• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000057999

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Działalność CEE skierowana do dzieci i młodzieży oraz dorosłych skoncentrowana jest na:
- ustawicznej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, prowadzonej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych w postaci, między innymi warsztatów ekologicznych stacjonarnych i terenowych,
- popularyzacji wiedzy ekologicznej poprzez organizację konkursów, imprez otwartych, udostępnianie zbiorów biblioteki i czytelni ekologicznej,
- kształcenie animatorów wśród nauczycieli i pracowników samorządowych, których przygotowujemy do podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju zrównoważonego na terenie gmin ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody,
- współpracy z samorządami w zakresie wspierania projektami edukacyjnymi przedsięwzięć proekologicznych na rzecz rozwoju zrównoważonego gminy.

Proponujemy:
- EDUKACJĘ STACJONARNĄ obejmującą gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową, ochronę powietrza, ochronę przyrody, ochronę gatunkową zwierząt (inne tematy w miarę potrzeb),
- EDUKACJĘ TERENOWĄ na ścieżce przyrodniczo-regionalnej w Muzeum Wsi Radomskiej, zajęcia dydaktyczne w Izbie Dydaktyczno-Muzealnej Puszczy Kozienickiej w Augustowie, na interdyscyplinarnej ścieżce dydaktycznej w Krajobrazowym Parku Kozienickim,
- EDUKACJĘ DLA DOROSŁYCH - nauczycieli, pracowników pozarządowych organizacji proekologicznych, pracowników placówek kulturalnych, opiekuńczych, wychowawczych, pracowników przedsiębiorstw oraz administracji samorządowej i władz lokalnych w zakresie metodyki i dydaktyki prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej stacjonarnych i terenowych, organizacji imprez i konkursów ekologicznych,
- OTWARTY UNIWERSYTET EKOLOGICZNY - obejmujący wykłady, warsztaty, forum dyskusyjne, projekty na rzecz ochrony środowiska,
- ORGANIZOWANIE konferencji, seminariów (ekologia, rozwój zrównoważony),
- KONSULTACJE dla nauczycieli, opiniowanie programów, projektów, imprez i konkursów ekologicznych,
- WSPÓŁPRACĘ, PATRONAT nad imprezami i konkursami ekologicznymi w szkołach,
- POMOC w pozyskiwaniu środków na edukację ekologiczną w szkołach,
- KOORDYNACJĘ AKCJI I OBCHODÓW ŚWIĄT: Dzień Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, "Sprzątanie Świata",
- DOBRZE ZAOPATRZONĄ BIBLIOTEKĘ.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000057999

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika