• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000082324

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misją Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Biłgorajskiej i przyległych do niej obszarów poprzez:
- pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów,
- wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych,
- inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej jest niezależny od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele.

W latach 1999-2013 Fundacja przekazała społeczności lokalnej kwotę 2.043.495,93 zł w formie stypendiów (1.142.490 zł), grantów (747.500 zł) i darowizn (153.505,93 zł). Pozyskane przez Nas środki pozwoliły nam przede wszystkim na:
- objęcie pomocą stypendialną 832 uczniów i studentów z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Stypendia dały im szansę kontynuowania nauki w szkole średniej lub podjęcia decyzji o rozpoczęciu nauki na studiach wyższych;
- wsparcie realizacji 304 społecznych projektów przyczyniających się do rozwiązywania lokalnych problemów oraz integrujących ludzi wokół ważnych dla nich spraw w zakresie kultury, edukacji, zdrowia, sportu, turystyki i ochrony środowiska;
- umożliwienie Uczniowskiemu Funduszowi Oświaty zakupu strojów sportowych, kserokopiarki, sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów zbierających, doposażenia Biblioteki Angielskiej, a także zagospodarowania terenu Otwartej Pracowni Ekologicznej;
- zakup przez Fundusz Zdrowia dla Biłgorajskiego Szpitala sprzętu medycznego;
- pomoc w budowie Akademii Karate przez Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej;
- promocję wolontariatu przez Fundusz "Pomocna Dłoń" Tarnogród np.: zakupu strojów dla wolontariuszy, upominków mikołajkowych dla osób niepełnosprawnych, zorganizowanie wyjazdu integracyjnego.
- wsparcie finansowe Biłgorajskich Klubów Sportowych "Łada" i "Szóstka" przez Fundusz Sportu.

Fundacja obsługuje 20 Funduszy Wieczystych:
- Fundusz Żelazny,
- Fundusz Statutowy,
- Fundusz Stypendialny,
- Fundusz Wspierania Oświaty w Gminie Frampol,
- Fundusz Zdrowia,
- Fundusz Sportu,
- Fundusz Kobiet,
- Uczniowski Fundusz Oświaty,
- Fundusz Współpracy i Przedsiębiorczości,
- Fundusz "Pomocna Dłoń" Tarnogród,
- Fundusz Towarzystwa Miłośników Zwierzyniec,
- Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej,
- Fundusz "Patria" Korytków Duży,
- Fundusz Chmielecki Fundusz Oświaty,
- Fundusz Rozwoju,
- Fundusz Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie,
- Fundusz "Twardowski",
- Fundusz Domu Dziecka,
- Fundusz "ŁADA",
- Fundusz SZASTA,
- Fundusz Moje Nadrzecze,
- Fundusz Mały Mistrz Karate,
- Fundusz Sportowy Talent,
- Fundusz BASKET,
- Fundusz "Szansa na rozwój uczniów".  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000082324

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika