1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji
  KRS 0000081181

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Głównym celem fundacji jest poradnictwo, opieka, rehabilitacja, pielęgnacja, zatrudnianie oraz kwalifikacja osób niepełnosprawnych, starych, chorych, społecznie pokrzywdzonych, zarówno potrzebujących pomocy jak i dotkniętych potrzebą pomocy oraz uwrażliwienie i poradnictwo ich otoczenia, społeczeństwa, organów państwowych, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego jak i prywatnych instytucji, zajmujących się tymi zadaniami.Istotą działania fundacji jest świadczenie usług, polegających na przeciwdziałaniu społecznej izolacji wyżej wymienionych grup osób, wspieraniu ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwianiu im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Fundacja jest organizacją światopoglądowo neutralną, która z wielkim zaangażowaniem reprezentuje i jednocześnie staje w obronie życia, które permanentnie jest wykluczane ze społeczności i społeczeństwa.Jednym z priorytetowych zadań fundacji jest dehospitalizacja osób, które z powodu brakujących alternatywnych form opieki i wsparcia zostały nieprawidłowo umieszczone w szpitalach i klinikach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej bądź innych placówkach.Fundacja troszczy się w szczególności o osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo oraz zgodnie z zasadą normalizacji, tzn. pragnie realizować dla wymienionych grup takich warunków bytu i egzystencji, które są jak najbardziej zbliżone do normalnego, codziennego życia, np. w małych zintegrowanych jednostkach mieszkalnych.Fundamentem takiej działalności jest uznanie podopiecznego za równouprawnionego partnera, jak i zasada kluczowa: " Możliwie najmniej pomocy, ale tyle, ile potrzeba". Wspieranie samodzielności, autonomii i integracji do normalnego życia w społeczeństwie są celami pierwszorzędnymi. Każda konieczna w tym kierunku forma wsparcia, towarzyszenia, opieki i pielęgnacji będzie świadczona.Specyficznym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest realizowanie projektów w ramach koncepcji łańcucha rehabilitacyjnego, który daje mieszkańcom placówek możliwość kompleksowego rozwoju i rehabilitacji. W ramach łańcucha rehabilitacyjnego realizowane są projekty placówek mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, mieszkań chronionych oraz mieszkań pod ochroną.

Prowadzone działania
Fundacja aktualnie prowadzi 2 Mieszkania Chronione oraz Centrum Dzienne na terenie Miasta Torunia oraz jedno Mieszkanie Chronione w Nowej Wsi Wielkiej. Oferujemy łącznie 31 miejsc opieki i całodobowego pobytu oraz 35 miejsc w ramach warsztatów własnoręcznej pracy. Nasze placówki są integrowane w regionalną strukturę opieki społecznej a nasze oferty w pełni odpowiadają obowiązującym standardom. Projekt Mieszkania Chronionego realizowanego w Toruniu,jest skierowany w pierwszej linii do Mieszkańców Miasta Torunia jak i Gminy Toruń, będących pacjentami Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego oraz klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dotkniętych przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wykluczonych ze wspólnoty społecznej, pasywnych, mających problemy z codziennym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Mieszkanie Chronione w NWW pozyskuje kandydatów z zasobów Gminy.

Program terapeutyczno-rehabilitacyjny, realizowany w Mieszkaniach Chronionych, ma na celu głównie aktywizację, motywację i stabilizację oraz zaspokojenie - w ramach projektu - podstawowych potrzeb bytowo-socjalnych osób psychicznie chorych. Osoby te charakteryzują się niejednokrotnie "niską jakością" życia społecznego, wykazują zniechęcenie i pasywny tryb życia, zaniedbując jednocześnie wszelkiego rodzaju kontakty rodzinno-socjalne oraz zainteresowania, umiejętności i możliwości. Sytuacja ta prowadzi między innymi do społecznej izolacji, stygmatyzacji oraz marginalizacji tej grupy osób, jak i pośrednio do ponownych hospitalizacji. W konsekwencji podstawowy miejscem nie tylko leczenia ale i pobytu i opieki osób z zaburzeniami psychicznymi ciągle pozostaje szpital. Częste hospitalizacje oraz bierny tryb życia powodują i pogłębiają nieprawidłowe funkcjonowanie osób chorych psychicznie w środowisku, powodują utratę umiejętności ról społecznych oraz obniżają jakość ich życia. Nasi mieszkańcy przygotowywani są do prowadzenia samodzielnego życia poprzez nauke i trening podstawowych umiejętności społecznych.Czas pobytu mieszkańca w Mieszkaniu Chronionym wynosi jeden rok, w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu.

Od kwietnia 2004 roku Fundacja realizuje projekt Centrum Dzienne RC-FKR, jako jedna z form psychiatrycznej opieki środowiskowej. W ramach projektu CD został opracowany aktywizujący program rehabilitacyjno-terapeutyczny. Program ten stanowi system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, wychowawczych i medycznych, które umożliwią naszym podopiecznym w miarę samodzielną egzystencję i doprowadzą do integracji społecznej. Poprzez własnoręczną pracę i zaangażowanie uczestników w pracowniach i warsztatach CD mają oni możliwość rozwoju i podtrzymania własnych umiejętności, uzdolnień i zainteresowań. W CD działa pracownia: stolarska, plastyczna, kulinarna, krawiecka, komputerowa, językowa. Organizujemy kiermasze w ramach których uczestnicy mają możliwość wystawienia i sprzedaży swoich prac.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000081181

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji

 • Więcej o nas

  Głównym celem fundacji jest poradnictwo, opieka, rehabilitacja, pielęgnacja, zatrudnianie oraz kwalifikacja osób niepełnosprawnych, starych, chorych, społecznie pokrzywdzonych, zarówno potrzebujących pomocy jak i dotkniętych potrzebą pomocy oraz uwrażliwienie i poradnictwo ich otoczenia, społeczeństwa, organów państwowych, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego jak i prywatnych instytucji, zajmujących się tymi zadaniami.Istotą działania fundacji jest świadczenie usług, polegających na przeciwdziałaniu społecznej izolacji wyżej wymienionych grup osób, wspieraniu ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwianiu im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Fundacja jest organizacją światopoglądowo neutralną, która z wielkim zaangażowaniem reprezentuje i jednocześnie staje w obronie życia, które permanentnie jest wykluczane ze społeczności i społeczeństwa.Jednym z priorytetowych zadań fundacji jest dehospitalizacja osób, które z powodu brakujących alternatywnych form opieki i wsparcia zostały nieprawidłowo umieszczone w szpitalach i klinikach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej bądź innych placówkach.Fundacja troszczy się w szczególności o osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo oraz zgodnie z zasadą normalizacji, tzn. pragnie realizować dla wymienionych grup takich warunków bytu i egzystencji, które są jak najbardziej zbliżone do normalnego, codziennego życia, np. w małych zintegrowanych jednostkach mieszkalnych.Fundamentem takiej działalności jest uznanie podopiecznego za równouprawnionego partnera, jak i zasada kluczowa: " Możliwie najmniej pomocy, ale tyle, ile potrzeba". Wspieranie samodzielności, autonomii i integracji do normalnego życia w społeczeństwie są celami pierwszorzędnymi. Każda konieczna w tym kierunku forma wsparcia, towarzyszenia, opieki i pielęgnacji będzie świadczona.Specyficznym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest realizowanie projektów w ramach koncepcji łańcucha rehabilitacyjnego, który daje mieszkańcom placówek możliwość kompleksowego rozwoju i rehabilitacji. W ramach łańcucha rehabilitacyjnego realizowane są projekty placówek mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, mieszkań chronionych oraz mieszkań pod ochroną.

  Prowadzone działania
  Fundacja aktualnie prowadzi 2 Mieszkania Chronione oraz Centrum Dzienne na terenie Miasta Torunia oraz jedno Mieszkanie Chronione w Nowej Wsi Wielkiej. Oferujemy łącznie 31 miejsc opieki i całodobowego pobytu oraz 35 miejsc w ramach warsztatów własnoręcznej pracy. Nasze placówki są integrowane w regionalną strukturę opieki społecznej a nasze oferty w pełni odpowiadają obowiązującym standardom. Projekt Mieszkania Chronionego realizowanego w Toruniu,jest skierowany w pierwszej linii do Mieszkańców Miasta Torunia jak i Gminy Toruń, będących pacjentami Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego oraz klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dotkniętych przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wykluczonych ze wspólnoty społecznej, pasywnych, mających problemy z codziennym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Mieszkanie Chronione w NWW pozyskuje kandydatów z zasobów Gminy.

  Program terapeutyczno-rehabilitacyjny, realizowany w Mieszkaniach Chronionych, ma na celu głównie aktywizację, motywację i stabilizację oraz zaspokojenie - w ramach projektu - podstawowych potrzeb bytowo-socjalnych osób psychicznie chorych. Osoby te charakteryzują się niejednokrotnie "niską jakością" życia społecznego, wykazują zniechęcenie i pasywny tryb życia, zaniedbując jednocześnie wszelkiego rodzaju kontakty rodzinno-socjalne oraz zainteresowania, umiejętności i możliwości. Sytuacja ta prowadzi między innymi do społecznej izolacji, stygmatyzacji oraz marginalizacji tej grupy osób, jak i pośrednio do ponownych hospitalizacji. W konsekwencji podstawowy miejscem nie tylko leczenia ale i pobytu i opieki osób z zaburzeniami psychicznymi ciągle pozostaje szpital. Częste hospitalizacje oraz bierny tryb życia powodują i pogłębiają nieprawidłowe funkcjonowanie osób chorych psychicznie w środowisku, powodują utratę umiejętności ról społecznych oraz obniżają jakość ich życia. Nasi mieszkańcy przygotowywani są do prowadzenia samodzielnego życia poprzez nauke i trening podstawowych umiejętności społecznych.Czas pobytu mieszkańca w Mieszkaniu Chronionym wynosi jeden rok, w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu.

  Od kwietnia 2004 roku Fundacja realizuje projekt Centrum Dzienne RC-FKR, jako jedna z form psychiatrycznej opieki środowiskowej. W ramach projektu CD został opracowany aktywizujący program rehabilitacyjno-terapeutyczny. Program ten stanowi system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, wychowawczych i medycznych, które umożliwią naszym podopiecznym w miarę samodzielną egzystencję i doprowadzą do integracji społecznej. Poprzez własnoręczną pracę i zaangażowanie uczestników w pracowniach i warsztatach CD mają oni możliwość rozwoju i podtrzymania własnych umiejętności, uzdolnień i zainteresowań. W CD działa pracownia: stolarska, plastyczna, kulinarna, krawiecka, komputerowa, językowa. Organizujemy kiermasze w ramach których uczestnicy mają możliwość wystawienia i sprzedaży swoich prac.
 • KRS:0000081181
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00