1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Federacja Konsumentów
  KRS 0000075284

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja Federacji Konsumentów jest tożsama z misją wszystkich organizacji konsumenckich działających na świecie. Jest nią WZMACNIANIE POZYCJI KONSUMENTA NA RYNKU oraz OCHRONA INTERESÓW I PRAW KONSUMENTA.

Misję realizujemy poprzez prowadzenie BEZPŁATNEGO poradnictwa prawnego, edukację i informację konsumencką a także poprzez wpływanie na kształt i realizację polityki konsumenckiej państwa oraz ustawodawstwo dotyczące konsumentów. Celem, do którego zmierzamy jest tworzenie efektywnego systemu ochrony interesów konsumentów indywidualnych zapewniającego należne im prawa do:
- wyboru towarów i usług o jakości odpowiadającej cenom,
- dostępu do rzetelnej informacji o towarach i usługach,
- ochrony przed produktami i usługami niebezpiecznymi dla życia i zdrowia,
- zaspokajania podstawowych potrzeb,
- wyrażania opinii o polityce konsumenckiej państwa oraz działaniach producentów i handlowców,
- pozytywnego załatwiania uzasadnionych reklamacji,
- edukacji konsumenckiej,
- życia w zdrowym środowisku naturalnym.

Od samego początku istnienia Federacja Konsumentów bierze aktywny udział w tworzeniu systemu ochrony konsumentów oraz kreowaniu polityki państwa. Znalazło to wyraz m.in. w:
-obowiązującej od 1997 r. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawierającej art.76, którego treść zaproponowała Federacja Konsumentów. Nakłada on na wszystkie władze publiczne obowiązek ochrony konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
- przekształceniu w 1996r. Urzędu Antymonopolowego w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organ rządowy odpowiadający za kreowanie i realizację polityki konsumenckiej rządu,
-powoływaniu od stycznia 1999r powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów,
- legislacji konsumenckiej dostosowanej do wymogów gospodarki rynkowej.
- opiniowaniu aktów prawnych pośrednio lub bezpośrednio wpływających na sytuację konsumenta.

Udzielamy konsumentom bezpłatnych porad prawnych i pomocy prawnej z zakresu uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń.

W 2007 r. Federacja Konsumentów przeprowadziła 330 mediacji; udzieliła prawie 40.000 porad konsumentom, którzy przyszli do naszych oddziałów; udzieliła ponad 60.000 porad telefonicznych i ponad 8.000 pisemnych. Prawnicy Federacji napisali prawie 700 pozwów do sądów powszechnych i uczestniczyli w ponad 350. rozprawach sądowych. Ponad 700 razy w rozprawach Polubownych Sądów Konsumenckich wspierając pokrzywdzonych konsumentów.

Federacja Konsumentów aktywnie bierze udział w działaniach na rzecz szeroko rozumianej edukacji konsumenckiej propagując prawa konsumenta. Należą do nich np. kampanie społeczne „Podpisać możesz, przeczytać musisz” czy „Sprawdź jakie masz prawa”. Jest współorganizatorem l różnych konkursów z zakresu tematyki konsumenckiej np. „Kupuj z głową” dla nauczycieli i młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Patronuje akcjom mającym wzmocnić konsumenta np. Akademii Bezpiecznego Samochodu. Działając na rzecz informacji i edukacji konsumenckiej współpracuje z wszystkimi mass mediami.

Przedstawiciele Federacji Konsumentów biorą udział w pracach licznych instytucji reprezentując interesy konsumentów np. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Fundacji „Teraz Polska”; Polskim Centrum Akredytacji, Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Arbitra Bankowego i Ubezpieczeniowego, w wielu Radach Zarządzających. Jest stałym obserwatorem prac Komisji Trójstronnej.

Federacja Konsumentów jest aktywna w propagowaniu i wzmacnianiu nowych i niezmiernie istotnych tendencji gospodarczo - społecznych takich jak: zrównoważony rozwój, zrównoważona konsumpcja, rzetelny handel, etyka biznesu czy mówiąc bardziej ogólnie - społeczna odpowiedzialność biznesu.

Federacja Konsumentów publikuje broszury i ulotki mające na celu zrozumienie przez konsumentów obowiązującego prawa oraz jego egzekwowanie.

Więcej: www.federacja-konsumentow.org.pl

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000075284

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Federacja Konsumentów

 • Więcej o nas

  Misja Federacji Konsumentów jest tożsama z misją wszystkich organizacji konsumenckich działających na świecie. Jest nią WZMACNIANIE POZYCJI KONSUMENTA NA RYNKU oraz OCHRONA INTERESÓW I PRAW KONSUMENTA.

  Misję realizujemy poprzez prowadzenie BEZPŁATNEGO poradnictwa prawnego, edukację i informację konsumencką a także poprzez wpływanie na kształt i realizację polityki konsumenckiej państwa oraz ustawodawstwo dotyczące konsumentów. Celem, do którego zmierzamy jest tworzenie efektywnego systemu ochrony interesów konsumentów indywidualnych zapewniającego należne im prawa do:
  - wyboru towarów i usług o jakości odpowiadającej cenom,
  - dostępu do rzetelnej informacji o towarach i usługach,
  - ochrony przed produktami i usługami niebezpiecznymi dla życia i zdrowia,
  - zaspokajania podstawowych potrzeb,
  - wyrażania opinii o polityce konsumenckiej państwa oraz działaniach producentów i handlowców,
  - pozytywnego załatwiania uzasadnionych reklamacji,
  - edukacji konsumenckiej,
  - życia w zdrowym środowisku naturalnym.

  Od samego początku istnienia Federacja Konsumentów bierze aktywny udział w tworzeniu systemu ochrony konsumentów oraz kreowaniu polityki państwa. Znalazło to wyraz m.in. w:
  -obowiązującej od 1997 r. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawierającej art.76, którego treść zaproponowała Federacja Konsumentów. Nakłada on na wszystkie władze publiczne obowiązek ochrony konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
  - przekształceniu w 1996r. Urzędu Antymonopolowego w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organ rządowy odpowiadający za kreowanie i realizację polityki konsumenckiej rządu,
  -powoływaniu od stycznia 1999r powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów,
  - legislacji konsumenckiej dostosowanej do wymogów gospodarki rynkowej.
  - opiniowaniu aktów prawnych pośrednio lub bezpośrednio wpływających na sytuację konsumenta.

  Udzielamy konsumentom bezpłatnych porad prawnych i pomocy prawnej z zakresu uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń.

  W 2007 r. Federacja Konsumentów przeprowadziła 330 mediacji; udzieliła prawie 40.000 porad konsumentom, którzy przyszli do naszych oddziałów; udzieliła ponad 60.000 porad telefonicznych i ponad 8.000 pisemnych. Prawnicy Federacji napisali prawie 700 pozwów do sądów powszechnych i uczestniczyli w ponad 350. rozprawach sądowych. Ponad 700 razy w rozprawach Polubownych Sądów Konsumenckich wspierając pokrzywdzonych konsumentów.

  Federacja Konsumentów aktywnie bierze udział w działaniach na rzecz szeroko rozumianej edukacji konsumenckiej propagując prawa konsumenta. Należą do nich np. kampanie społeczne „Podpisać możesz, przeczytać musisz” czy „Sprawdź jakie masz prawa”. Jest współorganizatorem l różnych konkursów z zakresu tematyki konsumenckiej np. „Kupuj z głową” dla nauczycieli i młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Patronuje akcjom mającym wzmocnić konsumenta np. Akademii Bezpiecznego Samochodu. Działając na rzecz informacji i edukacji konsumenckiej współpracuje z wszystkimi mass mediami.

  Przedstawiciele Federacji Konsumentów biorą udział w pracach licznych instytucji reprezentując interesy konsumentów np. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Fundacji „Teraz Polska”; Polskim Centrum Akredytacji, Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Arbitra Bankowego i Ubezpieczeniowego, w wielu Radach Zarządzających. Jest stałym obserwatorem prac Komisji Trójstronnej.

  Federacja Konsumentów jest aktywna w propagowaniu i wzmacnianiu nowych i niezmiernie istotnych tendencji gospodarczo - społecznych takich jak: zrównoważony rozwój, zrównoważona konsumpcja, rzetelny handel, etyka biznesu czy mówiąc bardziej ogólnie - społeczna odpowiedzialność biznesu.

  Federacja Konsumentów publikuje broszury i ulotki mające na celu zrozumienie przez konsumentów obowiązującego prawa oraz jego egzekwowanie.

  Więcej: www.federacja-konsumentow.org.pl
 • KRS:0000075284
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00