• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Federacja Polskich Banków Żywności
  KRS 0000063599

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Federacji jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz niedożywieniu w Polsce poprzez działalność własną oraz wspierania członków Federacji - Banków Żywności.

Banki żywności realizują swoją misję poprzez:

- wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze,
- pozyskiwanie żywności o krótkich terminach przydatności do spożycia
- gromadzenie rezerw żywności i ich racjonalna dystrybucja,
- promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnotrawieniu.

Federacja udziela pomocy merytorycznej, organizacyjnej i finansowej sfederowanym w niej Bankom Żywności. Propaguje misję i etykę działania Banków Żywności za pomocą własnych publikacji. Organizuje profesjonalne przygotowanie personelu Banków, w tym szkolenie w zakresie bezpłatnego pozyskiwania żywności, jej magazynowania, transportu oraz racjonalnego rozdziału. Doradza, opracowuje ekspertyzy finansowo-prawne.

Aktualnie Federacja stawia sobie następujące zadania: uczestniczenie w ruchu na rzecz pobudzania wrażliwości społecznej oraz budowanie więzi solidarności z ludźmi pokrzywdzonymi przez los, będącymi w potrzebie; rozwijanie szczególnie skutecznej pomocy dla organizacji i placówek, których podopiecznymi są dzieci chore, niepełnosprawne oraz z najuboższych rodzin; tworzenie warunków do kooperacji z producentami i dystrybutorami żywności na bazie argumentacji ekonomicznej a nie tylko filantropijnej.

Banki żywności corocznie organizują i biorą udział w społecznych akcjach o charakterze filantropijnym, tj.: zbiorki żywności w supermarketach i sklepach, uczestnictwo w akcji "Dzielimy się tym co mamy", z której za wycieczki organizowane dla wiejskich dzieci banki żywności uzyskały setki ton ziemiopłodów; zbiórki żywności w szkołach połączone z akcją edukacyjną na rzecz pomocy ubogim.

Banki Żywności są aktualnie głównym partnerem społecznym Agencji Rynku Rolnego w realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD). W 2005 roku do magazynów Banków Żywności trafiło już ponad 40 tys. ton mleka, ryżu, mąki, makaronu i serów w ramach tego Programu. Banki Żywności pracowały nad jego wdrożeniem w Polsce, jeszcze na długo zanim staliśmy się członkiem UE.

Ponadto od 2 lat Banki Żywności współpracują z firmą Danone w ramach Programu Podziel się Posiłkiem. Zorganizowaliśmy dwukrotnie zbiórkę żywności Podziel się posiłkiem.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000063599

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika