• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Instytut Edukacji Społecznej
  KRS 0000067470

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Chcemy aby młodzi ludzie rozumieli otaczający ich świat społeczny i aktywnie w nim uczestniczyli. Aby inicjowali i wspierali działania dla rozwoju społeczności, w których żyją. Aby skutecznie angażowali energię w realizację swoich idei w sektorze biznesu, w działalności społecznej i w służbie publicznej.

Instytut Edukacji Społecznej jest organizacją pozarządową, apolitycznym stowarzyszeniem o charakterze non-profit. Działa od 2001 roku, a od maja 2004 roku ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Powstał w odpowiedzi na potrzebę uzupełnienia edukacji publicznej o działania wspierające rozwój społeczny młodzieży.

Główną rolą, jaką chcemy pełnić w otoczeniu, jest aktywizowanie, edukowanie i angażowanie młodzieży w działania na rzecz lokalnych społeczności, a następnie wspieranie i animowanie jej działań w sferze społecznej i obywatelskiej, a także wspieranie osób pracujących na rzecz młodzieży i rozwoju lokalnych społeczności.

Rozwijamy kluczowe kompetencje społeczne dzięki autorskim programom szkoleniowym. Przekazujemy wiedzę i pobudzamy debatę publiczną poprzez organizację konferencji i seminariów. Stwarzamy przestrzeń w otoczeniu międzynarodowym do wymiany doświadczeń i dialogu.

Do naszych działań, które wywarły największy wpływ na młodzież i ich otoczenie należą:

2010 - 2011: Polsko - angielska Szkoła Trenerów Młodzieżowych - to nowatorski w skali europejskiej międzynarodowy program szkolenia osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji pozaformalnej. Partnerami są Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz Herefordshire Council for Voluntary Youth Services, a projekt finansowany jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Program obejmuje ponad 260 godzin szkoleniowych (w tym 40 godzin treningu interpersonalnego) z zakresu prowadzenia szkoleń, pracy z młodzieżą i metodyki edukacji pozaformalnej, a uczestnicy otrzymują dodatkowo brytyjski certyfikat National Open College Network Level 1 Youth Work Course oraz Podręcznik Trenera Młodzieżowego.

2004 - 2010: Młodzi o Sobie u Siebie - realizowany od 6 lat projekt animacyjno - szkoleniowy, którego zadaniem jest aktywizowanie społeczne młodych mieszkańców Ziemi Oławskiej. W jego ramach przeszkoliliśmy 5 grup nastoletnich liderów i wspieraliśmy ich samodzielne działania. Efektem tego jest ponad 20 inicjatywy młodych oławian w sferze społeczno - kulturalnej: debaty, koncerty charytatywne, 6 edycji Przeglądu Kina Niezależnego Alternativ, akcje ekologiczne, a jeden z projektów młodych liderów zwyciężył w 2006 roku w Ogólnopolskim Przeglądzie Przedsięwzięć Poza Formatem organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W ramach projektu, Instytut we współpracy z Urzędem Miasta Oława reaktywował wiosną 2006 roku Młodzieżową Radę Miasta Oława, która pod patronatem Instytutu uczestniczyła w akcji Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów „Masz głos - masz wybór”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Oława i przy współpracy lokalnych mediów, przedsiębiorców i instytucji edukacyjnych i kulturalnych. Obecnie rozpoczyna się 6 edycja szkoleń dla młodych liderów Ziemi Oławskiej.

2006 - 2010: Forum Młodych Liderów - służy kreowaniu i kształceniu młodzieżowych liderów we Wrocławiu oraz wspieraniu ich działań społecznych. Stałymi partnerami projektu jest Urząd Miasta Wrocław i Hotel Park Plaza. Od września 2006 Instytut wyszkolił 6 grup młodych wrocławskich liderów. Efektem ich działań jest kilkanaście samodzielnych akcji społecznych na terenie Wrocławia, w tym m.in.: akcja Ciepły posiłek, zorganizowana przed Świętami Bożego Narodzenia na dworcu głównym PKP dla ponad 150 wrocławskich bezdomnych, dwa przedstawienia teatralne i przekazanie paczek dla dzieci z Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ulicy Bujwida, spotkanie z kulturą Islandii we wrocławskiej Mediatece, Baśniowy Jarmark Marzeń w ramach Dnia Dziecka we współpracy ze Stowarzyszeniem Ostoja oraz Dzień Dziecka i Mikołajki dla dzieci z Domu Samotnej Matki, Mikołajki i Andrzejki dla dzieci z wrocławskich Domów Dziecka, warsztaty tolerancji dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miękini, a także koordynacja koalicji kilkunastu organizacji pozarządowych w ramach wrocławskiej części akcji Fundacji im. Stefana Batorego „Masz głos - masz wybór”.

2007 - 2010: Szkoła Młodych Trenerów - jest odpowiedzią na potrzebę kompetentnych trenerów w organizacjach. Szkoła Trenerów Instytutu przeznaczona jest dla osób w wieku 20 - 30 lat, zajmujących się prowadzeniem szkoleń i tych, którzy chcą się w tym kierunku kształcić. Są to młodzi ludzie, będący w swoich środowiskach liderami opinii: członkowie organizacji pozarządowych, studenckich, grup nieformalnych, osoby stawiające pierwsze kroki w biznesie. Program Szkoły obejmuje 120 godzin warsztatów i treningów, w tym pięciodniowy trening interpersonalny. Do tej pory Instytut przeprowadził 3 edycje Szkoły Młodych Trenerów.

2006 - 2009: Młodzi liderzy w społecznościach lokalnych - organizacja czterech międzynarodowych konferencji w partnerstwie z Urzędem Miasta Oława, których celem było stworzenie europejskiej platformy spotkań młodych liderów. Towarzyszyły im wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty dla młodych liderów. Zadaniem konferencji była wymiana wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń. Zaproszeni goście to m.in. kierownik Ośrodka Badań Młodzieży Instytutu Stosowanych Nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kulturoznawca, antropolog, socjolog młodzieży profesor Barbara Fatyga, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, doradca Komisji Konstytucyjnej, współtwórca Fundacji im. Stefana Batorego, założyciel Szkoły Liderów Społecznych i Politycznych, Zbigniew Pełczyński, dr Aldona Wiktorska-Święcka z Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca Prezydenta Wrocławia ds. Pożytku Publicznego, Karolina Suchecka z Narodowej Agencji Programu Młodzież w działaniu, Richard Betterton z Herefordshire Council for Voluntary Youth Services, szef brytyjskiej organizacji III sektora oraz Verena Denk z międzynarodowej organizacji People To People International, Jeremie Michel z ReSo (Francja), Rita Cappelli z Kara Bobowski (Włochy), Didier Deroy z Agence pour un Développement Durable (Belgia), Anna Chmielecka z Association for the Development of Citizen and European Initiatives (Francja) oraz przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych. List do uczestników konferencji skierowała Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej.

2006 - 2009: międzynarodowe spotkania młodzieży - we współpracy z angielską organizacją Herefordshire Council for Voluntary Youth Services w Polsce i w Anglii, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Młodzież w Działaniu.

2002 - 2009: szkolenia m.in. dla: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Gminnego Centrum Kultury w Siechnicy, Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w Ziębicach, Świetlicy Socjoterapeutycznej w Bolkowie, Stowarzyszenia Libra z Trzebnicy, Multimedialnej Biblioteki Młodych we Wrocławiu, Grupy Negocjacyjnej Consensus.

2009: superwizja grupowa dla nauczycieli, trenerów oraz wszystkich grupowo i indywidualnie pracujących z ludźmi. W 2009 roku trenerzy Instytutu prowadzili dwie grupy superwizyjne: we Wrocławiu oraz w Oławie, finansowaną przez Urząd Miasta Oława.

2009: Studium Animacji Społecznej - to autorski program szkoleniowy dla lokalnych animatorów społecznych i osób pracujących z młodzieżą, zbudowany w oparciu o metodykę i doświadczenie Instytutu Edukacji Społecznej w zakresie animacji młodzieży i aktywizacji lokalnych środowisk. Pierwsza edycja projektu została przeprowadzona w Oławie we współpracy z Urzędem Miasta.

2007 - 2009: Powiedz, poczuj, zaufaj, Pomiędzy obawą a zaufaniem oraz Wygrajmy Przyszłość - projekty przeciwdziałania uzależnieniom, realizowane przez Fundację Magnus we współpracy z Instytutem, finansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Działaniami projektów zostało objętych ponad 8000 młodych ludzi z województw Dolnego Śląska, Opolskiego i Wielkopolskiego, a także ponad 200 nauczycieli z tych regionów.

2006 - 2007: współpraca przy konferencjach Training of Trainers in Euromed Programu Młodzież i Youth Opens the Space razem z Forum Młodzieżowym UNESCO.

2005: Laboratorium społeczne - projekt edukacyjny, opierający się na spotkaniach warsztatowych, poświęconych rozmaitym zagadnieniom społecznym, aby ich uczestnicy mogli więcej wiedzieć, widzieć i rozumieć. Projekt realizowany był we współpracy z Urzędem Miasta Oława.

2002 - 2004: Letnie Warsztaty Umiejętności Interpersonalnych - organizowane co roku w czasie wakacji dla młodzieży z Dolnego Śląska.

2002 - 2003: Bezpieczne miejsce - projekt animacyjny, którego celem było zbudowanie przyjaznego środowiska szkolnego w II LO we Wrocławiu. Projekt realizowany był we współpracy z Urzędem Miasta Wrocław.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000067470

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika