• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  KRS 0000051764

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest skupianie jednocześnie środowiska artystycznego i nieartystycznego dla harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych oraz wspieranie wszelkiej działalności artystycznej i podnoszenie poziomu twórczości amatorskiej.
Cele statutowe Stowarzyszenia to:
- działania na rzecz współpracy różnych grup i środowisk w ramach lokalnej społeczności,
- wspieranie wszelkiej działalności artystycznej,
- podnoszenie poziomu twórczości amatorskiej.

Prowadzone działania:

- Stowarzyszenie tworzy i prowadzi amatorskie grupy teatralne, zajęcia warsztatowe, edukacyjne i terapeutyczne.
- Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe i artystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych niedostosowanych lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego.
- Upowszechnia działalność artystyczną w ośrodkach oddalonych od centrów kulturalnych.
- Organizuje i współorganizuje imprezy kulturalne i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Organizuje i bierze udział w warsztatach, kursach i innych formach doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji kadr instruktorskich.
- Organizuje międzynarodowe sympozja poświęcone pracy twórczej w środowiskach dysfunkcyjnych.
- Współpracuje z przedstawicielami różnych środowisk i instytucji dla upowszechniania udziału w życiu kulturalnym miasta.
- Opracowuje materiały informacyjne i propagandowe.
- Wydaje podręczniki metodyczne, produkuje filmy dokumentalne i metodyczne poświęcone pracy twórczej w środowiskach dysfunkcyjnych.
- Tworzy centrum informacyjno-metodyczne w zakresie edukacji przez sztukę.
- Propaguje aktywne formy spędzania wolnego czasu.
- Realizuje międzynarodowy pilotażowy projekt edukacyjno artystyczny z dziedziny wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT).
- Prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej.
- Prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej.
Więcej informacji: www.teatrgrodzki.pl

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000051764

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika