• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000054327

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Klub Seniora „WRZOS” w Braniewie jest Organizacją Pożytku Publicznego. Organem nadzorującym jest Burmistrz Miasta Braniewa.
Klub obecnie liczy 38 członków. Utrzymuje się ze składek członkowskich. Przy Klubie istnieje zespół śpiewaczy ludowo - folklorystyczny, sekcja muzyczna, robótek ręcznych i gier towarzyskich. W lutym 2006 roku Klub i zespół śpiewaczy obchodził V - lecie swojej działalności.
Stałymi imprezami organizowanymi przez Klub są: obchody Dnia Seniora, obchody Dnia Kobiet, spotkania integracyjne, spotkania andrzejkowe, wieczory opłatkowe, zabawy sylwestrowe i karnawałowe, imprezy turystyczne itp.
Klub Seniora „WRZOS” powstał w lutym 2001 roku. Klub działa przy Miejskim Ośrodku Sportu w Braniewie, gdzie ma swoją siedzibę. Założycielami Klubu byli : Władysław Żyndul, Krystyna Stępnicka, Lucjan Gorczyca, Władysława Cudecka. W maju 2001 roku powołany został do życia Zespół Śpiewaczy Ludowo - Folklorystyczny, który obecnie nosi nazwę „Wrzos”. Zespół uczestniczy we wszystkich ważniejszych imprezach kulturalnych organizowanych przez miejskie, miejsko - gminne i gminne ośrodki kultury na terenie powiatu braniewskiego. Bierze także udział w przeglądach zespołów śpiewaczych, gdzie zdobywa liczne wyróżnienia i nagrody rzeczowe. W repertuarze zespołu znajdują się utwory własne, piosenki ludowe, biesiadne i religijne.
W roku 2003 w Starym Polu zdobył II miejsce, w Tolkmicku na Senioradzie w 2005 II miejsce, a w Bożonarodzeniowym Przeglądzie Twórczości Amatorskiej I miejsce, w kategorii kolęd. W latach 2003 - 2005 zespół występował poza granicami naszego kraju w Mamonowie oraz na Litwie w Domu Polskim w Słonecznikach dla Polaków tam zamieszkujących. W roku 2005 będąc na turnusie rehabilitacyjnym występował trzykrotnie w Rusinowie i pobliskich ośrodkach wczasowych.
W maju 2006 Zespół uczestniczył w IV Warmińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Stawigudzie. W czerwcu na spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez Polski Związek Niewidomych oraz w obchodach Dni Braniewa. Kierownikiem Zespołu Śpiewaczego „Wrzos” jest Leszek Brzezicki.
Rok 2007 dla klubu i zespołu Ludowego „Wrzos” był bardzo pracowity. W zasadzie główne cele i zadania określone w planach zostały wykonane poza nielicznymi wyjątkami wynikającymi z przyczyn obiektywnych, niezależnych od kier. Klubu i Zespołu. Nie mogliśmy korzystać bezpłatnie z autobusu Miejskiego Ośrodka Sportu w Braniewie ponieważ został on wycofany z eksploatacji ze względu na bardzo zły stan techniczny. Dlatego korzystaliśmy z usług firm transportowych co przyczyniło się do znacznego wzrostu kosztów przejazdu.
Nie uczestniczyliśmy w przeglądzie regionalnym w Ornecie ponieważ nie zaproszono żadnego zespołu z Braniewa, w tym także Zespołu „Wrzos”.
Nie braliśmy udziału w przeglądzie piosenki wojskowej i patriotycznej w Pieniężnie z braku środków finansowych na transport. Nie uczestniczyliśmy na dożynkach w Żelaznej Górze ponieważ imprezę tą organizatorzy przenieśli do Nowej Pasłęki i tam Zespół nasz odegrał główną rolę. Z braku zaproszenia nie uczestniczyliśmy na dożynkach we Fromborku.
Zespół Ludowy „Wrzos” zgodnie ze złożoną ofertą brał udział w trzech przeglądach regionalnych Stawigudzie, Miłakowie i Sztumie. W Miłakowie zajął I miejsce i zdobył główną nagrodę Burmistrza tego Miasta, a w Sztumie II miejsce. Śpiewaliśmy na obchodach Dnin Warmii w Olsztynie, obchodach Dni Braniewa, na spotkaniu pogranicza „Watra” w Głębocku. Śpiewaliśmy na pikniku rodzinnym w Wyszkowie. Braliśmy udział w imprezie nestorów piosenki wojskowej zorganizowanej przez Klub Garnirowany u Wójta Gminy Lelkowo w Dębowcu. Śpiewaliśmy na przeglądzie piosenki ludowej i biesiadnej w Braniewie. Byliśmy organizatorami spotkania integracyjnego dla starszych mieszkańców naszego miasta.
Zorganizowaliśmy wystawę prac naszych członków w zakresie fotografiki, poezji, malarstwa i rękodzieła, którą obejrzało ponad 120 osób.
Zespół śpiewał na spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Związek Niewidomych w Braniewie i Wystawie Plenerowej malarsko - rzeźbiarskiej w Szynelach. Uczestniczyliśmy na XIII Targach Jesienno- Nasiennych w Starym Polu.
Zespół „Wrzos” występy swoje zakończył udziałem w Warmińskim Spotkaniu Wigilijnym Czterech Kultur w Braniewie.
W roku 2007 występy naszego zespołu oglądało ponad 16 tysięcy osób. Staraliśmy się upowszechnia kulturę ludową wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, promując miasto i powiat braniewski po przez własne teksty piosenek i wierszy.
Wszędzie gdzie występowaliśmy przyjmowano nas bardzo serdecznie.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000054327

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika