• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
  KRS 0000054086

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Ośrodek dla niewidomych Laskach powstał dzięki ociemniałej Matce Elżbiecie Róży Czackiej. Utratę wzroku w młodości odczytała jako swoje życie powołanie. W 1911 r. założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a w kilka lat później - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W oparciu o te filary zbudowała w początku lat 20-tych XX w. Zakład dla Niewidomych w Laskach.

Od 100 lat idea M. Czackiej wciąż jest żywa. Osobiście doświadczając braku wzroku, zdawała sobie sprawę, jak ważne jest wychowanie niewidomych do samodzielnego, w pełni odpowiedzialnego życia. Dlatego w Laskach obejmujemy wychowaniem niewidome dzieci od pierwszych miesięcy po urodzeniu po maturę lub egzaminy zawodowe, starając się zapewnić im warunki do integralnego wzrastania w poczuciu własnej godności i otwartości na innych. W przyszłości będą one mogły zaowocować ich samodzielnym życiem w rodzinach, w środowiskach pracy, w naszym społeczeństwie osób widzących.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi otacza osoby niewidome i ociemniałe wszechstronną opieką w zakresie potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. Celem wyznaczonym i pozostawionym nam przez naszą Założycielkę - ociemniałą Matkę Elżbietę Czacką jest takie przygotowanie niewidomego, by mógł stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa osób widzących, prowadząc swoje życie w sposób niezależny, odpowiedzialny, z poczuciem godności i wartości własnej osoby.

Dla realizacji tego celu Towarzystwo podejmuje liczne zadania

zajmuje się urządzaniem i prowadzeniem:
- placówek wczesnego wspomagania dzieci z dysfunkcją wzroku dla dzieci do lat trzech (tzw. wczesna interwencja)
- internatów, przedszkola, szkół na wszystkich poziomach kształcenia - podstawowym, gimnazjalnym, licealnym, zawodowym - włączając w nie również szkoły specjalne - gdzie oprócz edukacji dostosowanej do potrzeb osób niewidomych, organizowane są dla nich również zajęcia rehabilitacyjne
- biblioteki, wypożyczalni książek i czytelni (czarno-drukowej, brajlowskiej, multimedialnej) w ramach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach

organizuje:
- wakacje, zielone szkoły, pielgrzymki dla naszych niewidomych wychowanków
- turnusy wypoczynkowe lub rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla niewidomych z rodzinami
- kursy rehabilitacji podstawowej i zawodowej dla niewidomych i niedowidzących

prowadzi również:
- rehabilitację zawodową, biura poradnictwa zawodowego, pomoc w zatrudnieniu i adaptacji w nowym środowisku - obejmując nie tylko absolwentów Lasek
- domy opieki dla niewidomych kobiet (w Żułowie) i mężczyzn (w Niepołomicach)
- małą drukarnie brajlowską, która dostosowuje obowiązujące podręczniki szkolne do potrzeb naszych uczniów wydając je w brajlu

zajmuje się:
- działalnością naukową i badawczą z zakresu tyflologii, tyflopedagogiki, (dziedzin, które poświęcają uwagę osobom niewidomym) - zbierając również statystyki dotycząc procesów utraty wzroku i integracji ze środowiskiem ludzi widzących,
- wytwarzaniem specjalistycznych pomocy edukacyjnych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000054086

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika