1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja ESPA
  KRS 0000060638

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

E-edukacja, S-społeczność, P-partnerstwo, A-aktywizacja

Fundacja ESPA w głównej mierze koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży, jednakże swoimi staraniami w miarę możliwości obejmuje również dorosłych.

Jak wykorzystamy 1%

Pomoc doraźna rodzinom potrzebującym, organizacja wydarzeń charytatywnych.

Więcej o nas

Fundacja ESPA w Legnicy jest organizacją pożytku publicznego, która powstała w lipcu 2006 r. w wyniku przekształcenia Fundacji „Pomoc Ludziom Uzależnionym – Nowy Początek”. Początki działalności Fundacji sięgają roku 1992r. Organizacja powstała z pasji do pomagania ludziom w potrzebie i w tym założeniu trwa do dziś.

Fundacja „Nowy Początek” zajmowała się głównie pomocą ludziom uzależnionym od alkoholu, pomaganiem im w rozpoczęciu nowego, wolnego od nałogu życia w rodzinie i społeczeństwie. Prowadziła również pracę profilaktyczną i psychoterapeutyczną z alkoholikami i ich rodzinami oraz udzielała wsparcia materialnego i moralnego osobom chorym, samotnym i niedołężnym. W 2006 roku przyjęty został nowy statut i nowe założenia programowe.

Jesteśmy obecnie organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Nazwa Fundacji ESPA, została zaczerpnięta z pierwszych liter słów: E-edukacja, S-społeczność, P-partnerstwo, A-aktywizacja.

Czym się zajmujemy?

W głównej mierze koncentrujemy się na pomocy dzieciom i młodzieży, jednakże swoimi staraniami w miarę możliwości obejmujemy również dorosłych. Poprzez edukację chcemy kształtować przyszłe pokolenie ludzi odpowiedzialnych, wywierających pozytywny wpływ na otoczenie, wyróżniających się wysokim poziomem wartości moralnych i etycznych. Doceniając umiejętności młodych ludzi, pomagamy im w odnalezieniu swojego miejsca w świecie.

Fundacja ESPA edukuje, rozwija, motywuje młode pokolenie do zmiany stylu życia w oparciu o naukę i wartości chrześcijańskie.

Chcemy uczyć dzieci oraz młodzież, jak radzić sobie z problemami życiowymi przy uwzględnieniu wartości i nauki chrześcijańskiej, umożliwiając im samodzielne, niezależne, normalne życie. Poprzez udzielanie pomocy mówimy: Nie jesteś sam, Bóg Cię kocha, a Twoje życie nie jest Jemu obojętne. Od wielu lat współpracuje z nami grupa wolontariuszy prężnie uczestnicząca w działaniach prowadzonych przez Fundację.

Na co przeznaczamy środki pozyskane w kampanii 1%?

Wszystkie projekty naszej Fundacji koncentrują się na ludziach. To z myślą o nich zbieramy jeden procent podatku. Dzięki zgromadzonym środkom realizujemy działania pomocowe dla podopiecznych naszej organizacji. Są to projekty na rzecz edukacji, systemu pieczy zastępczej, pomocy humanitarnej. Fundacja jest również otwarta na potrzeby osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują pomocy organizacji OPP do zbierania jednego procenta podatku. W każdym przypadku zgromadzone środki przekazujemy na pomoc ludziom.

Całoroczne działania Fundacji ESPA skierowane są na wspieranie rodzin, zwłaszcza pieczy zastępczej i rodzin adopcyjnych. Fundacja działa od 26 lat i przez ten okres zrealizowała dziesiątki projektów wspomagających dorosłych, dzieci i młodzież w sposób niematerialny, materialny i rzeczowy. Formami tego były i są realizowane:

• Warsztaty w szkołach "WYJDŹ POZA BRAMY" temat przewodni profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym

• "Bee free - bądź wolny !" projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Legnica, projekt dla młodzieży uświadamiający niebezpieczeństwa związane z uzależnieniami oraz pobudzania ich do działania w społeczności szkolnej.

• Punkt pomocy osobom najbardziej potrzebującym

• Lepsze Jutro program skierowany do usamodzielniających się wychowanków Domu Dziecka.

• Spojrzeć inaczej - warsztaty plastyczne dla niepełnosprawnych

• Czyste Życie - warsztaty dla dziewczyn w wieku 15-25 lat na temat zmniejszenia liczby ryzykownych zachowań seksualnych

• Zbiórki żywności - pomoc charytatywna dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Legnicy i okolic

• Letnie obozy szczególnie dla rodzin sprawujących opiekę nad dziećmi w pieczy zastępczej

• Pomoc rzeczowa, charytatywna, paczki okolicznościowe, wyprawki szkolne dla mieszkańców miasta Legnicy, wiosek sąsiadujących oraz dla wielu ośrodków w całej Polsce

• Konferencje dla małżeństw - pomoc małżeństwom codziennych relacjach - przyczyni się to do lepszych małżeństw, lepszych rodzin, mniejszych patologi społecznej

• Spotkania świąteczne

• Animacje, gry i zabawy dla dzieci

• Projekty profilaktyczne dla osób z obszarów objętych patologią, przestępczością lub inną tródnie skrajną sytuacją

• Inne szczegółowe zadania

ESPA Foundation is an NGO which was established in July 2006 as a result of a transformation of the former organization: "Addicts Aid- New Beginning".

The foundation "New Beginning" aimed at supporting people addicted to alcohol. It helped them to start a new life in their families and in the society, free from their addiction. It served with prevention and psychotherapeutic counsel for the alcoholics and their families. Moreover, the organization helped with material and moral support for the sick, the lonely, and the disabled. In 2006 a new statute was accepted and a new program established.

At the moment we are a non-governmental organization based on a non-profit status. The name of the Foundation stands for: E- Education, S- Society, P- Partnership, A- Activation.

Our focus is on helping the youth and children, but our activities, whenever it's possible, are also intended for the adults. Through the education we want to give shape to future generations and raise up responsible people, who will have a positive impact on the surrounding environment. We want them to stand out thanks to their high level of moral and ethical values. Through appreciation of the young people's skills we help them find their place in the world.

ESPA Foundation educates, motivates and invests in the young generation. It provokes them to change their lifestyle and build their future on Christian values and teachings.

We want to teach children and teenagers how to cope with life problems through Christian approach that leads to independent and decent life. When we provide help, we say: 'You are not alone, God loves you and your life is important for Him'. For many years a group of volunteers has been cooperating with us and working diligently on activities organized by the foundation.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000060638
 • Konto:42 1240 1473 1111 0010 1165 6123
 • Adres:Legnica, ul. Złotoryjska 65/3
 • WWW:www.fundacjaespa.org
 • E-mail:espa@fundacjaespa.org • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Fundacja ESPA

  KRS 0000060638

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja ESPA

 • E-edukacja, S-społeczność, P-partnerstwo, A-aktywizacja

  Fundacja ESPA w głównej mierze koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży, jednakże swoimi staraniami w miarę możliwości obejmuje również dorosłych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pomoc doraźna rodzinom potrzebującym, organizacja wydarzeń charytatywnych.

 • Więcej o nas

  Fundacja ESPA w Legnicy jest organizacją pożytku publicznego, która powstała w lipcu 2006 r. w wyniku przekształcenia Fundacji „Pomoc Ludziom Uzależnionym – Nowy Początek”. Początki działalności Fundacji sięgają roku 1992r. Organizacja powstała z pasji do pomagania ludziom w potrzebie i w tym założeniu trwa do dziś.

  Fundacja „Nowy Początek” zajmowała się głównie pomocą ludziom uzależnionym od alkoholu, pomaganiem im w rozpoczęciu nowego, wolnego od nałogu życia w rodzinie i społeczeństwie. Prowadziła również pracę profilaktyczną i psychoterapeutyczną z alkoholikami i ich rodzinami oraz udzielała wsparcia materialnego i moralnego osobom chorym, samotnym i niedołężnym. W 2006 roku przyjęty został nowy statut i nowe założenia programowe.

  Jesteśmy obecnie organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Nazwa Fundacji ESPA, została zaczerpnięta z pierwszych liter słów: E-edukacja, S-społeczność, P-partnerstwo, A-aktywizacja.

  Czym się zajmujemy?

  W głównej mierze koncentrujemy się na pomocy dzieciom i młodzieży, jednakże swoimi staraniami w miarę możliwości obejmujemy również dorosłych. Poprzez edukację chcemy kształtować przyszłe pokolenie ludzi odpowiedzialnych, wywierających pozytywny wpływ na otoczenie, wyróżniających się wysokim poziomem wartości moralnych i etycznych. Doceniając umiejętności młodych ludzi, pomagamy im w odnalezieniu swojego miejsca w świecie.

  Fundacja ESPA edukuje, rozwija, motywuje młode pokolenie do zmiany stylu życia w oparciu o naukę i wartości chrześcijańskie.

  Chcemy uczyć dzieci oraz młodzież, jak radzić sobie z problemami życiowymi przy uwzględnieniu wartości i nauki chrześcijańskiej, umożliwiając im samodzielne, niezależne, normalne życie. Poprzez udzielanie pomocy mówimy: Nie jesteś sam, Bóg Cię kocha, a Twoje życie nie jest Jemu obojętne. Od wielu lat współpracuje z nami grupa wolontariuszy prężnie uczestnicząca w działaniach prowadzonych przez Fundację.

  Na co przeznaczamy środki pozyskane w kampanii 1%?

  Wszystkie projekty naszej Fundacji koncentrują się na ludziach. To z myślą o nich zbieramy jeden procent podatku. Dzięki zgromadzonym środkom realizujemy działania pomocowe dla podopiecznych naszej organizacji. Są to projekty na rzecz edukacji, systemu pieczy zastępczej, pomocy humanitarnej. Fundacja jest również otwarta na potrzeby osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują pomocy organizacji OPP do zbierania jednego procenta podatku. W każdym przypadku zgromadzone środki przekazujemy na pomoc ludziom.

  Całoroczne działania Fundacji ESPA skierowane są na wspieranie rodzin, zwłaszcza pieczy zastępczej i rodzin adopcyjnych. Fundacja działa od 26 lat i przez ten okres zrealizowała dziesiątki projektów wspomagających dorosłych, dzieci i młodzież w sposób niematerialny, materialny i rzeczowy. Formami tego były i są realizowane:

  • Warsztaty w szkołach "WYJDŹ POZA BRAMY" temat przewodni profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym

  • "Bee free - bądź wolny !" projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Legnica, projekt dla młodzieży uświadamiający niebezpieczeństwa związane z uzależnieniami oraz pobudzania ich do działania w społeczności szkolnej.

  • Punkt pomocy osobom najbardziej potrzebującym

  • Lepsze Jutro program skierowany do usamodzielniających się wychowanków Domu Dziecka.

  • Spojrzeć inaczej - warsztaty plastyczne dla niepełnosprawnych

  • Czyste Życie - warsztaty dla dziewczyn w wieku 15-25 lat na temat zmniejszenia liczby ryzykownych zachowań seksualnych

  • Zbiórki żywności - pomoc charytatywna dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Legnicy i okolic

  • Letnie obozy szczególnie dla rodzin sprawujących opiekę nad dziećmi w pieczy zastępczej

  • Pomoc rzeczowa, charytatywna, paczki okolicznościowe, wyprawki szkolne dla mieszkańców miasta Legnicy, wiosek sąsiadujących oraz dla wielu ośrodków w całej Polsce

  • Konferencje dla małżeństw - pomoc małżeństwom codziennych relacjach - przyczyni się to do lepszych małżeństw, lepszych rodzin, mniejszych patologi społecznej

  • Spotkania świąteczne

  • Animacje, gry i zabawy dla dzieci

  • Projekty profilaktyczne dla osób z obszarów objętych patologią, przestępczością lub inną tródnie skrajną sytuacją

  • Inne szczegółowe zadania

  ESPA Foundation is an NGO which was established in July 2006 as a result of a transformation of the former organization: "Addicts Aid- New Beginning".

  The foundation "New Beginning" aimed at supporting people addicted to alcohol. It helped them to start a new life in their families and in the society, free from their addiction. It served with prevention and psychotherapeutic counsel for the alcoholics and their families. Moreover, the organization helped with material and moral support for the sick, the lonely, and the disabled. In 2006 a new statute was accepted and a new program established.

  At the moment we are a non-governmental organization based on a non-profit status. The name of the Foundation stands for: E- Education, S- Society, P- Partnership, A- Activation.

  Our focus is on helping the youth and children, but our activities, whenever it's possible, are also intended for the adults. Through the education we want to give shape to future generations and raise up responsible people, who will have a positive impact on the surrounding environment. We want them to stand out thanks to their high level of moral and ethical values. Through appreciation of the young people's skills we help them find their place in the world.

  ESPA Foundation educates, motivates and invests in the young generation. It provokes them to change their lifestyle and build their future on Christian values and teachings.

  We want to teach children and teenagers how to cope with life problems through Christian approach that leads to independent and decent life. When we provide help, we say: 'You are not alone, God loves you and your life is important for Him'. For many years a group of volunteers has been cooperating with us and working diligently on activities organized by the foundation.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000060638
 • Konto:42 1240 1473 1111 0010 1165 6123
 • Adres:Legnica, ul. Złotoryjska 65/3
 • WWW:www.fundacjaespa.org
 • E-mail:espa@fundacjaespa.org
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00