1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Wspierania Kształcenia Młodzieży
  KRS 0000072393

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
1. organizacja kursów doszkalających zawodowych i językowych.
2. szkolenie i doskonalenie kadry nauczającej zwłaszcza w zakresie nowatorskich technik nauczania związanych z sugestopedią oraz psychostymulacją.
3. organizowanie różnorodnych form turystyki, sportu, rekreacji, rehabilitacji, wydawanie gazetek, a także propagowanie treści programowych stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
4. współpraca z władzami oświatowymi szkół i wyższych uczelni oraz urzędami administracji państwowej i samorządowej.
5. organizowanie wymiany doświadczeń z placówkami zagranicznymi w zakresie doskonalenia kadry nauczającej oraz praktyk i kursów językowych dla młodzieży.
6. niesienie pomocy niepełnosprawnym i ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą.
7. realizacja zadań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie aktualnie przygotowuje się do organizacji w lipcu 2007 X letniej szkoły kultury, języka polskiego, niemieckiego i ukraińskiego. W szkole tej udział weźmie 25 osób z Polski, po 10 z polonii niemieckiej i ukraińskiej. Uczestnicy to młodzież z gimnazjów i liceów osiągająca najlepsze wyniki w nauce, wywodząca się z rodzin o niskim statusie ekonomicznym. Przedsięwzięcie to organizowane jest z naszymi partnerami. Ze strony niemieckiej współorganizatorem jest stowarzyszenie Urania Barnim e.V zaś ze strony ukraińskiej Lwowski Okręgowy Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy. W trakcie zajęć -oprócz nauki języków i poznawania kultur narodowych, poświęca się wiele uwagi problemom funkcjonowania Unii Europejskiej, patologiom społecznym, psychologii, a także obsługi komputerów. W związku z tym, że szkoła organizowana jest w Dziwnowie nad morzem młodzież ma doskonałe warunki do wypoczynku i uprawiania sportu.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Wspierania Kształcenia Młodzieży

 • Więcej o nas

  Misja
  1. organizacja kursów doszkalających zawodowych i językowych.
  2. szkolenie i doskonalenie kadry nauczającej zwłaszcza w zakresie nowatorskich technik nauczania związanych z sugestopedią oraz psychostymulacją.
  3. organizowanie różnorodnych form turystyki, sportu, rekreacji, rehabilitacji, wydawanie gazetek, a także propagowanie treści programowych stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
  4. współpraca z władzami oświatowymi szkół i wyższych uczelni oraz urzędami administracji państwowej i samorządowej.
  5. organizowanie wymiany doświadczeń z placówkami zagranicznymi w zakresie doskonalenia kadry nauczającej oraz praktyk i kursów językowych dla młodzieży.
  6. niesienie pomocy niepełnosprawnym i ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą.
  7. realizacja zadań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
  8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  Prowadzone działania
  Stowarzyszenie aktualnie przygotowuje się do organizacji w lipcu 2007 X letniej szkoły kultury, języka polskiego, niemieckiego i ukraińskiego. W szkole tej udział weźmie 25 osób z Polski, po 10 z polonii niemieckiej i ukraińskiej. Uczestnicy to młodzież z gimnazjów i liceów osiągająca najlepsze wyniki w nauce, wywodząca się z rodzin o niskim statusie ekonomicznym. Przedsięwzięcie to organizowane jest z naszymi partnerami. Ze strony niemieckiej współorganizatorem jest stowarzyszenie Urania Barnim e.V zaś ze strony ukraińskiej Lwowski Okręgowy Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy. W trakcie zajęć -oprócz nauki języków i poznawania kultur narodowych, poświęca się wiele uwagi problemom funkcjonowania Unii Europejskiej, patologiom społecznym, psychologii, a także obsługi komputerów. W związku z tym, że szkoła organizowana jest w Dziwnowie nad morzem młodzież ma doskonałe warunki do wypoczynku i uprawiania sportu.
 • KRS:0000072393
  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00