1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
  KRS 0000053057

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Krzewienie edukacji finansowej przez pozaszkolne formy kształcenia.
Wspieranie społecznych instytucji finansowych o charakterze samopomocowym, działających na zasadzie non-profit.
Udzielanie pomocy instytucjom, których cele są zbieżne z misją stowarzyszenia.
Ogólnodostępne doradztwo finansowe i kredytowe.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
Upowszechnianie polubownych form rozstrzygania sporów finansowych.
Organizowanie prelekcji i sympozjów propagujących idee stowarzyszenia.
Inne działania sprzyjające krzewieniu edukacji finansowej.
Fundusz Stypendialny.
Działalność charytatywna (domy dziecka).

Prowadzone działania
- Fundusz Stypendialny, skierowany jest do studentów wyższych uczelni, publicznych i niepublicznych, studiujących na kierunkach związanych z ekonomią, zarządzaniem, prawem, naukami społecznymi, dziennikarstwem. Program ten będzie realizowany w ośrodkach akademickich, na terenie całego kraju.
- Akcja SKARBONKA, zbiórka publiczna pieniędzy na dofinansowanie 13 domów dziecka na terenie całej Polski. Dofinansowanie polega głownie na zakupie zabawek o charakterze edukacyjnym, jak również komputerów i pomocy czysto finansowej.
- Program Przeciwdziałania Niewypłacalności, który jest odpowiedzią na narastające zjawisko niewypłacalności, spowodowanej nadmiernym zadłużeniem kredytowym. Obejmuje on szereg działań adresowanych do wszystkich osób zmagających się z problemami finansowymi, które zagrożone są niewypłacalnością. W zakresie Programu Przeciwdziałania Niewypłacalności Stowarzyszenie koncentruje się przede wszystkim na działalności doradczej organizowanej poprzez prowadzenie 9 Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego są instytucjami specjalizującymi się w bezpłatnej, poufnej i rzetelnej pomocy w zakresie poradnictwa finansowego i doradztwa konsumenckiego osobom posiadającym trudności finansowe. ODFiK zapewnia doradztwo każdemu, kto potrzebuje wsparcia w rozwiązywaniu kłopotów finansowych bez względu na status majątkowy czy społeczny. Ośrodki funkcjonują w następujących miastach Polski: Gdynia, Katowice, Kraków, Warszawa i Wrocław.
- Konferencje i seminaria. Organizowane przez SKEF konferencje poświęcone były ochronie konsumentów na rynku finansowym i przeciwdziałaniu zjawisku nadmiernego zadłużenia społeczeństwa kredytami konsumenckimi.
- Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki. Jego celem jest: upowszechnianie polubownych form rozstrzygania sporów,
- Sąd Polubowny. Powstał jesienią 2006 r.Zadaniem Sądu Polubownego jest głównie doprowadzenie do zawarcia ugody między zwaśnionymi stronami przy pomocy Arbitra/-ów.
- Działalność edukacyjna.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000053057

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

 • Więcej o nas

  Misja
  Krzewienie edukacji finansowej przez pozaszkolne formy kształcenia.
  Wspieranie społecznych instytucji finansowych o charakterze samopomocowym, działających na zasadzie non-profit.
  Udzielanie pomocy instytucjom, których cele są zbieżne z misją stowarzyszenia.
  Ogólnodostępne doradztwo finansowe i kredytowe.
  Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
  Upowszechnianie polubownych form rozstrzygania sporów finansowych.
  Organizowanie prelekcji i sympozjów propagujących idee stowarzyszenia.
  Inne działania sprzyjające krzewieniu edukacji finansowej.
  Fundusz Stypendialny.
  Działalność charytatywna (domy dziecka).

  Prowadzone działania
  - Fundusz Stypendialny, skierowany jest do studentów wyższych uczelni, publicznych i niepublicznych, studiujących na kierunkach związanych z ekonomią, zarządzaniem, prawem, naukami społecznymi, dziennikarstwem. Program ten będzie realizowany w ośrodkach akademickich, na terenie całego kraju.
  - Akcja SKARBONKA, zbiórka publiczna pieniędzy na dofinansowanie 13 domów dziecka na terenie całej Polski. Dofinansowanie polega głownie na zakupie zabawek o charakterze edukacyjnym, jak również komputerów i pomocy czysto finansowej.
  - Program Przeciwdziałania Niewypłacalności, który jest odpowiedzią na narastające zjawisko niewypłacalności, spowodowanej nadmiernym zadłużeniem kredytowym. Obejmuje on szereg działań adresowanych do wszystkich osób zmagających się z problemami finansowymi, które zagrożone są niewypłacalnością. W zakresie Programu Przeciwdziałania Niewypłacalności Stowarzyszenie koncentruje się przede wszystkim na działalności doradczej organizowanej poprzez prowadzenie 9 Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego są instytucjami specjalizującymi się w bezpłatnej, poufnej i rzetelnej pomocy w zakresie poradnictwa finansowego i doradztwa konsumenckiego osobom posiadającym trudności finansowe. ODFiK zapewnia doradztwo każdemu, kto potrzebuje wsparcia w rozwiązywaniu kłopotów finansowych bez względu na status majątkowy czy społeczny. Ośrodki funkcjonują w następujących miastach Polski: Gdynia, Katowice, Kraków, Warszawa i Wrocław.
  - Konferencje i seminaria. Organizowane przez SKEF konferencje poświęcone były ochronie konsumentów na rynku finansowym i przeciwdziałaniu zjawisku nadmiernego zadłużenia społeczeństwa kredytami konsumenckimi.
  - Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki. Jego celem jest: upowszechnianie polubownych form rozstrzygania sporów,
  - Sąd Polubowny. Powstał jesienią 2006 r.Zadaniem Sądu Polubownego jest głównie doprowadzenie do zawarcia ugody między zwaśnionymi stronami przy pomocy Arbitra/-ów.
  - Działalność edukacyjna.

  Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa.
 • KRS:0000053057
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00