• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000069745

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Bank Żywności jest organizacją pozarządową, której celem jest zmniejszanie obszarów niedożywienia w naszym regionie oraz walka z marnotrawstwem żywności. Bank nie prowadzi działalności gospodarczej.

Działalność Banków Żywności:
- Wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze, niewykorzystanej lub niehandlowej (nadwyżki produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego) lub produkty, które nie mogą zostać skierowane do handlu, ale nadają się do konsumpcji );
- Pozyskiwanie nadwyżek handlowych z hurtowni i sieci sprzedaży detalicznej, które są wycofane ze sprzedaży, ale nie są przeterminowane;
- Pozyskiwaniu żywności oraz płodów rolnych od lokalnych producentów, przetwórców;
- Organizowanie zbiórek żywności w placówkach handlowych;
- Nieodpłatne przekazywanie całej pozyskanej żywności na rzecz organizacji charytatywnych, które kierują ją bezpośrednio do potrzebujących;
- Prowadzenie pełnej ewidencji księgowo-magazynowej zarówno otrzymanych jak i wydawanych towarów.

Prowadzone działania:
- Stałe pozyskiwanie i dystrybucja żywności,
- Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu całego woj. podlaskiego,
- Koordynacja i monitoring organizacji współpracujących z Bankiem Żywności,
- "Wypełnianie białych plam" na mapie organizacji pozarządowych niosących pomoc w formie dystrybucji żywności,
- Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez dostarczanie żywności,
- Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans dzieci rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez zaspokojenie ich podstawowych potrzeb,
- Przeprowadzenie zbiórek żywności: Wielkanocnej, Podziel się Posiłkiem i Świątecznej,
- Udział w szkoleniach organizowanych przez Federację Polskich Banków Żywności (FPBŻ) w celu bardziej skutecznego działania i usprawniania dotychczasowych działań,
- Realizacja programu "Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności UE 2007" - PEAD 2007 na terenie Województwa Podlaskiego.

W roku 2007 Bank Żywności w Suwałkach przekazał 1.765.450,00 kg żywności poprzez 73 organizacji pozarządowych dla ok. 60 000 tys. potrzebujących.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000069745

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika