko śmieje się cały świat....

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29.04.1992r. jako Lubelskie Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe w Lublinie. Od 09.10.2001 uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sadowego, a w czerwcu 2004 roku zarejestrowało Działalność Pożytku Publicznego. Od 27 września 2008r. nastąpiła zmiana nazwy na Stowarzyszenie Nasza Świetlica – Pomocna Dłoń, a siedziba została przeniesiona do Bogdanki. Od stycznia 2017 nasze lokaum znajduje się we wsi Ciechanki. Już sama nazwa jest wyznacznikiem naszych działań. Celem zasadniczym jest prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci, oraz wspieranie rodzin w trudnym procesie wychowania, we wszystkich możliwych formach pomocy. 

W chwili obecnej prowadzimy 6 placówek wsparcia dziennego na terenie powiatu łęczyńskiego tj;w Spiczynie, Ciechankach, Albertowie, Ostrówku, Zawadowie, i Nadrybiu dla 120 dzieci. Realizujemy również inne projekty społeczne aktywizujące lokalne środowisko. A oto działania nasze działania inne działania : 

Reklama Dzieciom" - TV Polska,

- "Poznaj swój region" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

- "Wakacje z duchami' - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

- "Perfecta Mój Talent" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

- "Słowiańskim Szlakiem " - Urząd Wojewódzki,

- "„Znam swoje prawa…” MPiPS w Warszawie,

- "Najlepsza Świetlica" - nagroda z MPiPS w Warszawie,

- Komunikacja na styku dwóch światów" - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,

- "Kurier Świętego Mikołaja" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie

- "Wyprawka szkolna" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

- "Wyprawka Szkolna" - Bank Zachodni WBK, Wrocław,

- "Pożyteczne Ferie - Fundacja Wspomagania Wsi,

- "Pożyteczne Wakacje - Fundacja Wspomagania Wsi,

- "Budowa placu zabaw" - Akademia Filantropii,

- "Każdy człowiek jest artystą" - Fundusz Ziemi Biłgorajskiej,

- "Patriotyzm jutra" 2015 - Muzeum Historii Polski, Warszawa,

- "Historycznie nakręceni" 2016 - Muzeum Historii Polski, Warszawa,

- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - program zlecony przez Gminę Spiczyn (od 16 lat) , Gminę Puchaczów, ROPS Lublin, PCPR Łęczna,

Patriotyzm jutra 2018 – „ Manewry historyczne” Muzeum Historii Polski, Warszawa

Realizujemy wiele projektów o tematyce historycznej, wydając książki, inne publikacje, oragnizując wernisaże i wystawy.

Jak wykorzystamy 1%

1 % wykorzystamy na oraganizację zajęć dla dzieci, zakup biletów wstępu do teatru, Muzeum, organizację wycieczek, materiały do zajeć oraz dożywianie.

Więcej o nas

Działalność programowa obejmuje w szczególności:
1. Działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym jak prowadzenie świetlic, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin.
2. Działania integracyjne wokół idei trzeźwości - imprezy plenerowe dla różnych środowisk propagujących zdrowy styl życia, rozrywkę i zabawę bez używek, w których zawsze aktywnie uczestniczy młodzież szkolna.
3. Organizację letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami obejmującego formy wypoczynku w miejscu zamieszkania (półkolonie) oraz formy wyjazdowe (kolonie, obozy stałe i wędrowne, a także organizacja turystyki w tym wyjazdowej).
4. Szkolenia dla opiekunów i kierowników świetlic w zakresie zmieniającego się prawa i funkcjonowania placówek, pisania programów profilaktyczno - wychowawczych.
5. Organizowanie pomocy dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin niewydolnych wychowawczo, a także pomocy i wsparcia dla rodzin wielodzietnych, oraz rodzicom samotnie wychowujacym dzieci, oragnizujemy wsprcie i akcje charytatywne w miarę potrzeb.
6. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia skutków patologii społecznych.
7. Podejmowanie działań z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także realizacji zadań nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Stowarzyszenie prowadzi 7 świetlic profilaktyczno - wychowawczych przy szkołach podstawowych dla dzieci. 
Świetlice są czynne po lekcjach przez 4 godziny dziennie w których zatrudniamy wykwalifikowanych - wychowawców, pedagogów i psychologów, socjoterapeutów.
Do zadań świetlicy należy w szczególności:
- tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie;
- eliminowanie zaburzeń;
- wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego;
- podnoszenie poziomu kultury osobistej.

Nie toworzymy jednak "getta" umożliwając udział wszystkim grupom społecznym. Angażujemy się w ogólnopolskie akcje charytatywne. W Gminie Spiczyn stworzyliśmy z naszymi podopiecznymi grupę ratującą lokalne zabytki i mamy już pierwsze sukcesy. Grupa młodzieży od 2016 roku realizuje projekty edukacyno - historyczne promujące lokalna historię.
W świetlicach niezależnie od pomocy dzieciom w odrabianiu zadanych lekcji domowych organizowane są różnego rodzaju gry i zabawy świetlicowe i sportowe. Organizujemy dożywianie dzieci. Organizowane są wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru i wyjścia do kina. Przeprowadzane są różnego rodzaju imprezy i zabawy okolicznościowe m.in. Andrzejki, Mikołajki, Wieczerza Wigilijna z paczkami pod choinkę, dzień wiosny, zakończenia roku i inne. Świetlice są czynne także podczas przerwy świątecznej i podczas ferii zimowych, a w czasie wakacji organizujemy wyjazdy na kolonie, obozy wędrowne lub wielodniowe wyjazdy o charakterze turystyczno-poznawczym.  

A oto działania nasze działania inne działania z lat ubiegłych:

Reklama Dzieciom" - TV Polska,

- "Poznaj swój region" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

- "Wakacje z duchami' - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

- "Perfecta Mój Talent" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

- "Słowiańskim Szlakiem " - Urząd Wojewódzki,

- "„Znam swoje prawa…” MPiPS w Warszawie,

- "Najlepsza Świetlica" - nagroda z MPiPS w Warszawie,

- Komunikacja na styku dwóch światów" - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,

- "Kurier Świętego Mikołaja" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie

- "Wyprawka szkolna" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

- "Wyprawka Szkolna" - Bank Zachodni WBK, Wrocław,

- "Pożyteczne Ferie - Fundacja Wspomagania Wsi,

- "Pożyteczne Wakacje - Fundacja Wspomagania Wsi,

- "Budowa placu zabaw" - Akademia Filantropii,

- "Każdy człowiek jest artystą" - Fundusz Ziemi Biłgorajskiej,

- "Patriotyzm jutra" 2015 - Muzeum Historii Polski, Warszawa,

- "Historycznie nakręceni" 2016 - Muzeum Historii Polski, Warszawa,

- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - program zlecony przez Gminę Spiczyn (od 16 lat) , Gminę Puchaczów, ROPS Lublin, PCPR Łęczna,

Patriotyzm jutra 2018 – „ Manewry historyczne” Muzeum Historii Polski, Warszawa

Realizujemy wiele projektów o tematyce historycznej, wydając książki, inne publikacje, oragnizując wernisaże i wystawy.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000051211
 • Konto:86 114 0 20 04 0 000 3202 763 3 21 23
 • Adres:Ciechanki
 • WWW:http://pomocna-dlon.cba.pl/
 • E-mail:naszapomocna@pomocna-dlon.cba.pl
 • Telefon:660538278 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Stowarzyszenie Nasza Świetlica - Pomocna dłoń

  KRS 0000051211

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Nasza Świetlica - Pomocna dłoń

 • Kiedy śmieje siędziecko śmieje się cały świat....

  Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29.04.1992r. jako Lubelskie Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe w Lublinie. Od 09.10.2001 uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sadowego, a w czerwcu 2004 roku zarejestrowało Działalność Pożytku Publicznego. Od 27 września 2008r. nastąpiła zmiana nazwy na Stowarzyszenie Nasza Świetlica – Pomocna Dłoń, a siedziba została przeniesiona do Bogdanki. Od stycznia 2017 nasze lokaum znajduje się we wsi Ciechanki. Już sama nazwa jest wyznacznikiem naszych działań. Celem zasadniczym jest prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci, oraz wspieranie rodzin w trudnym procesie wychowania, we wszystkich możliwych formach pomocy. 

  W chwili obecnej prowadzimy 6 placówek wsparcia dziennego na terenie powiatu łęczyńskiego tj;w Spiczynie, Ciechankach, Albertowie, Ostrówku, Zawadowie, i Nadrybiu dla 120 dzieci. Realizujemy również inne projekty społeczne aktywizujące lokalne środowisko. A oto działania nasze działania inne działania : 

  Reklama Dzieciom" - TV Polska,

  - "Poznaj swój region" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

  - "Wakacje z duchami' - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

  - "Perfecta Mój Talent" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

  - "Słowiańskim Szlakiem " - Urząd Wojewódzki,

  - "„Znam swoje prawa…” MPiPS w Warszawie,

  - "Najlepsza Świetlica" - nagroda z MPiPS w Warszawie,

  - Komunikacja na styku dwóch światów" - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,

  - "Kurier Świętego Mikołaja" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie

  - "Wyprawka szkolna" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

  - "Wyprawka Szkolna" - Bank Zachodni WBK, Wrocław,

  - "Pożyteczne Ferie - Fundacja Wspomagania Wsi,

  - "Pożyteczne Wakacje - Fundacja Wspomagania Wsi,

  - "Budowa placu zabaw" - Akademia Filantropii,

  - "Każdy człowiek jest artystą" - Fundusz Ziemi Biłgorajskiej,

  - "Patriotyzm jutra" 2015 - Muzeum Historii Polski, Warszawa,

  - "Historycznie nakręceni" 2016 - Muzeum Historii Polski, Warszawa,

  - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - program zlecony przez Gminę Spiczyn (od 16 lat) , Gminę Puchaczów, ROPS Lublin, PCPR Łęczna,

  Patriotyzm jutra 2018 – „ Manewry historyczne” Muzeum Historii Polski, Warszawa

  Realizujemy wiele projektów o tematyce historycznej, wydając książki, inne publikacje, oragnizując wernisaże i wystawy.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1 % wykorzystamy na oraganizację zajęć dla dzieci, zakup biletów wstępu do teatru, Muzeum, organizację wycieczek, materiały do zajeć oraz dożywianie.

 • Więcej o nas

  Działalność programowa obejmuje w szczególności:
  1. Działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym jak prowadzenie świetlic, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin.
  2. Działania integracyjne wokół idei trzeźwości - imprezy plenerowe dla różnych środowisk propagujących zdrowy styl życia, rozrywkę i zabawę bez używek, w których zawsze aktywnie uczestniczy młodzież szkolna.
  3. Organizację letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami obejmującego formy wypoczynku w miejscu zamieszkania (półkolonie) oraz formy wyjazdowe (kolonie, obozy stałe i wędrowne, a także organizacja turystyki w tym wyjazdowej).
  4. Szkolenia dla opiekunów i kierowników świetlic w zakresie zmieniającego się prawa i funkcjonowania placówek, pisania programów profilaktyczno - wychowawczych.
  5. Organizowanie pomocy dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin niewydolnych wychowawczo, a także pomocy i wsparcia dla rodzin wielodzietnych, oraz rodzicom samotnie wychowujacym dzieci, oragnizujemy wsprcie i akcje charytatywne w miarę potrzeb.
  6. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia skutków patologii społecznych.
  7. Podejmowanie działań z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także realizacji zadań nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

  Stowarzyszenie prowadzi 7 świetlic profilaktyczno - wychowawczych przy szkołach podstawowych dla dzieci. 
  Świetlice są czynne po lekcjach przez 4 godziny dziennie w których zatrudniamy wykwalifikowanych - wychowawców, pedagogów i psychologów, socjoterapeutów.
  Do zadań świetlicy należy w szczególności:
  - tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce;
  - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
  - łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie;
  - eliminowanie zaburzeń;
  - wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego;
  - podnoszenie poziomu kultury osobistej.

  Nie toworzymy jednak "getta" umożliwając udział wszystkim grupom społecznym. Angażujemy się w ogólnopolskie akcje charytatywne. W Gminie Spiczyn stworzyliśmy z naszymi podopiecznymi grupę ratującą lokalne zabytki i mamy już pierwsze sukcesy. Grupa młodzieży od 2016 roku realizuje projekty edukacyno - historyczne promujące lokalna historię.
  W świetlicach niezależnie od pomocy dzieciom w odrabianiu zadanych lekcji domowych organizowane są różnego rodzaju gry i zabawy świetlicowe i sportowe. Organizujemy dożywianie dzieci. Organizowane są wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru i wyjścia do kina. Przeprowadzane są różnego rodzaju imprezy i zabawy okolicznościowe m.in. Andrzejki, Mikołajki, Wieczerza Wigilijna z paczkami pod choinkę, dzień wiosny, zakończenia roku i inne. Świetlice są czynne także podczas przerwy świątecznej i podczas ferii zimowych, a w czasie wakacji organizujemy wyjazdy na kolonie, obozy wędrowne lub wielodniowe wyjazdy o charakterze turystyczno-poznawczym.  

  A oto działania nasze działania inne działania z lat ubiegłych:

  Reklama Dzieciom" - TV Polska,

  - "Poznaj swój region" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

  - "Wakacje z duchami' - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

  - "Perfecta Mój Talent" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

  - "Słowiańskim Szlakiem " - Urząd Wojewódzki,

  - "„Znam swoje prawa…” MPiPS w Warszawie,

  - "Najlepsza Świetlica" - nagroda z MPiPS w Warszawie,

  - Komunikacja na styku dwóch światów" - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,

  - "Kurier Świętego Mikołaja" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie

  - "Wyprawka szkolna" - Fundacja "Przyjaciółka" z siedzibą w Warszawie,

  - "Wyprawka Szkolna" - Bank Zachodni WBK, Wrocław,

  - "Pożyteczne Ferie - Fundacja Wspomagania Wsi,

  - "Pożyteczne Wakacje - Fundacja Wspomagania Wsi,

  - "Budowa placu zabaw" - Akademia Filantropii,

  - "Każdy człowiek jest artystą" - Fundusz Ziemi Biłgorajskiej,

  - "Patriotyzm jutra" 2015 - Muzeum Historii Polski, Warszawa,

  - "Historycznie nakręceni" 2016 - Muzeum Historii Polski, Warszawa,

  - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - program zlecony przez Gminę Spiczyn (od 16 lat) , Gminę Puchaczów, ROPS Lublin, PCPR Łęczna,

  Patriotyzm jutra 2018 – „ Manewry historyczne” Muzeum Historii Polski, Warszawa

  Realizujemy wiele projektów o tematyce historycznej, wydając książki, inne publikacje, oragnizując wernisaże i wystawy.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000051211
 • Konto:86 114 0 20 04 0 000 3202 763 3 21 23
 • Adres:Ciechanki
 • WWW:http://pomocna-dlon.cba.pl/
 • E-mail:naszapomocna@pomocna-dlon.cba.pl
 • Telefon:660538278
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00