1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną "Wszyscy Razem"
  KRS 0000070740

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Działamy już od 13 lat, w tym od 8 lat mamy siedzibę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu przy ul. Śląskiej 45A.
Naszą misją jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom w ramach integracji.
Możemy poszczycić się inicjatywą w powołaniu pierwszych w regionie przedszkoli i szkół o charakterze integracyjnym. Obecnie wspieramy działalność tych placówek oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu. Działamy na rzecz poprawy warunków edukacji i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i ich rodzin.
Wspomagamy dzieci niemówiące, autystyczne, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – niedowidzeniem, niedosłuchem, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.
Jako nieliczni w Polsce aktywnie włączamy się w propagowanie problematyki AAC. Przez 6 kolejnych lat (2007-2012), cyklicznie z okazji Międzynarodowego Miesiąca AAC organizowaliśmy koncerty dla dzieci niemówiących i ich rodzin, nauczycieli i terapeutów, w których występowały dzieci niemówiące ze wszystkich placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego województwa lubelskiego.
Obecnie prowadzimy szkolenia i konferencje z dziedziny AAC dla nauczycieli, rodziców i słuchaczy ośrodków doskonalenia nauczycieli. Przygotowujemy publikacje dla dzieci niemówiących i ich rodziców np. śpiewniki. Organizujemy szkolenia specjalistyczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i nauczycieli z różnych dziedzin zgodnie z potrzebami.
Od 13 lat, cyklicznie organizujemy Wojewódzki Konkurs Twórczości "Zawsze niech będzie..." o charakterze integracyjnym. Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego. Jego głównym celem jest propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości dzieci i młodzieży (plastyczną, literacką i muzyczną)oraz wspólną prezentację ich osiągnięć. W ciągu 13 lat w konkursie wzięło udział około 8 tysięcy uczestników. Od roku 2014 organizujemy Regionalne Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych po hasłem "Co nam w duszy gra...". Prezentacje adresowane są do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze szkół specjalnych, integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
Członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu oraz kilkoro rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pracują w stowarzyszeniu społecznie.

 • Formularze PIT 2019/2020 dla

  KRS 0000070740

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną "Wszyscy Razem"

 • Więcej o nas

  Działamy już od 13 lat, w tym od 8 lat mamy siedzibę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu przy ul. Śląskiej 45A.
  Naszą misją jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom w ramach integracji.
  Możemy poszczycić się inicjatywą w powołaniu pierwszych w regionie przedszkoli i szkół o charakterze integracyjnym. Obecnie wspieramy działalność tych placówek oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu. Działamy na rzecz poprawy warunków edukacji i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i ich rodzin.
  Wspomagamy dzieci niemówiące, autystyczne, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – niedowidzeniem, niedosłuchem, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.
  Jako nieliczni w Polsce aktywnie włączamy się w propagowanie problematyki AAC. Przez 6 kolejnych lat (2007-2012), cyklicznie z okazji Międzynarodowego Miesiąca AAC organizowaliśmy koncerty dla dzieci niemówiących i ich rodzin, nauczycieli i terapeutów, w których występowały dzieci niemówiące ze wszystkich placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego województwa lubelskiego.
  Obecnie prowadzimy szkolenia i konferencje z dziedziny AAC dla nauczycieli, rodziców i słuchaczy ośrodków doskonalenia nauczycieli. Przygotowujemy publikacje dla dzieci niemówiących i ich rodziców np. śpiewniki. Organizujemy szkolenia specjalistyczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i nauczycieli z różnych dziedzin zgodnie z potrzebami.
  Od 13 lat, cyklicznie organizujemy Wojewódzki Konkurs Twórczości "Zawsze niech będzie..." o charakterze integracyjnym. Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego. Jego głównym celem jest propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości dzieci i młodzieży (plastyczną, literacką i muzyczną)oraz wspólną prezentację ich osiągnięć. W ciągu 13 lat w konkursie wzięło udział około 8 tysięcy uczestników. Od roku 2014 organizujemy Regionalne Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych po hasłem "Co nam w duszy gra...". Prezentacje adresowane są do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze szkół specjalnych, integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
  Członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu oraz kilkoro rodziców dzieci niepełnosprawnych.
  Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pracują w stowarzyszeniu społecznie.
 • KRS:0000070740
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00